Pagina documente » Drept » Capitole de negociere in vederea aderarii la Uniunea Europeana

Despre lucrare

lucrare-licenta-capitole-de-negociere-in-vederea-aderarii-la-uniunea-europeana
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-capitole-de-negociere-in-vederea-aderarii-la-uniunea-europeana


Cuprins

CUPRINS:
INTRODUCERE....5
CAP.I. ISTORIA SI EVOLUTIA UNIUNII EUROPENE
1.1.PlanulSchumann si crearea CECO..........9
1.2.Crearea CEE si CEEA........11
1.3.Transformarea Comunititilor in Uniunea Europeani..13
1.4.Evolutia constructiei comunitare...........15
CAP.II. ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANi
2.1. Procedura de aderare .........17
2.2.Acquis-ul comunitar..........19
2.3. Aderarea Rominiei la Uniunea Europeani..............21
..
CAPIII. PIATA INTERNi SI LIBERTiTILE FUNDAMENTALE
3.1.Libera circulatie a mirfurilor.27
3.1.1 Notiune si temei legal....27
3.1.2 Eliminarea taxelor vamale si a misurilor cu efect echivalent...29
3.1.3 Eliminarea formalititilor de trecere a frontierelor. 30
3.2.Libera circulatie a persoanelor32
3.2.1 Notiune si temei legal....32
3.2.2 Politica in domeniul vizelor............35
3.2.3 Circulatia fortei de munci..............36
3.2.4 Libera circulatie a persoanelor si securitatea sociali..............37
3.3.Libera circulatie a serviciilor.38
3.3.1 Libera circulatie a serviciilor si libertatea de stabilire............38
3.3.2 Temei legal.40
3.4.Libera circulatie a capitalului.41
3.4.1 Notiune si temei legal....41
3.4.2 Reglementiri comunitare45
CAPITOLUL IV.POLITICI COMUNITARE.
4.1.Dreptul societitilor comerciale.............47
4.2.Politica in domeniul concurentei...........50
4.3.Politica in domeniul transportului.........54
4.3.1 Transportul rutier.........54
4.3.2 Transportul feroviar......54
4.3.3 Transportul maritim.......55
4.3.4 Transportul aerian.........56
4.4.Politici sociale si ocuparea fortei de munci..............57
4.4.1 Notiune si temei legal....57
4.4.2 Ocuparea fortei de munci59
4.4.3 Legislatia muncii si imbunititirea conditiilor de munci.........60
4.4.4 Sinitatea si siguranta la locul de munci............61
4.4.5 Protectia sociali...........61
4.4.6 Dialogul social............61
4.4.7 Egalitatea de sansi pentru birbati si femei..........62
4.5.Politica regionali si coordonarea instrumentelor structurale.........62
4.6.Impozitare.......65
4.6.1 Impozitatre directi........65
4.6.2 Impozitare indirecti......67
4.6.3 Cooperare administrativi si asistenti reciproci....68
4.7.Control financiar..............68
4.7.1 Controlul financiar intern public......68
4.7.2 Auditul extern............70
4.7.3 Resursele proprii ale Uniunii Europene.............71
4.7.4 Finantirile acordate de Uniunii Europene..........71
4.7.5 Protejarea intereselor Uniunii Europene, prevenirea fraudei.....72
4.8.Dispozitii financiare si bugetare............72
CAPITOLUL V.ACQUIS-UL COMUNITAR IN ECONOMIE.
5.1.Agricultura......76
5.11.1 Acquis-ul comunitar in agriculturi...76
5.1.2 Reforma politicii agricole comune....78
5.2.Pescuit............79 5.2.1 Acquis-ul comunitar in pescuit.........80
5.2.2 Reforma in domeniul pescuitului......80
5.3.Energie...........81
5.4.Politica industriali............83
5.5.Intreprinderi mici si mijlocii..87
5.6.Protectia mediului inconjuritor............91
5.7.Protectia consumatorului si a sinititii....94
CAPITOLULVI.AQUIS-UL COMUNITAR IN DOMENIUL EDUCATIEI SI CULTURII.
6.1.Educatie, formare profesionali si tineret98
6.1.1 Temei juridic............98
6.1.2 Educatia...99
6.1.3 Formare profesionali...101
6.1.4 Tineret.....102
6.2.Telecomunicatii si tehnologia informatiilor.............103
6.3.Cultura si politica in domeniul audiovizualului.......107
6.3.1 Temei juridic............107
6.3.2 Politica privind cultura.108
6.3.3 Politica privind audiovizualul........109
6.4.Stiinti si cercetare...........111
6.5.Statistici.......113
CAPITOLUL VII. ALTE REGLEMENTiRI COMUNITARE.
7.1.Uniune economici si monetari...........117
7.2Uniune vamali.120
7.3.Justitie si afaceri interne....124
7.4.Relatii externe 127
7.5.Politica externi si de securitate comuni.129
7.6.Institutii.........132
7.7.Diverse.........134
CONCLUZII.............136

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Abrevieri

AUE – Actul Unic European.

BCE – Banca Centrala Europeana.

CEA – Comunitatea Europeana de Aparare.

CEEA – Comunitatea Europeana a Energiei Atomice.

CEE – Comunitatea Economica Europeana.

CECO – Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului.

CEDEFOP – Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale.

CFIP – control financiar intern public.

COV – compusi organici volatili.

ECU – European Curency Unit.

EDI – Electonic Data Interchange.

EDIS – Extended Decentralised Implementation System.

EEIG – European Economic Interest Grouping.

FCCO – Fondul de Cercetare pentru Carbune si Otel.

ESS – Sistemul Statistic European.

FDE – Fond de Dezvoltare European.

IMM- intreprinderi mici si mijlocii.

IFOP – Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului.

JAI – Justitie si Afaceri Interne.

NATO – Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord.

NCTS – Noul Sistem Computerizat de Tranzit.

OECE – Organizatia Europeana de Cooperare Economica.

OMC – Organizatia Mondiala a Comertului.

PAC – Politica agricola comuna.

PC 5 – Programul cadru nr 5.

PC 6 – Programul cadru nr 6.

PESC – Politica Exterena si de Securitate Comuna.

PIB – produs intern brut.

SEBC – Sistemul European al Bancilor Centrale.

SIS – Sistemul de informatii Schengen.

TARIC – Versiunea electronica a Tarifului Vamal Comun.

TEREFN – Reteaua Trans-Europeana de Transport Feroviar de Mafuri.

UEM – Uniunea Economica si monetara.

INTRODUCERE

Ξn prezenta lucrare imi propun sa analizez tema “Capitole de negociere “ in vederea aderarii la Uniunea Europeana, tema cu o importanta covarsitoare in cadrul procesulul de negociere in vederea aderarii la Uniunea Europeana, mai ales in contextul negocierilor de aderare purtate de Romania.

Integrarea europeana reprezinta un proces istoric, legic, necesar, care are numeroase implicatii legate de prosperitatea tuturor popoarelor continentului, depasirea oricaror focare de tensiune si conflict, promovarea fara bariere a schimburilor economice, stiintifice si culturale.

.Integrarea europeana – economica si politica – a evoluat in stransa corelatie cu componenta juridica, materializata in tratatele constitutive ale Comunitatilor si in amendamentele ulterioare, precum si in contributia valoroasa adusa de jurisprudenta Curtii de Justitie Europene.Totodata, dimensiunea juridica a reprezentat un factor de impuls al constructiei comunitare, care a mobilizat, pe parcursul istoriei, energiile statelor europene pentru gasirea formulelor cele mai adecvate in aprofundarea si extinderea constructiei comunitare.

Ideea de unitate europeana are o lunga si frumoasa traditie .Daca ea s-a afirmat cu deosebita vigoare in zilele noastre, acesta este rezultatul intrunirii, in prezent, a unor conditii dintre cele mai bune pentru depasirea divizarii continentului, toate tarile europene aderand la generoasele ale statului de drept si colaborarii internationale.

Ideea unificarii continentului european in cadrul unei singure entitati are o indelungata si laborioasa traditie, ea preocupand din timpuri indepartate ganditori si practicieni, promotori ai progresului si vizionari.

Istoric vorbind , sub diverse denumiri , ideile unitatii s-au afirmat inca de timpuriu si au raspuns intr-o masura mai mica sau mai mare intereselor si aspiratiilor tarilor celor mai importante din Europa, in anumite momente istorice.

De la “Pax romana”, “Pax germanica “ si “Pax eclessiastica” si pana la proiectele moderne de infaptuire a unei federatii europene s-au afirmat numeroase propuneri ingenioase si originale, bine structurate si minutios gandite, elaborate de celebrii oameni de stat, de stiinta si de cultura.

Exista, de asemenea, unele opinii potrivit carora ideea de unitate a Europei isi gaseste originea in perioada antica atunci cand cuceririle efectuate de armatele romane au fost considerate ca manifestari ale acestei tendinte.