Pagina documente » Drept » Codul Calimach. Obligatii si contracte

Despre lucrare

lucrare-licenta-codul-calimach.-obligatii-si-contracte
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-codul-calimach.-obligatii-si-contracte


Cuprins

Cuprins:
I Introducere: ..... p. 4
1.intocmirea Codului Calimach.......... .. 4
2. Tiparirea...... 6
3. Traducerea ... 7
4. Izvoarele Codului Calimach............. 9
II Conditia persoanelor:........... 11
1. Capacitatea de exercitiu... 11
2. Persoanele juridice......... 12
III Rudenia si familia:............. 14
1. Rudenia...... 14
2. Reglementarea juridica a familiei...... 17
IV Regimul bunurilor:............ 21
1. Dreptul de proprietate... 21
2. Emfitioza si superficia... 22
V Obligatii si contracte:......... 24
1. Principalele categorii de contracte... 24
2. Garantiile si stingerea obligatiilor... 26
VI. Mostenirea:..... 27
1. Mostenirea legala....... 27
2. Mostenirea testamentara.............. 29
VII. Concluzii...... 33
Bibliografie......... 35

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

I. INTRODUCERE

1. Întocmirea Codului Calimah.

Prefacerile economice, destramarea feudalismului si dezvoltarea capitalismului au schimbat si in Moldova nu numai baza economica, dar au impus si aici o noua suprastructura, in care au fost cuprinse si noi rindueli juridice. Ceea ce a contribuit la stabilirea acestor orindueli au fost si neajunsurile obiciurilor juridice, care erau felurite, nu totdeauna precise si deseori necunoscute pentru cei cchemati sa le aplice, mai ales cind acestea erau straini. O influenta in aceasta privinta a avut si curentul de codificare, care era tot mai raspindit in Europa, precum si aparitia noilor coduri.

În Moldova, inca din secolul al XVIII-lea, se constata nazuinta de legiferare. Dintre alte hrisoave domnesti trebuie mentionat “Sobornicescul hrisov” din 1785, dat de Alex. Mavrocordat. În urma, Alex.Calimach a voit de asemenea sa lucreze in aceasta directie, iar Alex. Moruzi a insarcinat pe Toma Cara sa traduca pe Armenopol si apoi sa faca un cod civil, pe care n-a izbutit sa-l termine din cauza mortii.

În secolul al XIX-lea miscarea pentru legiferare s-a dezvoltat si mai mult. [1Codul Calimach, Bucuresti, 1958, p 3 ]

Scarlat Calimach (fig.1) a avut o vie dorinta de a imbunatati organizare statului si in special de a da tarii legi scrise.

Curind dupa sosirea sa pe tron (17 septembrie 1812), cunoscind ca legile contribuie mai mult de cit orice la fericirea omului, a hotarit sa se indeletniceasca serios in intocmirea de legi. Pentru aceasta mai intii a impartasit hotarirea sa mitropolitului, episcopilor si boierilor, care nu numai ca au fost de parerea lui, ciprin anafora l-au rugat sa-si puna hotarirea in lucrare. De aceea a gasit de cuviinta sa alcatueasca in primul

rind un cod civil, ca unul ce era mai de trbuinta decit celelalte parti ale legislatiei.

Pentru a-si infaptui hotarirea a socotit ca este de trebuinta sa adune materialul de care sa se foloseasca. Mai intii a cautat sa fie traduse in

romineste Împaratestile Pravile, care se aplicau in tara. În acest scop a numit

o comisie compusa din Anania Cuzanos, Profesor la Academia Domneasca din Iasi, si Cristian Flechtennmacher, doctor in drept si filosofie de la Viena.

Comisia traducerilor avea si un secretar. Ea a inceput sa lucreze de la inceputul lui septembrie 1813. Fiecare membru era platit cu 100 lei pe luna, plus 100 lei de la Casa Rasurilor, iar sccriitorul cu 50 lei pe luna plus 50 lei de la aceiasi Casa.

Afara de aceasta traducere, Domnul a hotarit sa se adune toate legile si obiceiurile Moldovei in materie civila si criminala, cite erau de patru secole, cu aratarea ramurii si izvorului lor. pentru aceasta a format un comitet, pare-se inca din 1815. Nu stim din cine a fost compus acest comitet.

Dupa ce a avut adunat materialul necesar, Domnul a hotarit sa inceapa alcatuirea legii civile, pe care, cum am aratat, o socotea mai de trebuinta.

Pentru elaborarea noii legiuiri, Domnul a avut mai multi colaboratori. Al. Papadopol Calimach, jurist si academician, pe baza hirtiilor de familie, ni-i arata in urmatoarea ordine: Flechtenmacher, Donici, Cuzanos, Skeleti. Afara de acestea au mai luat parte: Costache Conache, mitropolitru Viniamin, vornicul P.Negri, tatal lui Costache Negri, logofatul Grigoras Sturza, tatal viitorul Domn Mihail Sturza si cumnatul lui Scarlat Calimach, logofatul Iordache Ghica, vornicul Mihail Sturza, Domnul de mai tirziu.

Lucrarea comisiei de colaborare, pe masura ce era gata, a fost supus Adunarii Obstesti, compusa din mitropolit, episcopi si

velitii boieri, caci asa cerea dreptul tarii. Dupa ce Domnul a aprobat, a poruncit sa se tipareasca.

2. Tiparirea.

Codul a fost tiparit in trei parti, mai intii in greceste, cu titlul “Codul civil al principatului Moldovei”. Prima parte cuprinde o introducere despre legile politice si despre dreptul persoanelor. Ea a fost tiparita in Iasi la 1816, in nou infiintata tipografie greceasca dinauntrul manastirii Trei Ierarhi.

Partea a doua, cu acelasi titlu si care este referitoare la dritul lucrurilor, a fost tiparita tot in 1816, iar partea a III-a despra inmarginirile ce privesc catre dritul persoanelor dimpreuna si a lucrurilor, a fost tiparita in 1817.3

Dupa tiparirea acestor trei parti, domnul l-a intarit si l-a promulgat printr-un hrisov din 1 iulie 1817, in care arata insemnatatea legii pentru _____________________

2Andrei Radulescu, “Pravilistul Flechtenmacher”, p.6 si urm.

3 Codul Calimach, Bucuresti, 1958, p. 5

conducerea statului si binele poporului, un scurt istoric al dreptului romanesc, izvoarele codului si porunceste ca peste trei luni sa inceapa a fi aplicat si dupa el sa fie judecate in tara “intimplatoarele pricini civile”.4

Tot la 1 iulie 1817 , prin alt hrisov adresat velitilor boieri din Divanul Domnesc, le-a trimis cele trei parti ale codului, cu instiintarea ca peste putina vreme vor primi condica, in care se va adauga lexiconul cuvintelor si a materiei cuprinsa in ea. Totodata le porunceste ca exact de la 1 octombrie 1817 sa se aplice noua condica, “avind-o deapururea la locul unde se vor cauta judecatile” si sa nu indrazneasca a se abate “cit de putin din cuprunsul legiuirilor ei”.

Dupa ce a fost tiparit si indexul, au fost reunite toate patru partile intr-un singur volum, care are la inceput o inchinare catre tatal Domunlui si hrisovoul de intarire si poromulgare.5

În acest chip a fost intocmit, tiparit si promulgat Codul Calimach.

Trebuie mentionat, dupa o stire, ca inainte de promulgare, Domnul ar fi trimis codul unor invatati strainispre a-si da parerea asupra lui.

Este insa sigur ca un exemplar legat luxos a fost trimis Universitatii din Oxford, care si-a dat parerea asupra valorii codului.6

3. Traducerea