Pagina documente » Drept » Bunurile proprii ale sotilor si drepturile acestora asupra lor

Despre lucrare

lucrare-licenta-bunurile-proprii-ale-sotilor-si-drepturile-acestora-asupra-lor
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-bunurile-proprii-ale-sotilor-si-drepturile-acestora-asupra-lor


Cuprins

C U P R I N S
INTRODUCERE
CAPITOLUL I RELATIILE DINTRE SOTI
Sectiunea I Notiuni generale privind relatiile dintre soti..............
Sectiunea a II-a Relatiile patrimoniale dintre soti............
Sectiunea a III - a Regimul matrimonial. Notiune si caractere.....
Sectiunea a IV-a Evolutia legislatiei referitoare la regimul juridic aplicabil comunitatii de bunuri incepind din 1864 pina-n prezent..
CAPITOLUL II ASPECTE PRIVIND BUNURILE SOTILOR
Sectiunea I Clasificarea bunurilor sotilor..........
Sectiunea a II - a Natura juridica a comunitatii matrimoniale......
CAPITOLUL III BUNURILE PROPRII ALE SOTILOR SI DREPTURILE ACESTORA ASUPRA LOR
Sectiunea I Categoriile de bunuri proprii..........
1. Bunurile dobindite inainte de incheierea casatoriei - art. 31 lit.a............
2. Bunurile dobindite in legatura cu persoana unuia dintre soti.
2.1. Bunurile dobindite prin mostenire, legat sau donatie, afara numai daca dispunatorul a prevazut ca ele vor fi comune (art.31 lit.b)..........
2.2. Bunurile de uz personal si cele destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti (art. 31 lit. c)
2.3. Bunurile dobindite cu titlu de premiu sau recompensa, manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artistice, proiectele de inventii, precum si alte asemenea bunuri (art.31 lit. d).....
2.4. Indemnitatea de asigurare si despagubirea pentru pagube pricinuite persoanei (art. 31 lit. e)
3. Valoarea care reprezinta si inlocuieste un bun propriu sau bunul in care a trecut aceasta valoare (art. 31 lit. f).....
Sectiunea a II- a Drepturile sotilor asupra bunurilor proprii....
CAPITIOLUL IV CALIFICAREA UNOR BUNURI CA FIIND COMUNE SAU PROPRII
Sectiunea I Venitul din munca............
Sectiunea a II - a Sumele economisite depuse la C.E.C sau la banci............
Sectiunea a III- a Situatiile speciale ce se pot ivi cu privire la soarta unor imobilele.
Sectiunea a IV-a Dreptul de folosinta asupra locuintei...
Sectiunea a V-a Fructele si productele.............
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

In practica, doctrina si chiar legislatie, termenul bunuri este folosit in doua sensuri ori acceptiuni:

- „Stricto sensu” – prin „bun” se desemneaza un „lucru”;

- „Lato sensu” – prin „bun” se desemneaza atat lucrul cat si dreptul patrimonial care are ca obiect acest lucru.

In linii generale, doctrina defineste in acelasi mod atat bunul ori lucrul. Vom spune ca „ prin bun se intelege o valoare economica ce este utila pentru satisfacerea nevoii materiale ori spirituale a omului si este susceptibila de apropiere sub forma dreptului patrimonial.”

In stransa legatura cu notiunea de „bun” este cea de „patrimoniu” (totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale care apartin unei persoane fizice sau juridice).

Dupa cum se poate observa intre „bun” si „patrimoniu” exista corelatia de tip „parte – intreg”.

Deci, bunul poate fi privit atat individual – ut singuli -, cat ca si element activ al patrimoniului.

In continutul lucrarii ne vom referi numai la un singur tip de clasificare a bunurilor, anume la bunurile proprii si bunurile comune, punand accent pe bunurile proprii si incercand sa le delimitam pe acestea de categoria bunurilor comune.

Reglementarea raporturilor patrimoniale a fost realizata pentru prima data in Codul civil din anul 1864. Astfel aparitia Codului civil la 1864 a consacrat si statuat regimul separatiei de bunuri.

Regimul de drept comun era considerat cel al separatiei de bunuri, fiecare sot pastrand un drept exclusiv de administrare, folosinta si dispozitie asupra bunurilor sale, cu obligatia, insa, de a contribui la cheltuielile casniciei.

Regimul comunitatii matrimoniale va exista atata timp cat exista casatoria, in cazul incetarii acesteia va avea loc o impartire a bunurilor comune, fapt ce va schimba regimul bunurilor comune in bunuri proprii.

Este important a se cunoaste delimitarea dintre bunurile comune si proprii ale sotilor astfel incat sa nu se aduca atingere patrimoniului propriu al sotilor iar in cazul impartirii bunurilor comune sa nu se realizeze o inegalitate a cotei parti ce revine fiecarui sot.

-

CAPITOLUL I

RELATIILE DINTRE SOTI

Sectiunea I

Notiuni generale privind relatiile dintre soti

Uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, casatoria este incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie. Este reglementata de norme imperative [1 Ion P. Filipescu “Tratat de dreptul familiei”Editia a v-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2001, p.36], prin incheierea casatoriei, viitorii soti consimtind sa li se aplice regimul legal al casatoriei, fara a avea posibilitatea de a-l modifica. În consecinta casatoria este uniunea dintre un barbat si o femeie incheiata in urma consimtamantului lor liber exprimat, prin care acestia doresc ca familia intemeiata in urma casatoriei sa fie “ghidata “ dupa normele legale.

Fiind un act solemn, incheierea casatoriei se face cu respectarea dispozitiilor legale [2 Codul familiei art.16 si art.19 , Art 16, 17 si art.19 au fost modificate prin Legea nr.23 din 26 ianuarie 1999 privind completarea si modificarea unor dispozitii din codul familiei si prin legea nr.119/1996 publicata in M.O nr.35 din 28 ianuarie 1999 referitoare la actele de stare civila], iar natura juridica a casatoriei si actul juridic prin care se incheie casatoria fac din aceasta institutie un domeniu juridic aparte.

Ca efect al incheierii casatoriei sotilor se nasc o serie de relatii.

Astfel casatoria da nastere la efecte cu privire la relatiile personale si patrimoniale.

În cadrul relatiilor dintre soti se constata ca relatiile patrimoniale sunt subordonate relatiilor personale si sarcinilor principale ale familiei.

Potrivit art 44 pct.1 din Constitutia Romaniei si art.1 alin.4 Codul familiei sotii au drepturi egale in ceea ce priveste relatiile (personale si patrimoniale) dintre ei si in exercitiul drepturilor parintesti, iar in ce priveste casatoria ei hotarasc numai de comun acord (art.26 Codul familiei). Neintelegerea dintre soti, neconcordanta dintre vointele lor nu poate fi solutionata pe calea justitiei sau cu ajutorul autoritatii tutelare, decat in cazul extrem al divortului [3 Codul familiei art.38]. De exemplu, refuzul nejustificat al unuia dintre soti de a locui impreuna cu celalalt sot poate constitui motiv de desfacere a casatoriei [4 Codul de procedura civila art.613 in redactarea data prin Decretul nr.174 din 30 iulie 1974; Tribunalul Suprem, decizia de indrumare nr.10 din 13 noiembrie 1969 , pct.1 , in redactarea data prin decizia de indrumare nr.10 din 28 decembrie 1974. Vz. Decretul nr.312 din 31 august 1977 si Decretul nr.475 din 24 decembrie 1977 privind modificarea unor dispozitii in materia procedurii divortului.].

Conform codului familiei sotii au o serie de obligatii ce deriva din aplicarea statutului legal al casatoriei.

Astfel de obligatii sunt:

(a) Obligatia de sprijin moral reciproc.

(b) Obligatia de fidelitate.

(c) Obligatia de a locui impreuna.

(d) Îndatoririle conjugale.

Sectiunea a II - a

Relatiile patrimoniale dintre soti

Necesitatea reglementarii raporturilor patrimoniale dintre soti a aparut deoarece dreptul comun nu a fost suficient pentru reglementarea acestor raporturi. O astfel de reglementare a aparut prin normele codului familiei.

Raporturile patrimoniale sunt de fapt acele relatii ce iau nastere intre soti cu privire la bunurile pe care acestia le poseda.

Numeroasele raporturi patrimoniale care iau fiinta intre soti in timpul casatoriei pot fi cuprinse in trei mari categorii [5 Alexandru Bacaci, Viorica Dumitrache, Codruta Hageanu - Dreptul familiei, Editia a II-a, Ed. All Beck, Bucuresti, 2001, p.40]:

(a) Raporturi care se nasc cu privire la contributia sotilor la cheltuielile casniciei;

(b) Raporturi cu privire la bunurile lor;

(c) Raporturi privitoare la obligatia de intretinere;

Raporturile dintre soti cu privire la bunurile lor au ponderea cea mai mare in cadrul raporturilor patrimoniale.

Codul familiei in art.30 si 31 face o impartire a bunurilor sotilor in doua categorii: bunuri comune ale sotilor – care constituie regula – si bunuri proprii ale fiecarui sot – ce constituie exceptia de la comunitate. Calitatea de bun comun nu trebuie dovedita deoarece codul familiei instituie in art.30 alin ultim prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite in timpul casatoriei.

Prezumtia de comunitate are la baza realitatea ca in mod obisnuit, sotii dobandesc bunuri in timpul casatoriei din veniturile, care sunt rezultatul muncii lor. Legiuitorul a inteles a acorda prioritate comunitatii de bunuri tocmai pentru a ocroti familia si pentru ca sotii sa poata indeplinii sarcinile ce le revin in casatorie, dar si pe cele legate de cresterea si educarea copiilor [6A Bacaci op.cit. p.40].