Pagina documente » Administratie publica » Conditii de fond si de forma ale cambiei si biletului la ordin

Despre lucrare

lucrare-licenta-conditii-de-fond-si-de-forma-ale-cambiei-si-biletului-la-ordin
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-conditii-de-fond-si-de-forma-ale-cambiei-si-biletului-la-ordin


Cuprins

CONDITII DE FOND SI DE FORMA
ALE CAMBIEI SI BILETULUI LA ORDIN
PLANUL LUCRARII
Capitolul 1: Notiuni introductive ...........
1
1.1
Conceptul de titlu de credit ..........
1
1.2
Natura juridica a titlurilor de credit
4
1.3
Istoric ..............
8

1.3.1
Originea si fazele de evolutie .........
8

1.3.2
Tendinte de unificare a dreptului cambia ......
9

1.3.3
Conflicte de legi ..............
10
1.4
Diferite titluri de credit ....
11
CAMBIACapitolul 2: Conditii cerute pentru valabilitatea cambiei ..
14
2.1
Notiune ...........
14
2.2
Conditii de fond .............
15
2.3
Conditii de forma ...........
16

2.3.1
Mentiuni obligatorii ..........
16

2.3.2
Mentiuni neesentiale ......
19
2.4
Cambia in alb .
20
2.5
Cambia emisa in exemplare multilpe. Copii
23
Capitolul 3: Circulatia cambiei .............
26
3.1
Girul .
26

3.1.1
Definitie.Conditii de validitate .........
26

3.1.2
Girul cu efecte depline ....
29

3.1.3
Girul cu efecte limitate .........
30
3.2
Cesiunea de creanta .....
32

3.2.1.
Compararea cu girul .......
32

3.2.2.
Conditii: de fond si de forma ..........
33

3.3.
Avalul ..............
34

3.3.1
Conditii .............
34

3.3.2
Efecte
36

3.3.3
Termenul ..........
37
3.4
Acceptarea cambiei .......
37
Capitolul 4: Stingerea obligatiunilor cambiale ....
41
4.1.
Plata voluntara a cambiei .............
41

4.1.1.
Prezentarea la plata .......
41

4.1.2
Plata cambiei ...
44
4.2
Plata silita a cambiei ......
45

4.2.1
Protestul ...........
45


4.2.1.1 Cazuri in care se dreseaza
46


4.2.1.2 Locul dresarii protestului ....
47


4.2.1.3 Cuprinsul protestului ..........
48

4.2.2
Notificarea ........
48
4.3
Actiunea cambiala .........
50

4.3.1.
Caracterele si natura actiunii cambiale .........
50

4.3.2
Procedura cambiala ........
52

4.3.3
Exceptiile cambiale .........
54
4.4
Contra-cambia
56
4.5
Prescriptia cambiala ......
59

4.5.1
Termene ..........
59

4.5.2
intreruperea si suspendarea ..........
60
Capitolul 5:. Actiunea in revendicare si anulare a cambiei .............
63
5.1
Actiunea in revendicare .
63
5.2
Procedura anularii si inlocuirii cambiei pierdute .........
64
Capitolul 6: Actiuni extracambiale ........
67
6.1
Actiunea cauzala ...........
67
6.2
Actiunea de imbogatire fara cauza ..............
68
6.3
Actiunea cambiala si regresul ......
70
Capitolul 7: Conflicte de legi in materie cambiala .............
72
7.1
Conflicte de legi in timp .
72
7.2
Conflicte de legi in spatiu .............
73
ALTE TITLURI LA ORDINCapitolul 8: Biletul la ordin
76
8.1
Notiunea si caracterele biletului la ordin ......
76
8.2
Conditii de forma si mentiuni obligatorii .......
77
8.3
Consecintele nerespectarii conditiilor de fond ............
79
8.4
Principiile comune aplicabile ale girului, avalului si platii ...........
80

Capitolul 9: Cecul
81
9.1
Notiunea, caracterele si emiterea cecului ...
81
9.2
Conditii de valabilitate ...
83
9.3
Plata cecului ...
84
9.4
Varietati ale cecului .......
85
CONCLUZII
88

CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ
ALE CAMBIEI ŞI BILETULUI LA ORDINPLANUL LUCRĂRII


Capitolul 1: Noţiuni introductive ........... 1
1.1 Conceptul de titlu de credit .......... 1
1.2 Natura juridică a titlurilor de credit 4
1.3 Istoric .............. 8
1.3.1 Originea şi fazele de evoluţie ......... 8
1.3.2 Tendinţe de unificare a dreptului cambia ...... 9
1.3.3 Conflicte de legi .............. 10
1.4 Diferite titluri de credit .... 11
CAMBIA
Capitolul 2: Condiţii cerute pentru valabilitatea cambiei .. 14
2.1 Noţiune ........... 14
2.2 Condiţii de fond ............. 15
2.3 Condiţii de formă ........... 16
2.3.1 Menţiuni obligatorii .......... 16
2.3.2 Menţiuni neesenţiale ...... 19
2.4 Cambia în alb . 20
2.5 Cambia emisă în exemplare multilpe. Copii 23
Capitolul 3: Circulaţia cambiei ............. 26
3.1 Girul . 26
3.1.1 Definiţie.Condiţii de validitate ......... 26
3.1.2 Girul cu efecte depline .... 29
3.1.3 Girul cu efecte limitate ……………………………………………… 30
3.2 Cesiunea de creanţă ..... 32
3.2.1. Compararea cu girul ....... 32
3.2.2. Condiţii: de fond şi de formă .......... 33

3.3. Avalul .............. 34
3.3.1 Condiţii ............. 34
3.3.2 Efecte 36
3.3.3 Termenul .......... 37
3.4 Acceptarea cambiei ....... 37
Capitolul 4: Stingerea obligaţiunilor cambiale .... 41
4.1. Plata voluntară a cambiei ............. 41
4.1.1. Prezentarea la plată ....... 41
4.1.2 Plata cambiei ... 44
4.2 Plata silită a cambiei ...... 45
4.2.1 Protestul ........... 45
4.2.1.1 Cazuri în care se dresează 46
4.2.1.2 Locul dresării protestului .... 47
4.2.1.3 Cuprinsul protestului .......... 48
4.2.2 Notificarea ........ 48
4.3 Acţiunea cambială ......... 50
4.3.1. Caracterele şi natura acţiunii cambiale ......... 50
4.3.2 Procedura cambială ........ 52
4.3.3 Excepţiile cambiale ......... 54
4.4 Contra-cambia 56
4.5 Prescripţia cambială ...... 59
4.5.1 Termene .......... 59
4.5.2 Întreruperea şi suspendarea .......... 60
Capitolul 5:. Acţiunea în revendicare şi anulare a cambiei ............. 63
5.1 Acţiunea în revendicare . 63
5.2 Procedura anulării şi înlocuirii cambiei pierdute ......... 64
Capitolul 6: Acţiuni extracambiale ........ 67
6.1 Acţiunea cauzală ........... 67
6.2 Acţiunea de îmbogăţire fără cauză .............. 68
6.3 Acţiunea cambială şi regresul ...... 70
Capitolul 7: Conflicte de legi în materie cambială ............. 72
7.1 Conflicte de legi în timp . 72
7.2 Conflicte de legi în spaţiu ............. 73
ALTE TITLURI LA ORDIN
Capitolul 8: Biletul la ordin 76
8.1 Noţiunea şi caracterele biletului la ordin ...... 76
8.2 Condiţii de formă şi menţiuni obligatorii ....... 77
8.3 Consecinţele nerespectării condiţiilor de fond ............ 79
8.4 Principiile comune aplicabile ale girului, avalului şi plăţii ........... 80
Capitolul 9: Cecul 81
9.1 Noţiunea, caracterele şi emiterea cecului ... 81
9.2 Condiţii de valabilitate ... 83
9.3 Plata cecului ... 84
9.4 Varietăţi ale cecului ....... 85
CONCLUZII 88

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

NOTIUNI INTRODUCTIVE

1.1 Conceptul de titlu de credit

Bunurile realizate de producatori sunt destinate satisfacerii trebuintelor celor care au nevoie de ele. Prin schimb, aceste bunuri trec, prin intermediul banilor de la producatori la consumatori.

Diversitatea bunurilor care fac obiectul circulatiei (bunuri mobile, imobile, corporale si incorporale) determina o varietate a formelor juridice prin care se realizeaza circulatia. O forma juridica moderna a circulatiei bunurilor o constituie circulatia inscrisurilor (titlurilor) care incorporeaza anumite valori patrimoniale. Aceste valori circula prin transmiterea inscrisurilor (titlurilor) care le reprezinta: de exemplu, actiunile si obligatiunile emise de societatile pe actiuni, cambia, cecul, conosamentul etc.1

Pentru desemnarea titlurilor care incorporeaza anumite valori patrimoniale este folosita notiunea generica de “titluri de credit” sau “titluri de valoare”2.

Titlurile de credit reprezinta o categorie de valori care consta in inscrisuri sau documente care incorporeaza dreptul patrimonial prevazut in ele, astfel incat persoana care le detine este si titulara dreptului3.

Deoarece creditul implica un decalaj in timp intre doua prestatii - prestatia creditorului (actuala) si prestatia celui creditat de mai tarziu, titlurile de credit mai sunt definite in literatura juridica, ca documente ce constata creante comerciale care amana in timp plata datoriei si care pot circula usor, fin negociabile.

Pentru intelegerea notiunii de titluri de credit este necesar sa facem cateva precizari in legatura cu documentele sau inscrisurile care incorporeaza dreptul patrimonial prevazut in ele. În dreptul comun, inscrisurile sunt necesare fie pentru dovedirea, probatiunea unor operatii economico-juridice, fie pentru validitatea lor, deci pentru existenta valabila:

În primul caz, cand inscrisul se cere ad probationem raportul juridic se formeaza si produce efecte independente de acest inscris. În caz de litigiu se cere insa dovedirea operatiunii juridice numai prin inscrisuri, fiind excluse celelalte probe (cu martori, prezumtii etc.). acestea se admit in masura in care exista un inceput de dovada scrisa.

În cel de-al doilea caz, cand forma scrisa este ceruta ad validitatem, inscrisul este necesar pentru insasi incheierea valabila a operatiunii economico-juridice. Conexiunea dintre inscris si dreptul pe care il constata este numai originara deoarece, din momentul incheierii operatiei in mod valabil, cele doua elemente, inscrisul pe de o parte si dreptul patrimonial pe de alta parte, devin independente4.

În dreptul civil, prin titlu de creanta se intelege inscrisul doveditor al datoriei debitorului, inscrisul necesar pentru a se realiza constrangerea debitorului sa-si execute prestatia la care s-a obligat5. Titlul de credit comercial are ca menire esentiala sa constate existenta unei obligatii comerciale care urmeaza a fi executata dupa trecerea unui anumit interval de timp. În cursul acestei perioade de timp creanta nu este exigibila pentru ca debitorului i se acorda “credit”. Circulatia titlului de creanta civil impune efectuarea formalitatilor cesiunii reglementate de art. 1393 Cod civil (notificarea sau acceptarea prin inscris autentic) dupa care debitorul cedat poate opune creditorului cesionar toate exceptiile opozabile cedentului. Aceste incoveniente sunt eliminate in cazul titlurilor de credit comerciale prin incorporarea drepturilor in titluri, simplificarea transmiterii acestora si inopozabilitatea fata de titularul actual a exceptiilor personale pe care debitorul le-ar fi putut opune titularului initial6.

Dreptul de creanta cuprins in document putandu-se exercita numai de acela care in mod formal se legitimeaza ca titular al documentului, existenta, intinderea, natura si modalitatea atat ale dreptului, cat si ale obligatiei ce-i corespunde, trebuie determinate prin mentiunile cuprinse in document.

Continutul titlului nu poate fi combatut sau modificat, invocandu-se elemente ce nu sunt cuprinse in titlu; ele poate fi cel mult completat, daca titlul de credit face trimiteri la asemenea elemente.

Tertul dobanditor primind cu buna credinta titlul de credit in timpul circulatiei sale, nu poate fi expus sa vada ca i se opun de catre debitor exceptii bazate pe situatii juridice sau elemente straine de titlul de credit si pe care nu le putea cunoaste.

Posibilitatea ca tertul dobanditor sa vada opunandu-i-se exceptii bazate pe raporturi intervenite intre alte persoane si pe care el nu le poate cunoaste in conditiile vietii moderne, ar stanjeni circulatia titlului.7