Pagina documente » Drept » Conditiile de forma ale casatoriei

Despre lucrare

lucrare-licenta-conditiile-de-forma-ale-casatoriei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-conditiile-de-forma-ale-casatoriei


Cuprins

Cuprins
CAPITOLUL I
Necesitatea indeplinirii conditiilor de forma privind incheierea casatoriei
Sectiunea I
Consideratii introductive privind
conditiile de forma ale casatoriei.
Sectiunea a II-a
Rolul si scopul indeplinirii conditiilor
de forma privind incheierea casatoriei.
CAPITOLUL II
Formalitatile premergatoare incheierii casatoriei
Sectiunea I
Declaratia de casatorie si inregistrarea
ei
Sectiunea a II-a
Opozitia la casatorie.
A. Notiunea de opozitie si obiectul ei.
B. Conditiile de validitate ale opozitiei la casatorie.
C. Cine poate face opozitie la casatorie?
D. Cit timp se poate face opozitie la casatorie?
E. Efectele opozitiei la casatorie
F. Importanta opozitiei la casatorie.
CAPITOLUL III
indeplinirea conditiilor de forma privind incheierea casatoriei
Sectiunea I
Localitatea si locul unde se incheie casa-
toria.
A. Localitatea unde se incheie casatoria.
B. Locul unde se incheie casatoria.
Sectiunea a II-a
Competenta delegatului de stare civila.
A.Competenta materiala (rationae materiae).
B.Competenta personala (rationae personae).
C.Competenta teritoriala (rationae loci).
Sectiunea a III-a
Procedura incheierii casatoriei.
CAPITOLUL IV
Reguli care guverneaza si concura la incheierea casatoriei
Sectiunea I
Momentul incheierii casatoriei si
inregistrarea casatoriei.
Sectiunea a II-a
Solemnitatea si publicitatea incheierii
casatoriei.
Sectiunea a III-a
Proba incheierii casatoriei.
CAPITOLUL V
incheierea casatoriei cind exista un element de extraneitate
Sectiunea I
Consideratii generale.
Sectiunea a II-a
Casatoria cetatenilor romini in
Strainatate.
Sectiunea a III-a
Casatoria cetatenilor straini in
Rominia.
Sectiunea a IV-a
Casatorii mixte.
CAPITOLUL VI
Concluzii

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

NECESITATEA ÎNDEPLINIRII CONDITIILOR

DE FORM? PRIVIND ÎNCHEIEREA C?S?TORIEI

SECTIUNEA I CONSIDERATII INTRODUCTIVE PRIVIND

CONDITIILE DE FORM? ALE C?S?TORIEI

Casatoria este uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie, incheiata potrivit dispozitiilor legale, cu scopul de a intemeia o familie, si reglementata de normele imperative ale legii [1 I.P. FILIPESCU, Tratat de dreptul familiei, (citat in continuare Tratat...), Ed. All, Bucuresti, 1998, pag. 14.].

Exprimarea consimtamantului liber al celor ce se casatoresc este garantata prin dispozitii legale care permit incheierea casatoriei bazata pe afectiunea reciproca a viitorilor soti.

Pornind de la traditie si pana la dispozitiile constitutionale (art. 44, pct. 1 Constitutia Romaniei) casatoria trebuie sa se incheie numai ca urmare a vointei libere a viitorilor soti, care au toata libertatea de a se indrepta spre acest act, numai potrivit inclinatiei lor reciproce, pe baza starilor bazate pe afectiune si incredere [2 V.DAGHIE, I.APOSTU, Elemente de drept public si privat, Ed. National, Bucuresti, 1998, pag.281-282.].

Casatoria se incheie intotdeauna in formele cerute de lege, ceea ce denota caracterul solemn al casatoriei. Acest caracter se exprima, printre altele, prin aceea ca se incheie numai intr-un anumit loc, in fata autoritatii de stat, intr-o zi dinainte fixata si in prezenta efectiva si concomitenta a ambilor soti, cu posibilitatea pentru public de a asista la celebrarea casatoriei.

Încheierea si inregistrarea casatoriei sunt de competenta exclusiva a autoritatii de stat.

Potrivit dispozitiilor constitutionale care garanteaza tuturor cetatenilor libertatea constiintei si libertatea exercitarii cultului religios, sotii au posibilitatea sa procedeze la celebrarea religioasa a casatoriei, dar aceasta numai dupa incheierea casatoriei in fata autoritatii de stat (Constitutia Romaniei, art. 44, pct. 13); aceasta celebrare religioasa neproducand nici un efect juridic. Tot astfel, uniunea incheiata numai religios nu are valoare juridica [3 I.P.FILIPESCU,Tratat..., op.cit., pag. 15.].

Pentru incheierea unei casatorii valabile si sanatoase este necesar a fi indeplinite atat conditii de fond cat si conditii de forma.

Conditiile de fond, in inteles restrans, se infatiseaza sub forma pozitiva, adica trebuie sa existe pentru a se putea incheia casatoria.

Conditiile de fond necesare pentru incheierea casatoriei sunt: diferenta de sex, varsta legala pentru casatorie, consimtamantul la casatorie, comunicarea reciproca a starii sanatatii viitorilor soti.

De asemeni, pe langa conditiile de fond ce trebuie a fi indeplinite, pentru incheierea unei casatorii trainice este necesar sa se constate si lipsa impedimentelor la casatorie.

Impedimentele la casatorie, in sens restrans, sunt imprejurarile de fapt sau de drept a caror existenta impiedica incheierea casatoriei.

Impedimentele la casatorie, pot fi considerate conditii de fond negative, deoarece casatoria se poate incheia daca ele nu exista. Impedimentele la casatorie sunt: existenta unei casatorii nedesfacute a unuia dintre viitorii soti, rudenia, adoptia, tutela, alienatia si debilitatea mintala [4 I.P.FILIPESCU, Tratat..., op.cit., pag. 16.].

Aceasta clasificare prezinta interes practic, si anume indeplinirea conditiilor de fond in sens restrans trebuie dovedita de catre viitorii soti, iar impedimentele la casatorie se invoca de catre cel de-al treilea, impotriva celor ce vor sa se casatoreasca, pe calea opozitiei la casatorie sau de catre delegatul de stare civila prin intocmirea unui proces verbal in care se arata cauzele constatate de el personal care se opun la incheierea casatoriei.

Pe langa conditiile de fond prezentate, mai trebuie avute in vedere si conditiile de forma necesare sa asigure incheierea unei casatorii valabile si sanatoase, baza unei familii trainice.

Clasificarea conditiilor necesare pentru incheierea casatoriei in conditii de fond si conditii de forma ale casatoriei prezinta interes si din punct de vedere al dreptului international privat, deoarece conditiile de fond, in sens larg, sunt carmuite de legea nationala a viitorilor soti, iar conditiile de forma sunt supuse locului unde se incheie casatoria potrivit regulii “locus regit actum” [5 I.P. FILIPESCU, M.JACOTA, Drept international privat, E.D.P., Bucuresti, 1979 (partea speciala, titlul II, cap. V), pag. 160.].

Conditiile de forma, ce trebuie a fi indeplinite pentru incheierea casatoriei prezinta un interes deosebit, impunandu-se o analiza detaliata a acestora.

Maniera de abordare a problematicii pastreaza ceea ce a devenit traditional si este valoros in literatura juridica de specialitate interna si internationala.

Prevederile Constitutiei Romaniei din 1991, Codul familiei, reglementarile aduse in materia actelor de stare civila prin Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, Legea nr. 116/1992 prin care a fost ratificata Conventia privind consimtamantul la casatorie, varsta minima pentru casatorie si inregistrarea casatoriei adoptata de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite (New York 10 decembrie 1962), Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, reprezinta tot atatea posibilitati care au fost avute in vedere si valorificate in demersul realizat.

Lucrarea isi propune un studiu amanuntit al conditiilor de forma necesare pentru incheierea casatoriei, incercand sa evidentiem necesitatea, rolul si scopul indeplinirii conditiilor de forma privind incheierea casatoriei, formalitatile premergatoare incheierii casatoriei precum si formalitatile privind insasi incheierea casatoriei, dar si unele particularitati ce apar in cazul incheierii unei casatorii cand exista un element de extraneitate.

Finalitatea urmarita de Codul familiei [6 Codul familiei – Legea nr. 4 din 4 ianuarie 1954 – a intrat in vigoare la 1 februarie 1954. Aceasta lege a fost modificata prin Legea nr. 4 din 4 aprilie 1956 si republicata in B.Of., I., din 18 aprilie 1956. Codul familiei a suferit mai multe modificari, dintre care mentionam: Decretul nr. 779 din 8 octombrie 1966 pentru modificarea unor dispozitii legale referitoare la divort; Decretul nr. 680 din 7 octombrie 1969 pentru modificarea unor dispozitii din Codul de procedura civila si Decretul nr. 779 din 1966; Legea nr. 3 din 28 martie 1970 privind regimul ocrotirii unor categorii de minori; Decretul nr. 174 din 1 august 1974 pentru modificarea unor dispozitii privitoare la divort din Codul de procedura civila si Codul familiei; Decretul-Lege nr. 138 din 12 mai 1990 privind imbunatatirea conditiilor pentru ocrotirea, educarea, scolarizarea si pregatirea profesionala a copiilor si tinerilor cu deficiente fizice sau intelectuale si a minorilor inadaptati (abroga art. 19 din Legea nr. 3/1970); H.G. nr. 440 din 5 mai 1990 privind atribuirea de burse de scolarizare si pe baza de contract si altor norme de sprijin material elevilor si studentilor de la invatamantul de zi; Decretul-Lege nr. 9 din 31 decembrie 1989 (abroga art. 134 C.civ.); Decretul-Lege nr. 70 din 9 februarie 1970 privind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pensii, asigurari sociale si ocrotiri sociale (art. 1 din H.G. nr. 82/1970 se modifica, alocatia fiind de 1000 lei); Legea nr. 11 din 1 august 1990 privind incuviintarea adoptiei, modificata si republicata in 1992.

Prin Decretul nr. 312 din 31 august 1977 si Decretul nr. 475 din 24 decembrie 1977 au fost modificate unele dispozitii privind procedura divortului. Unele dispozitii din dreptul familiei se gasesc, de exemplu, in Decretul nr. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice, precum si in Decretul nr. 32 din 31 ianuarie 1954 pentru punerea in aplicare a Codului familiei si a Decretului privitor la persoanele fizice si persoanele juridice; Legea nr. 59/1993 privind modificarea Codului de procedura civila, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.] prin edictarea conditiilor de forma (art. 3, 12-18 C.fam.) este aceea de a asigura incheierea unei casatorii potrivit cerintelor legale, in scopul intemeierii unei familii trainice, sanatoase, atat din punct de vedere fizic cat si moral (fiind mijloc pentru a asigura indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie), de a asigura forma recunoasterii publice a casatoriei (art. 3 C.fam.) si mijlocul de dovada a casatoriei (art. 18 C.fam.) [7 I.P. FILIPESCU, Tratat...,op.cit., pag. 29.].

SECTIUNEA a II-a ROLUL SI SCOPUL ÎNDEPLINIRII

CONDITIILOR DE FORM? PRIVIND

ÎNCHEIEREA C?S?TORIEI

Conditiile de forma pe care legea le impune cu privire la casatorie, au drept scop, intocmai ca si conditiile de fond, sa asigure incheierea unei casatorii, ca baza temeinica a unei familii trainice.

Conditiile de forma si in special incheierea casatoriei in fata delegatului de stare civila constituie forma recunoasterii sociale a casatoriei, premiza ocrotirii acesteia de catre stat.

De asemeni, conditiile de forma ale casatoriei prezinta interes si din punct de vedere al sotilor, incheierea casatoriei reprezentand un moment deosebit de important in viata lor.

Atitudinea societatii noastre fata de institutia casatoriei, care sta la baza familiei, se reflecta si in conditiile prevazute de lege cu privire la incheierea casatoriei, formalitatile ce trebuie indeplinite, procedura ce trebuie urmata, publicitatea si solemnitatea celebrarii casatoriei.

Toate aceste conditii sunt menite sa puna si mai mult in lumina faptul ca numai casatoria, asa cum este reglementata de lege, se bucura de ocrotirea statului, care, in acelasi timp, exclude de sub ocrotirea sa orice alte relatii intre sexe, cum ar fi convietuirea de fapt sau concubinajul. Cunoasterea acestor dispozitii privind modul de incheiere a casatoriei si conditiile de forma, contribuie la stabilirea unei atitudini sanatoase fata de institutia casatoriei.

Drept urmare, in cele ce urmeaza vom analiza, in afara de conditiile de forma ale casatoriei si rolul pe care il au dispozitiile legale respective, modul in care acestea actioneaza asupra cetatenilor in concordanta cu telurile casatoriei si familiei in societatea noastra [8 T.R.POPESCU, M.PASCU, Casatoria, familia si dreptul, Ed. St., Bucuresti, 1963, pag. 115.].

Casatoria, inceputul si temelia familiei, trebuie sa se incheie in conditiile care sa exprime toata semnificatia acestui moment, atat de important in viata unui om, si sa aiba in acelasi timp o influenta educativa asupra celor care iau parte la celebrare si in primul rand asupra sotilor.