Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea la primaria denta

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-la-primaria-denta
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-la-primaria-denta


Extras din document

CUPRINS
Cap 1. Consideratii generale privind reforma in domeniul administratiei publice
1.1. Rolul si importanta reformei in administratia publica pag. 5
1.1.1. Strategia de dezvoltare a administratiei publice locale pag. 5
1.1.2. Riscurile si conditiile preliminare pentru implementarea
reformei administratiei publice pag. 6
1.1.3. Strategia de dezvoltare a unei administratii orientate
catre cetateni pag. 6
1.2. Rolul consiliilor locale in asigurarea autonomiei locale pag. 7
1.2.1. Constituirea Consiliului local pag. 7
1.2.2. Atributiile Consiliului local pag. 8
1.2.3. Functionarea Consiliului local pag. 10
1.2.4. Dizolvarea Consiliului local pag. 11
1.2.5. Suspendarea si incetarea mandatului de consilier pag. 12
1.3. Organigrama de structura la Primaria Denta pag. 12
1.3.1. Primarul si viceprimarul pag. 13
1.3.2. Secretarul pag. 16
1.3.3. Serviciile publice si aparatul propriu de specialitate pag. 17
1.4. Atributiile compartimentului financiar-contabil pag. 18
Cap.2. Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor la Primaria Denta pag. 20
2.1. Fundamentarea partii de venituri conform clasificatiei bugetare pag. 20
2.2. Fundamentarea partii de cheltuieli conform clasificatiei bugetare pag. 23
2.3. intocmirea bugetului pe anul 2002 la Primaria Denta pag. 27
Cap. 3. Organizarea contabilitatii in partida simpla la Primaria Denta
3.1. Organizarea contabilitatii operatiilor de trezorerie pag. 28
3.1.1. Finantarea primariilor comunale pag. 28
3.1.2. Contabilitatea operatiilor banesti prin casierie pag. 29
3.1.3. Contabilitatea operatiilor banesti prin trezoreria operativa pag. 30
3.2. Organizarea contabilitatii decontarilor la comune pag. 31
3.3. Organizarea contabilitatii veniturilor pag. 32
3.4. Organizarea contabilitatii cheltuielilor pag. 34
3.5. Organizarea contabilitatii salariilor pag. 35
3.6. Organizarea contabilitatii materialelor pag. 36
3.7. Organizarea contabilitatii obiectelor de inventar pag. 38
3.8. Organizarea contabilitatii mijloacelor fixe pag. 38
3.9. Organizarea contabilitatii activitatilor extrabugetare pag. 41
Cap. 4. Analiza darii de seama pag. 43
Bibliografie pag. 46
Anexe pag. 47

Alte date

?CAPITOLUL 1

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND REFORMA ÎN

DOMENIUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

1.1. ROLUL SI IMPORTANTA REFORMEI ÎN

ADMINISTRATIA PUBLIC?

În vederea armonizarii legislatiei interne cu legislatia existenta in tarile Uniunii Europene, Parlamentul Romaniei a adoptat legea organica in materie, care a intrat in vigoare la data de 23 mai 2001, lege prin care a fost abrogata legea administratiei publice republicane. Prin aceasta noua lege au fost statutate noi reglementari menite sa raspunda exigentelor unei democratii autentice si principiilor statului de drept, in concordanta cu legislatia Uniunii Europene.

Cu privire la principiile care guverneaza organizarea si functionarea administratiei publice locale, se constata ca administratia publica din unitatile administrativ teritoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.

Privitor la principiul autonomiei locale, unul din principiile fundamentale ale administratiei publice, si care reflecta cresterea gradului de descentralizare administrativa, se precizeaza ca autonomia locala este numai administrativa si financiara. Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile, precum si gestionarea resurselor care, potrivit legii apartin comunei, orasului sau judetului.

Autonomia administrativa priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile autoritatilor administratiei publice locale, iar autonomia financiara priveste dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a gestiona in numele si in interesul colectivitatilor resursele care, potrivit legii, apartin comunei, orasului sau judetului.

În acest context, gradul de descentralizare administrativa, prin consacrarea autonomiei financiare a autoritatilor administratiei locale, se reflecta in principal prin existenta unor reglementari importante in materie.

De asemenea, executivul a aprobat strategia Guvernului privind accelerarea reformei in administratia publica, urmand ca finantarea sa se efectueze in limita fondurilor ce vor fi aprobate anual, prin legea bugetului de stat, cu aceasta destinatie.

1.1.1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A

ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE

Conducerea democratica locala presupune ca activitatile autoritatii publice locale sa se bazeze pe politici publice solide, orientate catre cetatean si pe proceduri interne adecvate.

În ultimii 11 ani, autoritatile locale s-au ocupat mai mult de activitatile cotidiene sau de cele pe termen scurt.

Reforma in administratia publica locala se bazeaza pe cresterea autonomiei colectivitatilor locale prin realizarea, atat a autonomiei decizionale, cat si celei financiare.

Scopul acestei strategii este de a planifica si de a duce la indeplinire, in mod concertat, urmatoarele functii:

- sa imbunatateasca managementul in administratia locala, inclusiv in ceea ce priveste activitatea de planificare si cea contabila;

- sa imbunatateasca mecanismul de stabilire a bugetelor locale;

- sa planifice si sa dezvolte mecanismul investitional la nivelul oraselor si judetelor;

- sa reorganizeze mecanismul de creditare in vederea realizarii de investitii;

- sa separe functiile administratiei centrale de cele ale administratiei locale;

- sa asigure dezvoltarea parteneriatului public-privat;

- sa faciliteze procesul de dezvoltare economica locala;

- sa asigure o mai buna reprezentare a intereselor cetatenilor in procesele de luare a deciziilor.

Dezvoltarea strategiei la acest nivel are la baza urmatoarele principii:

- autonomia locala;

- descentralizarea serviciilor publice;

- asigurarea separarii functiilor si responsabilitatiilor consiliilor locale si ale primarilor de cele ale prefectilor, ceea ce are ca rezultat un management stabil;

- unificarea resurselor administratiilor locale cu o capacitate administrativa mai mica, in vederea reducerii poverii fiscale asupra bugetului local;

- scaderea ponderii surselor alocate de la bugetul de stat si cresterea ponderii veniturilor din taxele si impozitele locale;

- asigurarea transparentei in alcatuirea bugetelor locale, astfel incat cetatenii sa poata supraveghea acest mecanism si totodata sa poata solicita justificarea modului in care au fost cheltuite fondurile;

- cooperarea si coordonarea intre administratia centrala, administratiile locale si diversele asociatii in scopul dezvoltarii locale;

- consultarea cetatenilor in problemele de interes deosebit.

Scopul reformei in administratia publica locala este de a o face pe aceasta capabila sa-si indeplineasca functiile, astfel incat sa contribuie la dezvoltarea economica si sociala in regiune. Prin activitatea ei, administratia locala trebuie sa se orienteze catre satisfacerea nevoilor cetatenilor prin asigurarea unor servicii publice de calitate.

Strategia de dezvoltare a unei colectivitati locale reprezinta determinarea scopurilor si a obiectivelor pe termen lung a colectivitatilor, adoptarea de politici locale si alocarea de resurse pentru atingerea acestora, tinand cont de nevoile, asteptarile si dorintele cetatenilor si de componentele sistemului politic local.

1.1.2. RISCURILE SI CONDITIILE PRELIMINARE

PENTRU IMPLEMENTAREA REFORMEI

ADMINISTRATIEI PUBLICE

Problema principala legata de reforma administratiei publice o constituie managementul reformei in procesul de aplicare a acesteia in practica.