Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea finantarii centrului de executie bugetara XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-finantarii-centrului-de-executie-bugetara-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-finantarii-centrului-de-executie-bugetara-xyz


Cuprins

Cuprins:
Capitolul I
Notiuni generale privind organizarea si functionarea unui centru bugetar.............3
1.1.Importanta centrelor bugetare ca ordonator tertiar de credite
in asigurarea finantarii institutiilor componente.......3
1.2. Structura organizatorica a centrului bugetar ..........4
1.3. Atributiile compartimentului financiar - contabil si
diagrama de relatii celelalte compartimente...........7
Capitolul II
Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor potrivit structurii clasificatiei bugetare..9
2.1. Fundamentarea partii de venituri.........9
2.2. Fundamentarea partii de cheltuieli......11
2.3. intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002......16
Capitolul III
Organizarea contabilitatii la nivelul Centrul de Executie Bugetara ....19
3.1. Finantarea cheltuielilor din Bugetul local............19
3.2. Finantarea cheltuielilor curente.........20
3.2.1. Finantarea cheltuielilor cu personalul............20
3.2.2. Finantarea cheltuielilor materiale si serviciilor.23
3.3. Finantarea cheltuielilor de capital......26
3.3.1. Finantarea investitiilor26
3.4. Venituri extrabugetare.....28
3.5. Monografie contabila cu principalele operatii pe luna martie 2002............30
Capitolul IV
intocmirea documentelor contabile de sinteza pe trimestrul I 2002......32
4.1. intocmirea balantei de verificare........32
4.2. intocmirea Darii de seama contabile privind executia bugetara la 31 martie 2002..........34
4.3. Analiza executiei bugetare pe trimestrul I 2002.....37
4.3.1. Analiza executiei partii de venituri.....39
4.3.2. Analiza executiei partii de cheltuieli...40
4.3.3. Concluzii si propuneri....42
Anexe......48
Bibliografie...63

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

Notiuni generale privind organizarea si functionarea unui centru bugetar

1.1. Importanta centrelor bugetare ca ordonator tertiar de credite in asigurarea finantarii institutiilor componente

Centrul de Executie Bugetara – Vulcan are in componenta sa urmatoarele institutii de invatamant:

- gradinite – invatamant prescolar;

- scoli generale – invatamint primar si gimnazial;

- Grupul Scolar “ Mihai Viteazul “ – Vulcan – invatamint liceal si profesional;

În cadrul Centrului bugetar gestiunea valorilor materiale si banesti se realizeaza la nivelul Grupului Scolar “ Mihai Viteazul “ prin intermediul compartimentului financiar – contabil. Grupul Scolar “ Mihai Viteazul “ are calitatea de ordonator tertiar de credite atat al bugetului de stat, cat si al bugetului local. Din bugetul local sunt finantate cheltuielile cu personalul, chetuielile materiale, bursele si cheltuielile de capital pentru acestea Centrul Bugetar avand deschise credite din bugetul local.

Ordonatorul de credite bugetare este conducatorul unei institutii publice caruia ii este acordat prin lege dreptul de a utiliza creditele bugetare.

În calitate de ordonator de credite al bugetului de stat, Grupul Scolar „ Mihai Viteazul „ – Vulcan, are obligatia de a angaja si utiliza creditele bugetare numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate in bugetul propriu de venituri si cheltuieli, pentru cheltuieli strict legate de activitatea sa.

Conducatorii Grupului Scolar raspunde de:

- utilizarea creditelor bugetare;

- realizarea veniturilor previzionate;

- folosirea cu eficienta a sumelor primite de la bugetul de stat, bugetul local sau din bugetele fondurilor speciale;

- integritatea bunurilor incredintate unitatii pe care o conduc;

- organizarea si tinerea la zi a contabilitatii;

- intocmirea si prezentarea la termen a darilor de seama contabile asupra executiei bugetare;

- organizarea auditului intern si controlului financiar preventiv.

În calitate de ordonator de credite al Bugetului local, Centrul de executie bugetara – Vulcan, raspunde de:

- elaborarea si aprobarea proiectului de buget propriu;

- urmarirea modului de incasare a veniturilor;

- necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajarii si utilizarii creditelor bugetare in limita si cu destinatia aprobata prin bugetul propriu;

- administrarea eficienta si integritatea bunurilor aflate in patrimoniul institutiilor componente;

- angajarea de imprumuturi pe termen scurt, mediu si lung, precum si urmarirea achitarii la scadenta a obligatiilor de plata rezultate din acestea;

1.2. Structura organizatorica a centrului bugetar

Centrul de executie bugetara – Vulcan are in componenta sa urmatoarele institutii de invatamant:

A) institutii de invatamant prescolar :

? Gradinita nr. 1 – Vulcan;

? Gradinita nr. 3 – Vulcan;

? Gradinita nr. 4 – Vulcan;

? Gradinita nr. 5 – Vulcan;

B) institutii de invatamant primar si gimnazial:

? Scoala Generala Nr. 1 – Vulcan;

? Scoala Generala Nr. 2 – Vulcan;

? Scoala Generala Nr. 3 – Paroseni;

? Scoala Generala Nr. 4 – Vulcan;

? Scoala Generala Nr. 5 – Vulcan;

? Scoala Generala Nr. 6 – Vulcan;

C) institutii de invatamant liceal si profesional: