Pagina documente » Drept » Bunurile comune ale sotilor

Despre lucrare

lucrare-licenta-bunurile-comune-ale-sotilor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-bunurile-comune-ale-sotilor


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCEREpag.2
CAPITOLUL I:Aspecte generale privind regimul matrimonial........pag.3
SECTIUNEA I:Regimul matrimonial al bunurilor comune............pag.3
SECTIUNEA II:Bunurile comune ale sotilor.............pag.8
1.Notiunea si categoriile de bunuri ale sotilor............pag.8
2.Bunuri comune ale sotilor...pag.9
A.Notiunea de dobindire......pag.11
B.Calitatea de dobinditor......pag.13
C.Momentul dobindirii bunurilor............pag.15
CAPITOLUL II:Calificarea unor bunuri ca fiind comune..............pag.17
SECTIUNEA I:Venitul din munca...........pag.18
1.Salariul...........pag.18
2.Alte venituri asimilitate salariului..........pag.21
3.Renumeratia autorilor........ pag.21
SECTIUNEA II:Sumele economisite , depuse la C.E.C sau
la banci.............pag.23
SECTIUNEA III:Imobilele.....pag.24
1.Constructiile edificate de soti pe terenul unuia dintre eipag.25
2.Reconditionari , reparatii , adaosuri la constructii vechipag.27
3.Constructiile edificate de soti pe terenul unei terte persoane.........pag.28
4.Constructiile edificate de soti pe un teren atribuit in folosinta........pag.29
5.Locuinte construite cu credit..pag.29
6.Constructii edificate de concubini...........pag.31
7.Dreptul de folosinta asupra locuintei........pag.32
SECTIUNEA IV:Fructele si productele.......pag.33
CAPITOLUL III:Drepturile sotilor asupra bunurilor comune.........pag.34
SECTIUNEA I:Administrarea bunurilor si mandatul tacit.............pag.34
SECTIUNEA II:Cazuri speciale de exercitare a mandatului
tacit reciproc......pag.40
SECTIUNEA III:Sanctiuni aplicabile actelor incheiate cu
incalcarea drepturilor unuia dintre soti......pag.42
CAPITOLUL IV:Datoriile comune ale sotilor............pag.43
SECTIUNEA I:Datoriile comune ale sotilor.Notiune si clasificare...pag.43
SECTIUNEA II:Regimul juridic al datoriilor comune ale sotilor.....pag.47
CAPITOLUL V:impartirea bunurilor comune ale sotilor..............pag.48
SECTIUNEA I:impartirea bunurilor comune in timpul casatoriei....pag.48
1.impartirea bunurilor comune la cererea unuia dintre soti............pag.49
2.impartirea bunurilor comune la cererea creditorilor personali ai
unuia dintre soti..pag.51
3.Confiscarea averii unuia dintre soti.......pag.52
SECTIUNEA II: impartirea bunurilor comune la desfacerea
Casatoriei..........pag.53
SECTIUNEA III:Stabilirea cotei cuvenite fiecarui sot..pag.55
SECTIUNEA IV:Procedura impartirii bunurilor comune
Efectele hotaririi de impartirepag.56
SECTIUNEA V:impartirea bunurilor comune in cazul
incetarii casatoriei..............pag.59
SECTIUNEA VI:impartirea bunurilor comune in cazul
desfiintarii casatoriei...........pag.60
CONCLUZII.....pag.62
BIBLIOGRAFIE.pag.64

EXTRAS DIN DOCUMENT

? -INTRODUCERE-

Lucrarea abordeaza tema bunurilor comune ale sotilor, modul in care acestea au fost dobandite sau impartite, si implicit datoriile comune ale sotilor.

Cunoasterea exacta a categoriilor de bunuri care fac parte din regimul matrimonial a fost obiectul unor discutii in literatura de specialitate.

O foarte mare importanta se acorda criteriului referitor la momentul dobandirii bunurilor comune, astfel numai bunurile dobandite in timpul casatoriei cu calitate de bunuri comune iar sotii se vor bucura in mod egal de ele.

Orice actiune pe care unul dintre soti o va realiza in legatura cu bunurile comune se considera ca are consimtamantul celuilalt sot.

Regimul comunitatii matrimoniale va exista atata timp cat exista casatoria,in cazul incetarii acesteia va avea loc o impartire a bunurilor comune,fapt ce va schimba regimul bunurilor comune in bunuri proprii.

Este important a se cunoaste delimitarea dintre bunurile comune si bunurile proprii ale sotilor astfel incat sa nu se aduca atingere patrimoniului propriu al sotilor iar in cazul impartirii bunurilor comune sa nu se realizeze o inegalitate a cotei parti ce revine fiecarui sot.

Avand in vedere toate acestea,lucrarea doreste sa prezinte importanta incadrarii anumitor bunuri ca fiind bunuri comune deoarece acestea constituie baza materiala in ceea ce priveste cheltuielile casniciei si sunt singurele bunuri care vor face obiectul unui proces de partaj cerut de sotii sau de creditorii acestora in timpul casatoriei sau obligatoriu in caz de incetare,desfacere sau desfiintare a casatoriei.

CAPITOLUL I

ASPECTE GENERALE PRIVIND REGIMUL

MATRIMONIAL

SECTIUNEA a 1-a:REGIMUL MATRIMONIAL AL

BUNURILOR COMUNE

Casatoria produce mai multe efecte patrimoniale asupra persoanei decat orice alta relatie familiala.

Tot in timpul casatoriei intervin si o multitudine de relatii de ordin patrimonial intre soti si terti.Modurile de rezolvare a acestor probleme cu caracter patrimonial pot fi rezumate prin notiunea de “regimuri matrimoniale”.

S-a afirmat ca regimul matrimonial desemneaza totalitatea regimurilor care guverneaza raporturile dintre soti privitoare la bunurile lor, precum si acelea ce se formeaza in relatiile cu tertii. [1Al Bocaci,Dumitrache V-C,Hageanu C.,Dreptul familiei,e , ed All Beck,Bucuresti , 2002 , pag 36 ]

Într-o alta opinie regimul matrimonial a fost definit ca fiind “un ansamblu de reguli care o carmuiesc chestiunile de ordin pecuniar ce se nasc din unirea sotilor prin casatorie”. [2 C.Homangiu , I. Rosetti-Balaanescu, Al.Baicoiaru, Drept civil roman , vol III , ed All Beck , Bucuresti,1998, pag 1]

De asemenea M. Eliescu considera regimul matrimonial ca fiind statultul care reglementeaza interesele patrimoniale ale sotilor in timpul casatoriei , [3 M. Eliescu , Curs de drept civil.Regimul matrimonial anul IV licenta,1948,

Universtitatea din Bucuresti,Fac de Drept,pag 3]in timp ce Ioan Albu sustine ca regimul matrimonial consta in ansamblul regulilor care carmuiesc raporturile dintre soti privitoare la bunurile lor, percum si raporturile in care ei intra cu tertii in calitatea lor de soti. [4 Ioan Albu, Dreptul familiei , ed Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1975,pag 118]

Regimul matrimonial este stabilit in momentul casatoriei.S-a pus insa si problema daca un contract de casatorie incheiat in prealabil de catre soti produce aceleasi efecte ca si casatoria insesi.Concluzia a fost ca regimul matrimonial pe care acesti soti l-au adoptat nu produce nici un efect decat incepand cu data casatoriei.

Obiectul regimului matrimonial a fost definit atat din punct de vedere material cat si din punct de vedere juridic.

Astfel , in sens material , regimul matrimonial reglementeaza ansamblul bunurilor sotilor , deci totalitatea bunurior sotului si sotiei , indiferent de data si modul de dobandire al acestora. [5 Cristina Mihaela Craciunescu , Regimuri matrimoniale , ed All Beck , Bucuresti , 2000, pag 5]Obiectul sau il formeaza , asadar , toate bunurile pe care sotii le aveau in momentul incheierii casatoriei , precum si cele dobandite de ei in timpul casatoriei , impreuna sau separate , cu titlu oneros sau cu titlul gratuit.

In sens juridic , regimul matrimonial supune bunurile sotilor unor reguli avand un obiect propriu dar formand impreuna un tot coerent. [6 Ibidem]

Comunitatea de bunuri este un regim matrimonial stabilit prin lege , nu prin conventie , adica este un regim matrimonial legal.

Codul familiei nu cunoaste principiul conventiilor matrimoniale.Deci sotii nu se pot supune unui regim matrimonial conventional care sa-si gaseasca aplicare in locul comunitatii de bunuri , sub sanctiunea nulitatii absolute.

De aceea art.30/Codul familiei , prevede ca bunurile dobandite de oricare dintre soti in timpul casatoriei sunt bunuri comune , orice conventie contrara fiind lovita de nulitate.Numai anumite bunuri limitative determinate de lege prin art.31/Codul familiei , sunt considerate proprii fiecaruia dintre soti.

Potrivit acestui regim patrimonial , sotii au doua categorii de bunuri:

a) comune ambilor soti

b)propii fiecaruia dintre ei

Revenind la sanctiunea nulitatii , se impune precizarea ca vor fi lovite de nulitate absoluta orice convetii , fie intre soti , fie intre acestia si terte persoane prin care s-ar aduce atingere regimului legal al bunurilor sotilor. [7 Al Bacaci , op cit. , pag 38]

Astfel , vor fi lovite de nulitate urmatoarele conventii:

?conventiile incheiate intre soti prin care s-ar schimba regimul juridic al unor bunuri;

?conventiile incheiate chiar inainte de incheierea casatoriei;

?conventiile incheiate de viitori soti sau de soti cu tertii , prin care s-ar aduce atingere regimului legal al comunitatii de bunuri. [8 I.P.Filipescu , Tratat de dreptul familiei , ed All Beck , Bucuresti ,2002, pag 45]

?declaratii unilaterale ale unuia dintre soti prin care s-ar recunoaste ca anumite bunuri , neexceptate de comunitate , ar apartine in exclusivitate celuilalt sot [9 Tribunalul Suprem , col civ., dec nr31/1960 , in C.D 1960 , pag 262-264]

In ceea ce priveste continutul propiu-zis al conventiilor prohibide de lege , este unanim admis in literatura juridica faptul ca sunt sanctionate cu nulitatea acele conventii prin care s-ar urmari o restrangere a cominitatii de bunuri , insa exista o diversitate de opinii cu privire la conventii prin care s-ar urmari ca anumite bunuri , care sunt considerate proprii , sa fie incluse in masa bunurilor comune.

Marirea comunitatii de bunuri se poate realiza numai conform dispozitiilor art.31 lit b). [10 AL Bacaci , op cit , pag 50-51]

Interesele sotilor se exprima atat in regimul bunurilor comune , cat si in cel al bunurilor propii.Sotii administreaza, folosesc si dispun impreuna de bunurile comune in conditii de perfecta egalitate.

Exista mai multe moduri de gestionare a maselor de bunuri propii sau comune ale sotilor.

In general , in cadrul regimurilor separatiste , fiecare dintre soti isi administreaza bunurile propii , iar in cadrul regimurilor de tip comunitar administrarea bunurilor ce intra in comunitate este comuna , actele de gestiune neputand fi indeplinite de soti decat de comun acord , cu exceptia actelor de conservare si de administrare ce pot fi indeplinite si de fiecare dintre soti , singuri.

Exista si gestionarea prin reprezentare mutuala , in cadrul careia fiecare dintre soti este administrator legal al aceleiasi mase de bunuri , putand indeplini actele de gestiune , consimtamantul celuilalt sot fiind prezumat , cu exceptia unor acte de dispozitie , care necesita consimtamantul expres al ambilor soti.

Totalitatea regulilor cu privire la compunerea si administrarea patrimoniilor sotilor formeaza un tot unitar si coerent ce defineste regimul matrimonial.

În ciuda diversitatii pe care o prezinta , regimurile matrimoniale sunt reglementate de un numar insemnat de reguli comune , care actioneaza ca principii care se aplica tuturor persoanelor casatorite , indiferent de regimul matrimonial ales si care sunt reglementate de legislatia fiecaruia dintre statele in care exista o pluraritate de regimuri matrimoniale.

Astfel , in timp ce in cadrul regimului matrimonial al comunitatii bunurilor achizitionate in timpul casatoriei-regim matrimonial legal in Romania , Franta , Spania , Rusia etc – masa bunurilor comune este restransa la expresia sa mai simpla , cuprinzand doar bunurile achizitionate cu titlul oneros in timpul casatoriei , in cadrul regimului matrimonial al comunitatii universale ea va cuprinde toate bunurile sotilor-regim matrimonial legal in Danemarca , Norvegia , Finlanda , Suedia etc. [11 C.M Craciunescu , op. cit. , pag 112]

Pentru a califica juridic comunitatea matrimoniala a sotilor , doctrina a consacrat notiunea de propietate comuna in devalmasie.