Pagina documente » Recente » Atragerea Factorului Uman Intr o Institutie Publica,

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

Cuprins
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: NOTIUNI PRIVIND RECRUTAREA SI SELECTIA FACTORULUI UMAN 3
1.1. Factorul uman ?n cadrul ?ntreprinderii 3
1.2. Prezentarea generala a procesului de recrutare 5
1.3. Surse interne si surse externe de recrutare 9
Metode de recrutare a resurselor umane 11
1.4. Metode de selectie 13
CAPITOLUL 2: ATRAGEREA FACTORULUI UMAN IN INSTITUTIILE PUBLICE 16
2.1. Activitati specifice domeniului resurselor umane in institutiile publice 16
2.2. Recrutarea, selectia, atestarea, numirea functionarilor publici din Romania 18
2.2.1. Recrutarea func?ionarilor publici 18
2.2.2. Selec?ia func?ionarilor publici 20
2.2.3. Atestarea pe post a func?ionarilor publici 21
2.2.4. Numirea ?n func?ie a func?ionarilor publici 22
2.3. Motivarea functionarilor publici 23
2.4. Salarizarea functionarilor publici 23
2.5. Evaluarea in institutiile publice 24
2.5.1. Evaluarea candida?ilor la posturile ?i func?iile publice 25
2.5.2. Evaluarea func?ionarilor publici debutan?i 27
2.5.3. Evaluarea performan?elor profesionale individuale ale func?ionarilor publici 28
CAPITOLUL 3: STRATEGII SI POLITICI DE ATRAGERE A RESURSELOR UMANE LA INSPECTORATUL ?COLAR JUDE?EAN BACAU 30
3.1. Selec?ia ?i recrutarea personalului didactic pentru ocuparea func?iilor de inspector general ?i inspector general adjunct 32
3.1.1. Probele de concurs si evaluarea candidatilor 37
3.1.2. Desfasurarea concursului 37
3.1.3. Stabilirea si afisarea rezultatelor 38
3.2. Selec?ia ?i recrutarea personalului didactic pentru ocuparea func?iilor de inspector ?colar de specialitate 39
3.2.1. Probele de concurs 45
3.2.2. Desfasurarea concursului 45
CONCLUZII 48
BIBLIOGRAFIE 50
ANEXE 52

EXTRAS DIN DOCUMENT

CONCLUZII {p}

BIBLIOGRAFIE {p}

ANEXE {p}

INTRODUCERE

David J. Cherrington, un specialist in domeniul Resurselor Umane afirma ca, asigurarea cu personal a unei organizatii cuprinde mai multe activitati de baza si anume: planificarea resurselor umane, recrutarea si selectia personalului. Procesul de asigurare cu personal din exteriorul organizatiei cuprinde recrutarea, selectarea si integrarea personalului, in timp ce asigurarea cu personal din interiorul organizatiei presupune unele transferuri, promovari, verificari, dezvoltari, precum si eventuale pensionari, decese, demisii.

În ceea ce priveste ocuparea posturilor vacante, acesta se poate realiza pri intermediul mai multor modalitati si reprezinta de fapt scopul principal al procesului de recrutare a personalului.

Stabilirea si utilizarea celor mai optime metode de recrutare, constituie cerinte amplu analizate de practicieni si teoreticieni atat din perspectiva indeplinirii eficiente a procesului de recrutare cat si din perspectiva incadrarii si promovarii ulterioare a personalului.

S?cietatea contemporana se prezinta, dupa cum putem observa, ca ? retea de ?rganizatii care apar, se dezv?lta sau dispar. În aceste c?nditii, ?amenii reprezinta ? resursa vitala, de azi si de maine, a tutur?r ?rganizatiil?r care asigura supravietuirea, dezv?ltarea si succesul c?mpetiti?nal al acest?ra.

Fiecare ?rganizatie c?mbina in diferite pr?p?rtii resurse materiale, resurse financiare, inf?rmati?nale si resurse umane pentru a pr?duce bunuri si servicii. Dintre t?ate acestea, resursele umane sunt vitale pentru asigurarea succesului ?ricarei afaceri. Fara angajati capabili, ? firma pr?duce ineficient si risca falimentul .

Resursele umane reprezinta una dintre cele mai mari investitii financiare ale firmei si este n?rmal ca utilizarea l?r eficienta sa c?nstituie ? pri?ritate.

În legislatia tarii noastre exista o serie de acte normative care legifereaza situatia functionarilor publici in ceea ce priveste recrutarea, selectia, numirea si pregatirea acestora.

Inspectoratul Scolar Judetean Bacau este institutie subordonata Ministerului Educatiei si Cercetarii si functioneaza in baza Legii Învatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare. activitatea Inspectoratului Scolar Judetean Bacau se desfasoara in conformitate cu legile si stategiile nationale care guverneaza domeniul, prin considerarea specificului regional si judetean.