Pagina documente » Administratie publica » Bugetele locale, instrumente de realizare si consolidare a autonomiei administratiei publice locale

Despre lucrare

lucrare-licenta-bugetele-locale-instrumente-de-realizare-si-consolidare-a-autonomiei-administratiei-publice-locale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-bugetele-locale-instrumente-de-realizare-si-consolidare-a-autonomiei-administratiei-publice-locale


Cuprins

CUPRINS

SCURT ISTORIC ……………………………………………………….3

INTRODUCERE ………………………………………………………..4

CAPITOLUL I.
ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ ŞI
DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIVĂ
PE BAZA PRINCIPIULUI AUTONOMIEI LOCALE…………………..7

1.1. Conceptul de administraţie publică ………………………………….7
1.2. Administraţia publică ξn Romβnia:
structură şi comparaţii cu alte ţări …………………………………..12
1.3. Necesitatea şi posibilitatea descentralizării
administraţiei publice locale ………………………………………..17
1.4. Atribuţiile administraţiei publice locale
ξn ceea ce priveşte finanţele locale …………………………………21
1.5. Economia locală şi importanţa ei ξn cadrul sectorului public local ...23

CAPITOLUL II
BUGETELE LOCALE – SURSĂ PRINCIPALĂ
DE FINANŢARE A UNITĂŢILOR PUBLICE LOCALE……………...27

2.1. Bugetul local ξn Romβnia – concept şi structură …………………...27
2.2. Prevederile normative privind funcţionarea bugetelor locale ………29
2.3. Sfera acţiunii bugetelor locale ……………………………………...36
2.4. Raportul dintre bugetul central şi bugetul local …………………….38
2.5. Locul, importanţa, rolul bugetului consolidat public ……………….40

CAPITOLUL III
ROLUL BUGETELOR LOCALE ΞN
CREŞTEREA AUTONOMIEI ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE LOCALE ΞN ROMΒNIA ……………………………………45

3.1. Sistemul veniturilor bugetelor locale ……………………………….45
3.2. Sistemul cheltuielilor bugetelor locale ……………………………..52
3.3. Ξntocmirea şi execuţia bugetului local; noua abordare
conform legii finanţelor publice locale……………………………...63
3.4. Autonomia administrativă ξn orientarea activităţii
economice şi valorificarea la maxim a resurselor locale …………...76

CONCLUZII ŞI PROPUNERI ………………………………………..85

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………….88

ANEXE


EXTRAS DIN DOCUMENT

?

SCURT ISTORIC

Administratia se regaseste pretutindeni in toata complexitatea vietii sociale, constituind una dintre cele mai utile activitati umane.

Legea de organizare administrativa din 1864 precizeaza ca unitatile administrativ-teritoriale sunt comunele si judetele, comunele fiind impartite in comune urbane si comune rurale. Un moment crucial pentru evolutia administratiei publice locale il constituie aparitia Legii pentru infiintarea consiliilor judetene precum si a Legii comunale care statueaza, pentru prima oara in istoria Tarilor Romane, judetul si comuna ca persoane juridice. Adoptarea constitutiei din 1866 constituie un moment important si este punctul de plecare al institutionalizarii structurilor moderne ale administratiei publice locale in Romania.

Constitutia din 1923 proclama aceleasi principii pentru organizarea administratiei locale ca si Constitutia de la 1866, insa acestea sunt mai clar exprimate si mai bine precizate. Ξn spiritul Constitutiei din 1923, apar reglementari suplimentare pentru administratia publica locala, respectiv Legile din 1925, 1929, 1936, care consolideaza judetul ca unitate teritoriala de baza a colectivitatilor locale, dotata cu personalitate juridica, si in acelasi timp, ca zona teritoriala pentru serviciile descentralizate ale unor ministere.

Constitutia din 1938 poarta amprenta perioadei istorice pe care o traversa tara noastra si consecintele ei asupra administratiei publice locale stau sub semnul limitarii autonomiei locale. Astfel, potrivit Legii din 1938 ,,comuna este administrata de consiliul comunal si de primar”, consiliul comunal fiind format din membri alesi si membri de drept, avand mai mult un rol consultativ.

Mai tarziu, constitutia din 1965 si celelalte reglementari ce decurgeau din aceasta prevedeau ca organele locale ale puterii de stat, consiliile populare, erau alese prin vot universal, iar organele locale ale administratiei de stat, comitete sau birouri executive ale Consiliilor populare alese de acestea erau raspunzatoare in fata comitetelor sau birourilor executive superioare si a Consiliului de Ministri.

Dupa revolutia din decembrie 1989 a urmat o scurta perioada cand organizarea si functionarea organelor locale ale administratiei de stat erau in relatie directa cu Consiliile Frontului Salvarii Nationale care numeau primarii si se subordonau Guvernului. Aparitia legii 61/1991 privind administratia publica locala - pe baza careia s-au organizat primele alegeri libere, din februarie 1992, dupa aproximativ un secol - a permis colectivitatilor locale din Romania sa-si constituie autoritati administrative proprii, pe principiul autonomiei locale si al descentralizarii.

INTRODUCERE