Pagina documente » Stiinte Economice » Concentrarea managementului asupra elaborarii bilantului (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-concentrarea-managementului-asupra-elaborarii-bilantului-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-concentrarea-managementului-asupra-elaborarii-bilantului-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. IMPORTANTA SI CONTINUTUL LUCRARILOR DE
SINTEZA SI RAPORTARE CONTABILA
1.1 Importanta si continutul managementului financiar al firmei
1.2. Continutul si necesitatea lucrarilor de sinteza si raportare contabila
1.2.1. Necesitatea lucrarilor de sinteza
1.2.2. Balanta de verificare
1.2.3. Bilantul contabil si anexele la bilant
1.3. Reglementari juridice contabile
1.3.1. Racordarea contabilitatii rominesti la directivele Uniunii Europene
1.3.1.1. Abordari contemporane privind bilantul contabil
1.3.1.2. Dimensiuni istorice privind bilantul contabil
1.3.1.3. Normalizarea contabila internationala
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA GENERALA A S.C. INSTALATII TRUST S.R.L. BRASOV
2.1. Scurt istoric al societatii
2.2. Scopul si obiectul de activitate al societatii 2.3. Structura organizatorica
2.4. Patrimoniul S.C. Instalatii Trust S.R.L. Brasov
2.5. Organizarea contabilitatii S.C. Instalatii Trust S.R.L
2.6. Sinteza rezultatelor financiare ale societatii
CAPITOLUL 3. ELABORAREA BILANTULUI CONTABIL SI ANALIZA FINANCIARA LA S.C. INSTALATII TRUST S.R.L. BRASOV
3.1. Elaborarea bilantului contabil la S.C. Instalatii Trust S.R.L
3.1.1. Lucrarile premergatoare intocmirii documentelor de sinteza si raportare contabila
3.1.1.1. Stabilirea balantei conturilor inainte de inventariere
3.1.1.2. Inventarierea generala a patrimonului
3.1.1.3. Contabilitatea operatiilor de regularizare
3.1.1.3.1. Regularizarea plusurilor si minusurilor din inventar 3.1.1.3.2. Amortizarea
3.1.1.3.3. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3.1.1.4. Balanta conturilor dupa inventariere 3.1.1.5. Determinarea rezultatului exercitiului 3.1.1.6. Impozitarea profitului 3.1.2. Redactarea bilantului 3.1.3. Contul de profit si pierdere 3.1.4. Anexele la bilant
3.2. Analiza structurii patrimoniale a S.C. Instalatii Trust S.R.L
3.2.1. Analiza echilibrului financiar 3.2.2. Analiza functionala a bilantului 3.2.3. Studiu privind situatia bonitatii financiare a societatii
3.2.4. Analiza rentabilitatii activitatii S.C. Instalatii Trust S.R.L
3.2.4.1. Analiza rentabilitatii societatii cu ajutorul capacitatii de autofinantare
CAPITOLUL 4. SOLUTII DE RATIONALIZARE A ACTIVITATII FINANCIAR - CONTABILE A S.C. INSTALATII TRUST S.R.L
4.1. Solutii privind elaborarea bilantului contabil
4.1.1. Optimizarea lucrarilor premergatoare intocmirii bilantului contabil
4.1.2. Optimizarea lucrarilor de intocmire si redactare a bilantului contabil
4.2. Solutii privind eficientizarea analizei patrimoniale a societatii
4.2.1. Solutii privind rezultatele financiare si imbunatatirea utilizarii rezultatelor analizei
4.2.2. Solutii privind corelarea obiectivelor managementului financiar cu obiectivele generale ale societatii
CAPITOLUL 5. CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE
LISTA ANEXELOR
LISTA TABELELOR LISTA GRAFICELOR

EXTRAS DIN DOCUMENT