Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea imobilizarilor si contabilitatea mijloacelor fixe (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-imobilizarilor-si-contabilitatea-mijloacelor-fixe-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-imobilizarilor-si-contabilitatea-mijloacelor-fixe-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS:
I. ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII
I.1 REGISTRELE DE CONTABILITATE
I.2 SITUATII FINANCIARE ANUALE
II. CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR
II.1 DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR
II.2 EVALUAREA IMOBILIZARILOR
III. ORGANIZAREA GENERALA A CONTABILITATII IMOBILIZARILOR CORPORALE
IV. CONTABILITATEA MIJLOACELOR FIXE
IV.1 CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IESIREA MIJLOACELOR FIXE
IV.2 CONTABILITATEA VANZARII MIJLOACELOR FIXE CU PLATA IN RATE
IV.3 CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR IN CURS
IV.4 AMORTIZAREA IMOBILIZARILOR
IV.5 CONTABILITATEA AMORTIZARII IMOBILIZARILOR
V. PREZENTAREA FIRMEI ANALIZATE
V.1. SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA-CFR MARFA SA

Alte date

?INTRODUCERE

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiara, potrivit legi, contabilitatii Nr 82/1991 si contabilitatea de gestiune adaptata la specificul activitatii.

Contabilitatea, ca activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala Contabilitatea operatiunilor efectuate in valuta se tine atat in moneda nationala, cat si in valuta

Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si emite norme si reglementari in domeniul contabilitatii, planul de conturi general, modelele situatiilor financiare, registrelor si formularelor comune privind activitatea financiara si contabila, normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora.

Societatile comerciale, societatile/companiile nationale au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale.

Orice operatiune economico-financiara efectuata se consemneaza in momentul efectuarii ei intr-un document care sta la baza inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.

Documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate, dupa caz.

Persoanele juridice enumerate mai sus au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de activ si de pasiv detinute la inceputul activitatii, cel putin o data pe an pe parcursul functionarii lor, in cazul fuziunii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege.

Rezultatul inventarierii se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Evaluarea elementelor detinute cu ocazia inventarierii si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale se fac potrivit normelor si reglementarilor contabile.

Reevaluarea activelor imobilizate se face, cu exceptiile prevazute de reglementarile legale, la valoarea justa a acestora. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de evaluatori autorizati.

CAPITOLUL 1.

Organizarea si conducerea contabilitatii

Persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea, de regula, in compartimente distincte, conduse de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie. Aceste persoane trebuie sa aiba studii economice superioare si raspund impreuna cu personalul din subordine de organizarea si conducerea contabilitatii, in conditiile legii.

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta.

Înregistrarea in contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achizitie, de productie sau la valoarea justa pentru alte intrari decat cele prin achizitie sau productie, dupa caz.

1.1. Registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Întocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar, sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice.

Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

1.2. Situatii financiare anuale

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii