Pagina documente » Stiinte Economice » Banca si operatiile bancare. Modalitati de plata

Despre lucrare

lucrare-licenta-banca-si-operatiile-bancare.-modalitati-de-plata
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-banca-si-operatiile-bancare.-modalitati-de-plata


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALA A BRD GSG 3
Cadrul juridic de organizare si functionare al Bancii. 3
Regulamentul de Functionare 3
CAPITOLUL II. MODALITATI DE PLATA 6
2.1. PLATA DIRECTA 6
2.1.1. Plata directa in numerar 6
2.1.2. Plata prin ordin de plata 6
2.1.3. Plata prin mandat postal 7
2.2. SCHIMBUL DE DOCUMENTE DE PLATA 7
2.3. PLATA PRIN INCASSO DOCUMENTAR 7
2.3.1. Exemplu de utilizare a unui incasso documentar 8
2.4.CREDITUL DOCUMENTAR 10
2.4.1. Acreditivul documentar in import/export 10
2.4.1.1. Tipuri de acreditiv documentar 10
2.4.2. Acreditivul documentar in comertul de tranzit 13
2.4.3. Acreditivul documentar in operatunile de troc, compensatie si switch 13
2.4.4. Scrisoarea de credit 16
2.5. PLATA iN CONT DESCHIS (OPEN ACCOUNT) 18
2.6. ALTE MODALITATI DE PLATA 19
2.6.1. Plata contra ramburs cu bani gheata la livrare 19
2.6.2. Cartea de plata (cardul) 20
CAPITOLUL III. INSTRUMENTE DE PLATA 22
3.1. NUMERARUL 22
3.2. CAMBIA 22
3.2.1.Notiuni generale 22
3.2.2. Functionarea cambiei. 24
3.2.3. Andosarea (girul ) cambiei. 25
3.2.4. Acceptarea cambiei. 26
3.2.5. Avalul cambiei 27
3.2.6. Plata cambiei 28
3.3. BILETUL LA ORDIN 28
3.3.1. Notiuni generale 29
3.3.2. Normele juridice specifice biletului la ordin 29
3.3.3. Elementele componente ale biletului la ordin 29
3.3.4. Functionarea biletului la ordin 29
3.3.5. Obligatiile ce revin agentilor economici si bancilor in utilizarea cambiilor si biletelor la ordin 30
3.3.5.1. Obligatiile agentilor economici 30
3.3.5.2. Obligatiile functionarilor bancari 31
3.4. CECUL 31
3.4.1. Introducere 31
3.4.2. Unele aspecte juridice privitoare la cec 32
3.4.2.1. Elementele cecului 32
3.4.2.2.Transmiterea cecului 33
3.4.2.3. Avalul 33
3.4.2.4. Plata cecului 34
3.4.2.5. Functionarea cecului 34
3.5. ALTE INSTRUMENTE SI SERVICII DE TRANSFER MONETAR 35
3.6. SISTEME DE PLATA ELECTRONICE 36
CAPITOLUL IV. STUDIU DE CAZ 38
Factura comerciala. 38
Certificatul de origine. 38
Certificatul de asigurare. 39
CONCLUZII 41
PROPUNERI 44
BIBLIOGRAFIE 46

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERAL? A BRD GSG

Cadrul juridic de organizare si functionare al BRD-GSG.

Banca Romana Pentru Dezvoltare SA face parte din Grupul Societe Generale si in calitate de persoana juridica romana se supune reglementarilor emise pe teritoriul Romaniei.

Banca Romana pentru Dezvoltare SA este societate deschisa pe actiuni si functioneaza ca persoana juridica romana in conformitate cu legislatia privind societatile comerciale, Legea Bancara nr. 58/2001, Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, reglementarile Bancii Nationale a Romaniei, ale Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si prevederile Actului Constitutiv.

Banca Romana Pentru Dezvoltare SA este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului-municipiul Bucuresti sub nr. J40/608/1991, in Registrul Bancar sub nr. PJR 40-007/1999 si are codul fiscal nr. R361579/1992, autorizatie BNR seria A nr. 1 din data de 1 iulie 1994.

Banca Romana pentru Dezvoltare SA se supune reglementarilor BNR privind politica monetara, de credit, valutare, de plati, de asigurare a prudentei bancare si de supraveghere bancara, precum si celor emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Regulamentul de Functionare respecta diagrama de relatie conform anexa 1. Toate celelalte reglementari referitoare la desfasurarea activitatilor Bancii, precum si toate amendamentele acestora se pastreaza la sediul principal al Bancii si se transmit in copie la Banca Nationala a Romaniei.

Banca Romana pentru Dezvoltare SA are o structura organizatorica si reguli de functionare axate in principal pe:

- asigurarea conditiilor de a crea profit net, pe de-o parte prin realizarea activitatii bancare, iar pe de alta parte prin exercitarea unui control riguros al costurilor operationale si al riscurilor;

- prioritatea acordata clientilor, astfel incat nevoile acestora sa fie satisfacute in cele mai bune conditii de deservire si de costuri, in concordanta cu interesele de ansamblu ale Bancii.

Ansamblul activitatilor Bancii este organizat pe structuri si entitati, conform organigramei generale astfel:

1. Administrarea si conducerea Bancii:

- Adunarea Generala a Actionarilor (AGA), Consiliul de Administratie (CA), Comitetul de Directie (CD);

- Directorul General, Directorul General Delegat, Directori Generali Adjuncti;

- Comitete specializate prevazute de legea bancara;

- Alte comitete si comisii.

2. Centrala Bancii.

Este structurata in departamente, directii si asimilate acestora, servicii si compartimente. Pe langa structurile din Centrala pot functiona diverse comitete/comisii, impuse de legislatia in vigoare sau create pentru activitati specifice care functioneaza dupa regulamente sau instructiuni proprii.

Pot fi create echipe de proiect subordonate direct conducerii Bancii sau conducerii unei directii. La infiintarea unor astfel de structuri trebuie sa se defineasca de catre initiator misiunea, atributiile, competentele si raspunderile.

Echipele de proiect functioneaza pana la realizarea obiectivului pentru care au fost create; personalul acestor structuri poate fi propriu si/sau atras din alte structuri implicate in realizarea acestor obiective.

3. Reteaua teritoriala a Bancii este organizata conform principiului teritorialitatii si cuprinde sucursale si alte tipuri de sedii secundare fara personalitate juridica:

- Sucursale Zonale;

- Sucursala Mari Clienti Corporativi-sucursala Campineanu;

- Sucursale Judetene;

- Sucursale.

Conform anexei 1.

Obiectul de activitate al Bancii il constituie:

a) acceptarea de depozite in lei si valuta de la persoane fizice si juridice romane si straine;

b) contractarea de credite in lei si valuta, operatiunile de factoring si forfetare;

c) emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si de credit;

d) plati si decontari;

e) transferuri de fonduri;

f) emiterea de garantii si asumarea de angajamente;

g) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu valuta;

h) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase si obiecte confectionate din acestea;

i) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu titluri de stat;

j) actionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;

k) desfasurarea de activitati de depozitare pentru fonduri deschise de investitii si societati de investitii;

l) inchirierea de casete de siguranta;

m) consultanta financiar bancara;

n) operatiuni de mandat:

- negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile prevazute de Legea nr. 47/1991 si prestarea de servicii in vederea realizarii acestor obiective;