Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea lichidarii si fuziunii (S.C. XYZ S.R.L., Bistrita)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-lichidarii-si-fuziunii-s.c.-xyz-s.r.l.-bistrita-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-lichidarii-si-fuziunii-s.c.-xyz-s.r.l.-bistrita-


Cuprins

C U P R I N S
Introducere..... Pag.5
PARTEA I
PROCEDURA REORGANIZARII JUDICIARE A FALIMENTULUI
Capitolul I .... ..............Pag.6
1.1 Conceptii privind tratamentul comerciantului aflat in dificultate .........Pag.7
1.2 Caracterele procedurii reorganizarii juridice si a falimentului .............Pag.9
1.3 Conditiile aplicarii procedurii reorganizarii si a falimentului.............Pag.10
Capitolul II:Organele care aplica procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.Pag.13
2.1 Instanta judecatoreasca............Pag.14
2.2 Judecatorul sindic...Pag.15
2.3 Adunarea creditorilorPag.16
2.4 Comitetul creditor....Pag.17
2.5Administratorul......Pag.17
2.6 Lichidatorul.........Pag.18
Capitolul III:Procedura reorganizarii judiciare si a falimentului.............Pag.21
3.1 Cererile introductive..............Pag.22
3.2 Efectele inceperii procedurii.....Pag.24
3.3 Continuarea procedurii...........Pag.24
3.4 intocmirea si prezentarea raportului privind situatia debitorului........Pag.25
3.5 Planul de reorganizare judiciara si faliment...Pag.26
Capitolul IV: Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale..Pag.29
4.1. Dizolvarea............Pag.30
4.1.1 Caile dezvoltarii societatilor comerciale..............Pag.30
4.1.2 Etapele dizolvarii societatilor comerciale..............Pag.31
4.2. Lichidarea societatilor comerciale............. .Pag.32
4.2.1 Cauzele lichidarii.............. Pag.33
4.2.2 Reguli privind lichidarea.....Pag.34
Capitolul V:Procedura lichidarii......Pag.36
5.1 Etapele lichidarii........Pag.37
5.1.1 Lichidarea activului societatii............Pag.39
5.1.2 Lichidarea pasivului societatii............Pag.41
5.1.3 Inchiderea procedurii falimentului.......Pag.42
5.2 Tipuri de lichidari......Pag.42
5.2.1 Falimentul.....Pag.42
5.2.2 Lichidarea voluntara........Pag.43
CapitolulVI:Consecintele inchiderii procedurii lichidarii........Pag.45
6.1 Fapte care angajeaza raspunderea patrimoniala..Pag.47
6.2 Fapte care angajeaza raspunderea penala.........Pag.48
PARTEA a-II-a
CAPITOLULIPag.49
1.1Situatia actuala a ofertei de informatii din contabilitatea romineasca..Pag.50
1.2 Necesitatea reorganizarilor de intreprinderi....Pag.55
1.3 Repere privind strategiile gruparilor de intreprinderi.........Pag.57
CAPITOLUL II..Pag.60
2.1. Delimitari privind fuziunea si divizarea societatilor comerciale..........Pag.62
2.2.Analiza cadrului juridic privind fuziunea si divizarea.......Pag.63
2.2.1Conditii generale ale modificarii societatilor comerciale..........Pag.63
2.2.2Fuziunea si divizarea, cazuri de modificare a societatilor comerciale..........Pag.63
2.2.2.1Conditiile fuziunii si divizarii.......... Pag.64
2.2.2.2 Realizarea fuziunii si divizarii.........Pag.64
2.2.2.3 Efectele fuziunii si divizarii.............Pag.65
2.2.3.Documentele necesare a fi prezentata AGEA in perioada de
realizare a fuziunii si divizarii......Pag.65
2.3.Analiza cadrului fiscal privind fuziunea si divizarea...........Pag.67
CAPITOLULIII............Pag.69
3.1. Contabilitatea operatiei de fuziune si de divizare. Consideratii generale
pentru Rominia..........Pag.70
3.2 Contabilitatea gruparilor de intreprinderi conform IAS 22....Pag.79
3.3 Combinari de intreprinderi ..........Pag.82
3.3.1 Arie de aplicabilitate.......Pag.82
3.3.2 Contabilitatea achizitiilorPag.86
3.3.2.1 Data achizitiei....Pag.86
3.3.2.2 Costul achizitiei.Pag.87
3.3.2.3 Schimbari ulterioare in costul de achizitie......Pag.88
3.3.3 Uniuni de interese............Pag.90
3.3.3.1 Contabilitatea uniunilor de interese.Pag.90
3.3.3.2 Totalitatea combinarilor de intreprinderi........Pag.91
CAPITOLUL IV:Caz practic de fuziune prin absortie...........Pag.95
4.1 Proiect de fuziune......Pag.97
4.2 Calcule financiare.......Pag.99
4.3 Contabilizarea operatiei de fuziune..............Pag.102
4.3.1 Contabilizarea fuziunii conform normelor rominestiPag.102
4.3.2 Contabilizarea fuziunii conform normelor contabile internationale
( IAS 22)........Pag.109
Concluzii si propuneri..........Pag.116
BIBLIOGRAFIEPag.119

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Introducere

Globalizare, mondializare,e-market,e-commerce…. notiuni care incep sa capete sens deoarece realitatea si noile nevoi le impun…

Daca doreste sa se dezvolte in strainatate, sa patrunda pe piata de capital,intreprinderea trebuie sa ia in considerare” internationalul” in definirea strategiei sale, cu efect asupra taliei sale. Deciziile strategice pe care le adopta trebuie sa fie coerente si sa aiba in vedere noua economie, noul mod de a gandi economia.

Aparitia marilor companii multinationale, implantarea de filiale ale acestora, realizarea timida de grupuri de societati autohtone, dezvoltarea pietei de capital, impun aparitia in contabilitatea romaneasca a conceptului de reorganizare cu toate consecintele economice , juridice si decizionale pe care le presupune.

În acest context procesul de fuziune al diverselor societati devine o necesitate pentru ca acestea sa-si pastreze in prima faza pozitia concurentiala pe piata si chiar sa si-o dezvolte pentru ca mediul de afaceri nu lasa prea mult loc celor slabi.

Pentru a putea supravetui in primul rand si pentru a se putea dezvolta pe termen mediu si lung societatile romanesti sunt confruntate cu provocarea societatilor straine de mult net superioare. Solutiile acestor probleme care apar in noul context generat de internationalizarea si globalizarea afacerii trebuie sa aiba in vedere intarirea agentilor economici iar fuziunea este una dintre cele mai eficiente metode in acest sens.

Practic fuziunea un alt tip de provocare adresat pe de-o parte managerilor

( care se ocupa efectiv de gestionarea afacerilor) si pe de alta parte stiintei economice si economistilor care analizeaza aceste procese dintr-o perspectiva integrata. Un loc vital in acesta analiza stiintifica dar care face si transfera efectiv spre practica il reprezinta modul prin care aceste mecanisme de afaceri sunt reflectate in contabilitate.

Tocmai de aceea lucrarea de fata isi propune sa analizeze implicatiile contabile ale procesului de fuziune , elemente vitale in luarea deciziei de catre practicienii afacerilor.

PARTEA I

PROCEDURA REORGANIZ?RII JUDICIARE A FALIMENTULUI

CAPITOLUL I

1.1 Conceptii privind tratamentul comerciantului aflat in dificultate (ISTORIC)

1.2 Caracterele procedurii reoganizarii juridice si a falimentului

1.3 Conditiile aplicarii procedurii reorganizarii si a falimentului

Societatea comerciala se contituie pentru a desfasura o activitate

comerciala pe durata de timp stabilita in actul constitutiv. Pe de alta parte activitatea comerciala se intemeiaza pe anumite raporturi juridice, stabilite intre comercianti, in special raporturi contractuale. Desfasurarea normala a activitatii comerciale impune ca toti comerciantii care si-au asumat obligatii in baza raporturilor juridice la care participa sa isi execute aceste obligatii, o importanta deosebita o are executarea obligatorie al carui obiect il constituie plata unor sume de bani datorate de catre debitor , iar neachitarea acestora il pune pe creditor in situatia de a fi lipsit de mijloacele financiare necesare reluarii ciclului de productie.

Neexecutarea obligatiilor banesti produce consecinte grave, nu numai asupra creditorului ci si fata de alti comercianti cu care creditorii se afla in raporturi juridice si deci, o repercursiune in lant asupra altor comercianti putand duce la un blocaj financiar comercial.

Neachitarea obligatiilor banesti poate fi determinata de lipsa de lichiditati a debitorului cauzata de existenta unor dificultati financiare cu care se confrunta debitorul in activitatea sa comerciala.Aceste dificultati financiare pot fi datorate unei conduceri necorespunzatoare a activitatii comerciale sau si unor imprejurari nefavorabile; care nu pot fi imputate managerilor, cum sunt: modificarea pietei, sporirea concurentei, catastrofe naturale, etc.

1.1 Conceptii privind tratamentul comerciantului aflat in dificultate

( ISTORIC)

a) perioada antica

Dreptul roman a reglementat situatia juridica a datornicilor fara sa faca