Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea activelor imobilizate necorporale

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-activelor-imobilizate-necorporale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-activelor-imobilizate-necorporale


Cuprins

Cuprins:
Cap 1. Caracterizarea activelor imobilizate necorporale.......3
1.1. Definirea activelor imobilizate necorporale. ......3
1.2. Prezentrea principalelor categorii de imobilizari necorporale .5
1.2.1. Cheltuieli de constituire ......5
1.2.2. Cheltuieli de cercetare si dezvoltare .......5
1.2.3. Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare .5
1.2.4. Fondul commercial. ...........7
1.2.5. Alte imobilizari necorporale .7
Cap 2. Activele necorporale prin prisma standardelor internationale de contabilitate 8
2.1. Evaluarea initiala a unui activ necorporal .......8
2.1.1. Achizitia separata de active necorporale .8
2.1.2. Achizitia ca parte a combinarii de intreprinderi .....8
2.1.3. Achizitia prin intermediul unei subventii guvernamentale. ..9
2.1.4. Active necorporale achizitionate prin schimburi de active ..10
2.1.5. Active necorporale produse din surse proprii .......10
2.1.5.1. Faza de cercetare. .......10
2.1.5.2. Faza de dezvoltare ......11
2.1.5.3. Costul unui activ necorporal produs din resurse proprii ........12
2.2. Recunoasterea unei cheltuieli............12
2.2.1. Cheltuieli trecute care nu vor fi recunoscute ca activ .........13
2.2.2. Cheltuieli ulterioare..13
2.3. Evaluarea ulterioara recunoasterii initiale .......13
2.3.1. Tratamentul de baza .13
2.3.2. Tratamentul alternativ permis .14
2.4. Recuperarea vaorii contabile - pierderi din depreciere ...15
2.5. Retrageri din uz si cedari ...16
Cap3. Contabilitatea imobilizarilor necorporale .17
3.1. Organizarea contabilitatii activelor imobilizate necorporale .........17
3.1.1.Obiectivele si factorii organizarii contabilitatii activelor imobilizate
necorporale ..17
3.1.2. Organizarea documentelor primare privind activele imobilizate
necorporale 17
3.2. Evidenta contabila a activelor imobilizate necorporale .19
3.2.1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire ............20
3.2.2. Contabilitatea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare ............20
3.2.3. Contabilitatea imobilizarilor in concesiuni, brevete si alte drepturi si
valori similare .........22
3.2.3.1. Valorificarea patrimoniului prin concesiune, locatie de gestiune
si inchiriere .22
3.2.3.2. Imobilizarile necorporale in brevete si alte drepturi si valori
similare .......26
3.2.4. Contabilitatea fondului comercial ........27
3.2.5. contabilitatea altor imobilizari necorporaale ......28
3.3. Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs...........29
3.4. Deprecierea activelor necorporale....30
3.4.1. Amortizarea imobilizarilor necorporale 30
3.4.1.1. Perioada de amortizare .............30
3.4.1.2. Metoda amortizarii ....31
3.4.1.3. Valoarea reziduala.....32
3.4.1.4. Revizuirea perioadei de amortizare si a metodei de amortizare ..........32
3.4.1.5. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale ...........33
3.4.2. Contabilitatea provizioanelor pentru depercierea imobilizarilor
necorporale ..............34
3.5. Prezentarea informatiilor privind activele imobilizate necorporale in cadrul
situatiilor financiare ...........35
Cap 4. Studiu de caz privind imobilizarile necorporale la s.c. Meva s.a. ........37
4.1. Prezentarea societatii .........37
4.1.1. Aspecte ale evolutiei intreprinderii ........37
4.1.2. Domeniul de activitate ............38
4.2. Prezentarea organigramei de relatii a intreprinderii ........39
4.2.1. Regulament de organizare si functionare al directiei economice ..40
4.3. Monografie privind operatiile din cursul lunii martie .....42
Cap 5. Concluzii .....44
Anexe........46
Bibliografie..............59

EXTRAS DIN DOCUMENT

Oferta anului

Reducere 2020