Pagina documente » Stiinte Economice » Bugetul de venituri si cheltuieli instrument managerial (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-bugetul-de-venituri-si-cheltuieli-instrument-managerial-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-bugetul-de-venituri-si-cheltuieli-instrument-managerial-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
1.1. DEFINITIE. ELEMENTE COMPONENTE
1.1.1. DEFINIRE. OBIECTIVE. CERINTE.
1.1.2. CONTINUTUL (STRUCTURA) SI FUNCTIILE BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
1.1.2.1. CONTINUTUL (STRUCTURA) B.V.C.
1.1.2.2. FUNCTIILE B.V.C.
1.2. TIPURI DE BUGETE. CARACTERIZARE
1.2.1. BUGETE DE BAZA
1.2.1.1. BUGETUL COMERCIAL
1.2.1.2. BUGETUL PRODUCTIEI
1.2.2. BUGETE COMPLEMENTARE ( REZULTANTE)
1.2.2.1. BUGETUL DE APROVIZIONARE
1.2.2.2. BUGETUL SERVICIILOR FUNCTIONALE
1.2.2.3. BUGETUL DE INVESTITII
1.2.2.4. BUGETUL DE TREZORERIE
1.3. URMARIREA SI CONTROLUL BUGETAR
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TiRGOVISTE S.A. SI A PIETEI ACESTEIA
2.1. SCURT ISTORIC AL S.C. C.O.S.T. S.A.
2.2. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA S.C. C.O.S.T. S.A.
2.2.1. ORGANIGRAMA SOCIETATII
2.2.2. STRUCTURA MANAGERIALA A SOCIETATII
2.3. OFERTA DE MARFURI A S.C. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TiRGOVISTE S.A.
2.3.1. CONTINUTUL OFERTEI DE MARFURI
2.3.2. CARACTERISTICILE OFERTEI DE MARFURI
2.3.3. iNNOIREA SI DIVERSIFICAREA OFERTEI
2.4. RELATIILE CONTRACTUALE ALE
S.C. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TiRGOVISTE S.A.
2.4.1. CLIENTII SOCIETATII
2.4.2. POLITICA DE ViNZARI
2.5. DISTRIBUTIA SI COSTURILE EI
2.5.1. CIRCUITELE DE DISTRIBUTIE
2.5.2. COSTURILE DISTRIBUTIEI
CAPITOLUL 3. ANALIZA ECONOMICA A S.C. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TiRGOVISTE S.A. PE BAZA B.V.C. SI A BILANTULUI CONTABIL. CONTUL DE REZULTATE
3.1. ANALIZA BILANTULUI CONTABIL AL SOCIETATII iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2001
3.2. ANALIZA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI ELABORAT PENTRU ANUL 2001
3.3. PREZENTAREA CONTULUI DE PROFIT
SI PIERDERI PE ANUL 2001
CAPITOLUL 4. PROGRAM PRIVIND iNBUNATATIREA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A SOCIETATII COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE TiRGOVISTE
4.1. FACTORII DETERMINANTI AI PROGRAMULUI DE MASURI, EXPRIMATI PRIN INDICATORI DE EFICIENTA
4.2. ANALIZA DIAGNOSTIC A SOCIETATII PE BAZA MODELULUI S.W.O.T.
4.3. STRUCTURA PROGRAMULUI DE REDRESARE A SOCIETATII
4.3.1. STRATEGIA SOCIETATII PE TERMEN MEDIU
4.3.2. POLITICA GENERALA A SOCIETATII SI MASURILE PROPUSE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

{p}

?CAPITOLUL 1

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

A planifica, a prevedea necesarul de finantare si sursele de capital posibile de mobilizat, este esential pentru piata unei intreprinderi. Întreprinderile occidentale nu intreprind nimic din punct de vedere economic, tehnic, organizatoric, etc., fara a face o „bugetare” a acestor actiuni, indiferent de amploarea si insemnatatea lor in activitatea generala a intreprinderii. Aceste preocupari sunt impartite in mod firesc, de cele privind respectarea prevederilor propriului buget, evident pana la limita cand tocmai bugetul ar putea deveni o restrictie in cresterea eficientei. Prin bugetare se stabilesc resursele si responsabilitatile pe centre de activitati specifice. Deci, bugetul reprezinta previziunea cifrata a afectarilor de resurse si de responsabilitati pe centre de activitati, in vederea realizarii cat mai eficiente a obiectivelor strategice ale intreprinderii.

Procesul bugetar are rolul de orienta activitatea tuturor compartimentelor spre acelasi obiectiv: rentabilitate, lichiditate, diminuarea riscurilor, etc. [* Vintila, G.: Gestiunea economico-financiara a intreprinderii, Bucuresti, (1997).]

1.1. DEFINITIE. ELEMENTE COMPONENTE

Toate deciziile tehnico-economice, organizatorice, adoptate la nivelul firmei au drept consecinta afectarea echilibrului financiar existent si fac necesar un nou echilibru, angajand in acest scop modificari in nivelul si structura necesarului de fonduri si a resurselor de finantare a acestora. Realizarea noii calitati a echilibrului financiar impune fundamentarea pe un plan superior a indicatorilor financiari prin elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

În scopul realizarii unei gestiuni clare a patrimoniului si controlului detaliat al alocarii resurselor se intocmesc o serie de documente care cuprind informatii amanuntite despre modificarile elementelor patrimoniale.

1.1.1. DEFINIRE. OBIECTIVE. CERINTE.

Bugetul de venituri si cheltuieli este programul financiar al firmei cu ajutorul caruia se prevad veniturile, cheltuielile si rezultatele financiare ale activitatii acesteia, fondurile proprii si cele imprumutate, relatiile cu agentii economici, cu salariatii, varsaminte la buget etc.

Pornind de la necesitatea asigurarii principiilor universalitatii, echilibrului si rentabilitatii care trebuie sa se afle la baza elaborarii si executarii oricarui buget prin BVC se urmaresc urmatoarele obiective: [* Ristea, M., Zara, S.: Bugetul in conducerea intreprinderii, Bucuresti (1984).]

? Proiectarea fluxurilor in lei/valuta ocazionate de intreaga activitate pentru cunoasterea si tinerea sub control a intrarilor si iesirilor de bani si in final a capacitatii de a onora integral si la timp platile;

? Reflectarea tuturor veniturilor si cheltuielilor, proiectarea si optimizarea capacitatii agentilor economici de a realiza beneficii;

? Desfasurarea tuturor resurselor pentru finantarea nevoilor de dezvoltare, a actiunilor social-culturale, si a altor actiuni;

? Evaluarea si dimensionarea relatiilor banesti ale agentilor economici cu salariatii proprii, cu bugetul de stat, cu bancile, cu furnizorii, cu alte persoane fizice sau juridice in calitate de debitori sau creditori;

? Proiectarea evolutiei patrimoniului administrat de agentii economici prin reflectarea modificarilor ce se estimeaza in evolutia si structura lor.

Bugetul de venituri si cheltuieli ca urmare a acestor obiective cuprinde doua sectiuni importante: programul de productie, iar bugetul trebuie elaborat intr-o stransa corelatie asigurandu-si in felul acesta urmatoarele cerinte vizand realizarea gestiunii economice si autonomie financiara:

? Agentii economici pentru a putea obtine profit trebuie sa asigure cu venituri provenite din activitatea lor toate cheltuielile;

? Determinarea incorecta a profitului realizat din propria activitate prin subevaluarea veniturilor si „umflarea” cheltuielilor se sanctioneaza drastic de legislatia financiara;

? În buget nu pot fi inscrise si aprobate cheltuielile fara stabilirea resurselor din care urmeaza a fi finantate;

? Eventualele subventii de la bugetul de stat se acorda numai in cazurile prevazute de lege si in limitele aprobate;

? Creditele bancare se prevad in buget numai in limitele si in conditiile legale si numai dupa negocierea cu bancile.

Macheta B.V.C. pentru regii autonome si societati comerciale contine o serie de elemente denumite sectiuni

În procesul de realizare a veniturilor si de efectuare a cheltuielilor, bugetul reprezinta un instrument de analiza si control, implicit de asigurare a echilibrului financiar al firmei. Convergent si complementar bugetului se organizeaza un sistem de contabilizare prin care se urmareste si se controleaza in ce masura realizarile efective corespund cu cele planificate, iar pe aceasta baza se fundamenteaza decizia de corectie. În felul acesta, prin buget, ca instrument de conducere, se realizeaza integrarea activitatilor de planificare, control, urmarire a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare.

O alta trasatura a bugetului este si aceea ca pe baza lui se asigura coerenta activitatilor si structurilor organizatorice ale firmei pe linia cresterii rentabilitatii si economisirii resurselor. Analizat din acest punct de vedere, bugetul leaga pe plan financiar verigile componente ale firmei in vederea gospodaririi eficiente a fondurilor materiale si banesti, respectiv a obtinerii rezultatelor maxime. Aceasta capacitate a bugetului se intemeiaza pe faptul ca orice intemeiere de plan sau obiectiv angajat de aceste verigi, inclusiv de catre firma luata in ansamblu; trebuie sa asigure nivelul de eficienta si rentabilitate dimensionate prin buget. Totodata, din punct de vedere metodologic, prin natura si forma valorica de exprimare a indicatorilor financiari, bugetul permite reflectarea sintetica a tuturor fenomenelor si proceselor economice oricat de variate ar fi ele.

Modalitatile prin care bugetul realizeaza continutul activitatilor si structurii organizatorice din cadrul firmei este aceea a descentralizarii. Fiecare activitate sau dupa caz structura organizatorica interna a firmei este considerat un centru de venituri si cheltuieli sau de gestiune la nivelul caruia se planifica pe o anumita perioada obiectivele financiare, se aloca resursele necesare si se organizeaza controlul bugetar. Totodata firma, in ansamblul sau, reprezinta un centru de venituri si cheltuieli care intra in relatii economico-financiare cu mediul extern. [*Iacob, C.: Contabilitatea gestiunii interne a unitatilor economice, Craiova (1994). ]

Fiecare centru de venituri si cheltuieli este investit cu autoritatea si responsabilitatea necesara gestiunii resurselor in vederea indeplinirii obiectivelor financiare ce revin din bugetul general al firmei. De fapt, factorul care a impulsionat utilizarea bugetului ca instrument de conducere, a constituit-o necesitatea cresterii eficientei diverselor activitati sau structuri organizatorice in conditiile sporirii complexitatii procesului de obtinere a beneficiilor. Ori, prin bugetarea activitatii centrelor de venituri si cheltuieli se planifica, se coordoneaza si se controleaza miscarea variabilelor structurale ale firmei, in vederea potentarii contributiei lor la cresterea eficientei si la economisirea resurselor alocate.

Generalizand, se poate aprecia, ca, bugetul in calitatea sa de instrument al conducerii activitatii economico-financiare are urmatoarele elemente specifice:

? Integrarea activitatii de planificare, evidenta si control a cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor;

? Descentralizarea procesului de conducere prin impartirea activitatii firmei pe centre interne de venituri si cheltuieli;

? Investirea fiecarui centru cu autoritate si responsabilitate in gestiunea resurselor alocate pentru realizarea obiectivelor financiare defalcate;

? Abordarea activitatii fiecarui centru prin prisma relatiei dintre cheltuieli si venituri, iar pe aceasta baza antrenarea lui la cresterea activitatii firmei si economisirea resurselor

În tara noastra bugetul este conceput si utilizat de data relativ recenta ca un instrument de conducere a activitatii economico-financiare. Implementarea lui in sistemul de gestiune a avut loc pe fondul unor masuri generate de aplicarea noului mecanism economico-financiar. Scopul introducerii B.V.C. il constituie folosirea cat mai intensa a parghiilor economico-financiare in activitatea firmei, sporirea raspunderilor colective in gospodarirea fondurilor si intarirea disciplinei financiare precum si cresterea eficientei economico-financiare.

1.1.2. CONTINUTUL (STRUCTURA) SI FUNCTIILE B.V.C. [*Ristea, M., Zara, S.: Bugetul in conducerea intreprinderii, Bucuresti (1984).]

În conditiile dezvoltarii stiintei conducerii intreprinderii bugetul capata noi valente fiind analizat si promovat ca instrument de baza al conducerii economico-financiare. Luat in considerare ca un document de plan, bugetul este folosit pentru a dimensiona, in termeni financiari si in conditii de eficienta economica, alocarea si utilizarea resurselor intreprinderii. Pe baza lui se planifica pe o anumita perioada de gestiune obiectivele de realizat si cheltuielile necesare pentru infaptuirea obiectivelor, veniturile de obtinut sau resursele financiare alocate. Tot prin buget se stabilesc competente si responsabilitati cu privire la gospodarirea eficienta a resurselor.