Pagina documente » Administratie publica » Aspecte teoretice si practice privind procedura contenciosului administrativ

Despre lucrare

lucrare-licenta-aspecte-teoretice-si-practice-privind-procedura-contenciosului-administrativ
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-aspecte-teoretice-si-practice-privind-procedura-contenciosului-administrativ


Cuprins


CUPRINS

CAPITOLUL I
CONSIDERATII INTRODUCTIVE

1.Notiunea de contencios administrativ......1
2.Istoricul contenciosului administrativ………………………3
3.Definitia contenciosului administrativ……...20

CAPITOLUL II
EXERCITAREA ACTIUNII IN CONTENCIOS ADMINISTRATIV
1.Conditiile exercitarii actiunii ……24
2. Actele administartive exceptate de la controlul judecaoresc potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004…..29

CAPITOLUL III
PROCEDURA CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV
1. Subiectii actiunii in contencios administrativ...34
2. Obiectul actiunii........38
3. Exceptia de ilegalitate39
4. Procedura contenciosului administrativ.....40
5. Fazele procedurii contenciosului administrativ.....48
6. Instantele judecatoresti competente.....51
7. Procedura in fata instantei de contencios administrativ57
8. Solutionarea actiunii in contencios administrativ.......61
9. Hotararea judecatoreasca prin care se solutioneaza actiunea in contencios administrativ.....63
10. Efectele hotararii judecatoresti pronuntate in contencios administrativ.....66

CAPITOLUL IV
SOLUTIONAREA DE CATRE INSTANTELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI A ALTOR CAUZE
1.Solutionarea prevazuta de legea administratiei publice locale nr.215/2001…………………………..71
2. Cauzele reglementate de alte legi…….....……………………………77

Concluzii ……82
Bibliografie…………………..85EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

CONSIDERATII INTRODUCTIVE