Pagina documente » Stiinte Economice » Buget si trezorerie publica

Cuprins

lucrare-licenta-buget-si-trezorerie-publica
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-buget-si-trezorerie-publica


Extras din document

Cuprins:
INTRODUCERE
CAPITOLUL I
CONCEPTUL DE BUGET
I. 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONCEPTUL DE BUGET
I. 2. DEFINITIA BUGETULUI PUBLIC NATIONAL
I. 3. IMPORTANTA BUGETULUI PUBLIC NATIONAL
CAPITOLUL II
CONTINUTUL BUGETULUI PUBLIC NATIONAL
II. 1. VENITURILE PUBLICE
II. 1. 1. VENITURI ORDINARE
II.1.2. VENITURILE EXTRAORDINARE (SAU OCAZIONALE
II.1.3. ALTE VENITURI
II. 2. CHELTUIELI PUBLICE
II. 3. BUGETUL PUBLIC NATIONAL AL ROMiNIEI
CAPITOLUL III
PROCEDURA BUGETARA
III.1. UNIVERSALITATEA BUGETARA
III.2. ECHILIBRAREA BUGETARA
III.3. PRINCIPIUL UNITATII
III. 4. PRINCIPIUL NEAFECTARII VENITURILOR BUGETARE
III. 5. ANUALITATEA BUGETULUI
III. 6. SPECIALIZAREA BUGETARA
III. 7. PUBLICITATEA BUGETULUI
CAPITOLUL IV
FAZELE PROCESULUI BUGETAR
IV. 1. ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET
IV. 2. APROBAREA BUGETULUI
IV. 3. EXECUTIA BUGETULUI
IV. 4. iNCHEIEREA SI APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE BUGETARA
IV. 5. CONTROLUL BUGETAR

Alte date

?

INTRODUCERE

Cadrul legal general de desfasurare a procesului financiar si bugetar in Romania este asigurat prin mai multe acte normative, si anume: Constitutia Romaniei, Legea privind finantele publice locale nr.189/1998, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 404 din 22.10.1998; cu modificarile si completarile ulterioare, legile bugetare anuale (respectiv Legea bugetului de stat si Legea bugetului asigurarilor sociale de stat), legile speciale privind infiintarea fondurilor speciale, care se aproba ca anexe la legile bugetare anuale si prin alte acte normative specifice.

Fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2).

Fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile acestora [1 Conform Legii 500 privind finantele publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002 art. 2].

Elaborarea bugetului in Romania este realizata de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite. În scopul imbunatatirii procedurilor bugetare, in ultimii ani au fost realizate urmatoarele progrese:

? imbunatatirea managementului cheltuielilor publice, prin extinderea bugetului pe baza de programe la un numar de 13 ordonatori principali de credite, dintr-un numar total de 53;

Cheltuieli bugetare - sumele aprobate in bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in limitele si potrivit destinatiilor stabilite prin bugetele respective [2 Conform Legii 500 privind finantele publice, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002 art. 2].

? fata de un numar mai mic de fonduri speciale care au functionat in anii anteriori, in bugetul de stat incepand cu anul 2001 au fost incluse mai multe fonduri speciale, ceea ce conduce la simplificarea si cresterea transparentei procedurilor bugetare;

? cresterea autonomiei locale, prin descentralizarea unor servicii publice si finantarea acestora din bugetele locale;

? fata de anii precedenti, Legea bugetului de stat incepe sa intre in vigoare de la 1 ianuarie

? elaborarea si prezentarea proiectului de buget se bazeaza pe reguli si principii noi, care se circumscriu urmatoarelor scopuri:

- realizarea previziunilor multianuale a veniturilor si cheltuielilor bugetare;

- extinderea finantarii pe baza de programe;

- restructurarea cheltuielilor bugetare, in raport cu resursele si prioritatile strategice ale fiecarui domeniu de activitate.

Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si inteLege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

c) echitatea fiscala la nivelul persoanelor fizice, prin impunerea diferita a veniturilor, in functie de marimea acestora;

d) eficienta impunerii prin asigurarea stabilitatii pe termen lung a prevederilor Codului fiscal, astfel incat aceste prevederi sa nu conduca la efecte retroactive defavorabile pentru persoane fizice si juridice, in raport cu impozitarea in vigoare la data adoptarii de catre acestea a unor decizii investitionale majore [3 Codul fiscal, Capitolul II, art. 3].

Procesul bugetar se desfasoara, in fiecare an, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in care sunt indicate prioritatile politicii bugetare, etapele si regulile procesului bugetar, precum si principalele formulare ce urmeaza a fi folosite de ordonatori pentru prezentarea propunerilor lor.

Ministerul Finantelor Publice analizeaza si evalueaza proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite si totodata poarta negocieri cu acestia asupra respectivelor proiecte.

Ministerul Finantelor Publice, beneficiind de consultanta comunitara a elaborat un nou proiect al Legii privind finantele publice menit sa aduca imbunatatiri semnificative sistemului de management al fondurilor publice.

Noua structura a Legii privind finantele publice prezinta principiile de baza ale constructiei bugetare, calendarul bugetar, etapele procesului bugetar, atributiile institutiilor publice implicate in procesul bugetar, regulile potrivit carora se desfasoara executia bugetara, evidentiind rolul principal al Ministerului Finantelor Publice in managementul bugetar.

Executie bugetara - activitatea de incasare a veniturilor bugetare si de efectuare a platii cheltuielilor aprobate prin buget.

Executia de casa a bugetului - complex de operatiuni care se refera la incasarea veniturilor si plata cheltuielilor bugetare [4 Conform Legii 500 privind finantele publice, art. 2 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002

].

Proiectul de buget, elaborat intr-un cadru indicativ multianual (3 ani), va fi documentul de baza care va reflecta orientarile si tintele politicii bugetare pe termen mediu.

Elaborarea bugetului pe baza de programe si stabilirea procedurilor de selectare si prioritizare a proiectelor de investitii vor conduce la monitorizarea si evaluarea mai eficienta a cheltuielilor bugetare, precum si la fundamentarea lor pe baza raportului cost-beneficiu, amplificand gradul de predictibilitate a politicii economice.

Modul de gestionare a fondurilor publice va fi orientat spre rezultate si eficacitate.

Parlamentul va fi informat, inca de la inceputul anului, asupra contextului macroeconomic si asupra obiectivelor politicii fiscale si bugetare pentru anul bugetar in curs si pentru urmatorii 3 ani.

Romania va continua sa actioneze pentru intarirea capacitatii institutionale necesare asigurarii unui sistem de monitorizare a achizitiilor publice si imbunatatirii capacitatii de gestionare a cheltuielilor publice.

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE BUGET

I. 1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND CONCEPTUL DE BUGET

Bugetul de stat este format din relatii financiare prin intermediul carora au loc constituirea si repartizarea celui mai important fond banesc al societatii – fondul bugetar.

Relatiile bugetare isi gasesc expresia in principalul plan financiar al statului care poarta denumirea de BUGET DE STAT.

Cuvantul “buget” provine din vechea limba franceza unde cuvinte ca: “bouge”, “bougette” desemnau o punga de piele in care se gaseau bani.

Termenul a fost preluat de Anglia odata cu cuceririle normande si apoi s-au raspandit in toata lumea.

În Anglia cancelarul tezaurului (Ministrul Finantelor) avea obiceiul de a prezenta in Parlament un document in care se prevedeau mijloacele necesare pentru acoperirea subsidiilor (sumelor) cerute de coroana. Documentul se gasea intr-o punga de piele pe care cancelarul o deschidea cand facea expunerea. Aceasta operatiune se numea “deschiderea pungii de bani a bugetului”.