Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea decontarilor cu bugetul statului (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-decontarilor-cu-bugetul-statului-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-decontarilor-cu-bugetul-statului-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAP I- NOTIUNI GENERALE PRIVIND IMPOZITELE , TAXELE SI ALTE OBLIGATII ALE UNITATII FATA DE BUGETUL STATULUI
1.1. Rolul impozitelor, taxelor si altor contributii ale unitatii in formarea veniturilor bugetare..7
1.2. Conceptele de impozite, taxe, contributii si alte varsaminte similare.......9
1.3. Criterii de structurare a obligatiilor fiscale ale unitatii......12
1.4. Impozitele directe....14
1.5. Impozitele indirecte .17
1.6. Politicile fiscale de intreprindere..20
CAP II- BAZELE ORGANIZARII SI CONDUCERII CONTABILITATII
LA S.C. CONTED S. A. DOROHOI
2.1. Descrierea activitatii economico-productive a unitatii.........23
2.2. Functiile societatii.....24
2.3. Structura organizatorica a firmei...27
2.3.1 Organizarea de ansamblu a societatii............27 2.3.2 Organizarea compartimentului financiar contabil si relatiile acestuia cu celelalte
compartimente.........31
2.4. Evolutia principalilor indicatori economico-financiari ai societatii........32
CAP III- REGIMUL JURIDIC AL IMPOZITELOR, TAXELOR SI VARSAMINTELOR ASIMILATE
3.1. Impozitul pe profit/Impozitul pe venitul microintreprinderilor.............35
3.2. Impozitul pe venit.....38
3.3. Taxa pe valoarea adaugata..........43
3.4. Taxele vamale.........46
3.5. Impozitele si taxele locale..........47
3.6. Impozite, taxe si contributii pentru constituirea unor fonduri speciale....51
CAP IV- ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII OBLIGATIILOR FISCALE ALE UNITATII
4.1. Fluxul informational financiar contabil specific calculului si decontarii
obligatiilor fiscale...54
4.2. Sistemul de conturi folosit in reflectarea obligatiilor fata de bugete
si alte organisme publice..........62
4.3. Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de decontare cu bugetele....68
4.3.1. Contabilitatea impozitului pe profit/venitul microintreprinderilor........68
4.3.2. Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata.......71
4.3.3. Contabilitatea impozitului pe salarii.............75
4.3.4. Contabilitatea subventiilor.........77
4.3.5. Contabilitatea altor impozite, taxe si varsaminte asimilate.78
4.3.6. Contabilitatea contributiilor la fondurile speciale............78
4.3.7. Contabilitatea altor creante si datorii fata de bugetul statului............ 79
CAP V- CONTROLUL FISCAL AL DECONTARILOR CU BUGETELE
5.1. Controlul impozitului pe profit/pe venitul microintreprinderilor......81
5.2. Controlul taxei pe valoarea adaugata......... ..82
5.3. Controlul impozitului pe salarii84
5.4. Controlul altor impozite, taxe si varsaminte asimilate......... ..86
5.5. Controlul contributiei la fondurile speciale.......... . .86
CAP VI- POSIBILITATI DE INFORMATIZARE A CALCULELOR CONTABILITATII iN DOMENIUL OBLIGATIILOR FISCALE ALE UNITATII
6.1. Conceptul de sistem informational si sistem informatic...87
6.2. Descrierea sistemului informatic al unitatii...91
6.3. Elaborarea unui prototip de sisteme expert...93
6.3.1. Identificarea problemei........... 93
6.3.2. Conceperea prototipului de sistem expert.... .95
6.3.4. Testarea prototipului............. 99

EXTRAS DIN DOCUMENT