Pagina documente » Stiinte Economice » Aspecte metodologice si tehnici contabile de inventariere si evaluare a stocurilor (S.C. XYZ S.A., Br

Despre lucrare

lucrare-licenta-aspecte-metodologice-si-tehnici-contabile-de-inventariere-si-evaluare-a-stocurilor-s.c.-xyz-s.a.-br
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aspecte-metodologice-si-tehnici-contabile-de-inventariere-si-evaluare-a-stocurilor-s.c.-xyz-s.a.-br


Cuprins

CUPRINS
CAP. I. STRUCTURA STOCURILOR, EVALUARI SI DOCUMENTE DE STOC
1.1. Norma IAS 2 Stocurile________________________________________________ 1
1.2. Reglementari privind armonizarea stocurilor ___________________________ 12
1.3. Delimitari si structuri privind stocurile ____________________________________ 13
1.4. Analiza si functionarea conturilor _________________________________________ 17
1.5. Evaluarea stocurilor ____________________________________________________ 19
1.5.1. Evaluarea stocurilor la intrare a in patrimoniu Intreprinderii ________ 19
1.5.2. Evaluarea stocurilor la inventar __________________________________ 23
1.5.3. Evaluarea stocurilor la inchiderea exercitului prin bilant contabil ______ 26
1.5.4. Evaluarea in contabilitate a stocurilor la iesirea din patrimoniu_________ 27
1.6. Sistemul de documente contabile pentru stocuri ________________________________ 39
CAP. II METODE DE GESTIUNE A STOCURILOR
2.1. Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor _______________________________ 41
2.2. Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor si productiei in curs de executie ____ 44
2.2.1 Inventar permanent ____________________________________________________ 44
2.2.1.1. Inventarul permanent pentru stocuri din cumparari ___________________ 45
2.2.1.2. Inventarul permanent pentru stocuri din productie proprie _____________ 52
2.2.2 Inventar intermitent ____________________________________________________ 54
2.2.2.1. Inventar intermitent pentru stocurile din cumparari ___________________ 55
2.2.2.2. Inventar intermitent pentru stocurile din productia proprie _____________ 56
CAP. III CONTABILITATEA STOCURILOR
3.1. Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale _______________________ 59
3.1.1. Contabilitatea materiilor prime ________________________________ 59
3.1.1.1 Operatii privind intrarile si iesirile de materii prime in cazul
utilizarii inventarului permanent ______________________________ 61
3.1.1.2. Operatii privind intrarile si iesirile de materii prime in cazul
utilizarii inventarului intermitent ____________________________ 65
3.1.2. Contabilitatrea materialelor consumabile __________________________ 66
3.2. Contabilitatea obiectelor de inventar ______________________________________ 67
3.2.1. Operatii privind obiectele de inventar in cazul utilizarii inventarului
permanent _____________________________________________________ 69
3.3.Contabilitatea productiei _________________________________________________ 73
3.3.1 Contabilitatea produselor _________________________________________ 73
3.3.1.1. Operatii privind intrarea si iesirea din gestiune a produselor
finite in cazul utilizarii inventarului permanent _________________________ 74
3.3.1.2. Operatii privind evidenta produselor finite in cazul utilizarii
inventarului intermitent ______________________________________________ 77
3.3.2 Contabilitatea productiei in curs de executie _________________________ 78
3.4. Contabilitatea marfurilor si ambalajelor ____________________________________ 80
3.4.1.Contabilitatea marfurilor _____________________________________________ 80
3.4.1.1. Operatii privind intrarile si iesirile de marfuri in cazul utilizarii
inventarului permanent __________________________________________ 81
3.4.1.2. Operatii privind intrarile si iesirile de marfuri in cazul folosirii inventarului
intermitent _____________________________________________________ 85
3.4.2. Contabilitatea ambalajelor ___________________________________________ 87
3.4.2.1. Operatii privind intrarile si iesirile de ambalaje in cazul utilizarii
inventarului permanent __________________________________________ 88
3.4.2.2. Operatii privind intrarile si iesirile de ambalaje in cazul utilizarii
inventarului intermitent _________________________________________ 90
3.5 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si productiei
in curs de executie _____________________________________________________ 91
3.5.1 Notiunea si structura provizioanelor pentru deprecierea stocurilor si a productiei
in curs de executie ___________________________________________________ 91
3.5.2 Contabilitatea formarii si majorarii provizioanelor pentru deprecierea stocurilor
si a productiei in curs de executie ______________________________________ 92
3.5.3 Contabilitatea diminuarii sau anularii provizioanelor pentru deprecierea stocurilor
si a productiei in curs de executie ______________________________________ 93
CAP. IV ANALIZA SI CONTROLUL STOCURILOR LA S.C. TINO S.A.
4.1. Controlul financiar preventiv ___________________________________________ 94
4.2. Controlul financiar de gestiune __________________________________________ 98
4.3. Organizarea si efectuarea inventarierii ___________________________________ 104
4.4. Analiza gestiunii stocurilor ____________________________________________ 110
4.5. Analiza stocurilor la SC TINO SA _____________________________________ 115
CAP. V STUDIU DE CAZ A CONTROLULUI PROPRIU-ZIS CU APLICATIE
METODOLOGICA DE CONTROL LA S.C. TINO S.A. BRASOV
5.1. Prezentarea S.C. TINO S.A.______________________________________________ 124
5.2. Exemple privind rezultatele inventarierii ___________________________________ 134
5.3. Studiul de caz privind lipsa in gestiune _____________________________________ 136
5.4. Stabilirea rezultatelor inventarierii stocurilor si regularizarea diferentelor _______ 142
5.5. Studiul de caz privind inventarierea in cazul plusului in gestiune_______________ 145
5.6. Concluzii si propuneri ___________________________________________________ 146
5.7. Aplicatie informatica privind stocurile ______________________________________ 151
ANEXE
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL. I STRUCTURA STOCURILOR, EVALU?RI SI DOCUMENTE DE STOC

1.1. NORMA IAS 2 „STOCURILE”

Elemente introductive

Norma actuala IAS 2 revizuita anuleaza si inlocuieste fosta norma IAS 2 „Evaluarea si prezentarea stocurilor in contextul sistemului costului istoric”, aprobata de „Consiliu” in octombrie 1975 si aplicata incepand cu 1 ianuarie 1976. Revizuirea normei a avut loc in 1993, noul „dispozitiv” intrand in vigoare pentru situatiile financiare aferente exercitiilor deschise incepand cu 1 ianuarie 1995.

În majoritatea intreprinderilor, contabilitatea nu inregistreaza zilnic miscarile stocurilor.

Valorile ce figureaza in bilant sunt rezultatul unei duble operatii: numarare / cantarirea cantitatilor existente (inventar fizic) si o evaluare a cantitatilor.

Norma IAS 2 nu se ocupa decat cu aceasta a doua etapa. Astfel spus, ea „isi doreste” sa precizeze care sunt cheltuielile luate in cont pentru calculul costului stocurilor si sa fixeze reguli de evaluare, la inchiderea exercitiului.

Reguli de intocmire a inventarului fizic din principiile de contabilizare a veniturilor si cheltuielilor.

Sa mai precizam ca norma IAS 2 nu trateaza problema evaluarii lucrarilor in curs realizate in cadrul contractelor de constructii, problema rezolvabila prin aplicarea normei IAS 11.

Obiectivul normei este sa prescrie prelucrarea contabila aplicabila stocurilor in sistemul costului istoric. Una din problemele fundamentale ale contabilizarii stocurilor este aceea a marimi costurilor de contabilizat in activ si de a „amana” aceste costuri pana la contabilizarea veniturilor corespondente. Norma ofera comentarii practice referitoare la determinarea costului si la contabilizarea sa ulterioara la cheltuieli, inclusiv a oricarei deprecieri pana la nivelul valorii nete de realizare. De asemenea, ea ne pune la dispozitia comentarii privind metodele de determinare a costului care sunt utilizate pentru inregistrarea costurilor stocurilor.

Campul de aplicare a normei cuprinde si alte scopuri decat:

- lucrari in curs generate de contractele de constructii, inclusiv contractele direct conexe de furnizare de servicii;

- instrumentele financiare;

- septelul, stocurile de produse agricole si forestiere si de minereuri, la producator, in masura in care, conform practicilor bine precizate in anumite sectoare, ele sunt evaluate la valoarea neta de realizare.

În anumite stadii ale productiei, stocurile vizate mai sus sunt evaluate la valoarea neta de realizare. Aceste stocuri sunt excluse de sub incidenta normei IAS 2.

Definitii – stocurile sunt active:

- detinute pentru a fi vandute in cursul normal al activitatii;

- in curs de productie pentru o altfel de vanzare;

- sub forma de materii prime sau de furnituri ce trebuie sa fie consumate in procesul de productie sau de prestare de servicii.

Aceasta calificare nu depinde de natura elementului considerat, ci de destinatia sa, care este puternic influentata de activitatea intreprinderii ce detine bunurile. De exemplu, terenurile si constructiile constituie imobilizari in majoritatea intreprinderilor, dar ele sunt stocuri pentru un comerciant de bunuri imobiliare.

De asemenea, stocurile pot sa aiba o natura necorporala (imateriala). Astfel, in intreprinderile prestatoare de servicii, lucrarile realizate si nefacturate la inchiderea exercitiului, constituie stocuri.

De obicei, dupa natura lor sunt delimitate 4 categorii de stocuri:

- marfurile, cumparate si revandute fara nici o transformare;

- materialele si furniturile, care intra in productia de bunuri fabricate (produse);

- produsele finite, obiecte fabricate de intreprindere;

- lucrarile in curs de executie, produse sau servicii ce au atins un stadiu al fabricatiei intermediare.

Valoarea neta de realizare este pretul de vanzare estimat in cursul normal al activitatii, din care sunt deduse costurile estimate pentru terminarea bunului in cauza si costurile estimate necesare pentru a realiza vanzarea.

Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie sa fie evaluate la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea neta de realizare.

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile de achizitie, costurile de transformare si alte costuri angajate pentru a aduce bunurile in locul si in starea in care ele se gasesc.

Costul de achizitie cuprinde:

- pretul de cumparare;

- taxele vamale si alte taxe;

- cheltuieli de transport, de manipulare si alte costuri direct imputabile achizitiei de marfuri, materiale si servicii.

Cum taxa pe valoarea adaugata este in mod normal recuperabila, cea mai mare parte dintre stocuri sunt evaluate „in afara taxelor”. Stocurile intreprinderii pentru care taxa nu este deductibila sunt evaluate incluzand in cost T.V.A.-ul.

Reducerile comerciale, rabaturi comerciale, remize si alte elemente similare sunt deduse din costul de achizitie. Pentru reducerile financiare, in general motivate de o plata anticipata (sconturile de decontare), solutia retinuta trebuie sa fie coerenta cu cea adoptata pentru contabilizarea cumpararilor.

Costul de achizitie poate sa includa diferente de curs direct atribuibile achizitiei stocurilor. Marimea lor este limitata prin prevederile normei IAS 21. Este vorba de o achizitie recenta a stocurilor facturate intr-o moneda straina, in circumstantele rare permise de cealalta metoda autorizata a normei IAS 21.

Aceste diferente de schimb sunt limitate la cele ce provin dintr-o devalorizare sau o depreciere puternica a unei monede, impotriva careia nu exista nici un mijloc practic de asigurare si care afecteaza datoriile care nu pot sa fie decontate si care survin cu ocazia achizitionarii recente a stocurilor.

Costurile de transformare cuprind :

- cheltuielile direct legate de unitatile produse, precum manopera directa;

- o cota parte din cheltuielile indirecte de productie, fixe si variabile, ocazionate de transformarea materiilor prime in produse finite.

IASC insista asupra distinctiei asupra cheltuielile fixe si cheltuielile variabile.

Obligatia de a include o cota parte din cheltuielile indirecte de productie, interzice in principiu, limitarea valorii stocurilor numai la stocurile directe sau variabile. Ca atare, intreprinderile a caror contabilitate de gestiune se bazeaza pe calculul costurilor partiale nu pot, in mod normal, sa utilizeze aceste costuri pentru evaluarea stocurilor in bilant.

Afectarea cheltuielilor generale fixe de productie, costurilor de transformare este bazata pe capacitatea normala a instalatiilor de productie. Capacitatea normala este productia medie ce se asteapta sa se realizeze pe un anumit numar de exercitii sau de sezoane, in circumstante normale, tinand cont de pierderea de capacitate ce rezulta din intretinerea planificata. Este posibil sa se retina nivelul real de productie, daca acesta este mai apropiat de capacitatea normala de productie. Marimea cheltuielilor generale fixe afectate fiecarei unitati produse nu este majorata ca urmare a unei scaderi de productie sau a unui utilaj de productie neutilizat. Cheltuielile generale neafectate sunt contabilizate. În perioade de productie anormal de ridicate, marimea cheltuielilor generale fixe afectate fiecarei unitati produse este astfel diminuata incat stocurile sa nu fie evaluate la o marime superioara costului lor. Cheltuielile generale variabile de productie sunt afectate fiecarei unitati produse, pe baza utilizarii efective a instalatiilor de productie.

Alte costuri nu sunt incluse in costul stocurilor decat in masura in care ele sunt angajate pentru a duce stocurile la locul si in starea in care ele se gasesc.

În norma IAS 2 se regasesc exemple de costuri excluse din costul stocurilor si contabilizate la cheltuielile exercitiului in cursul caruia sunt angajate: