Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea obligatiilor fiscale ale agentilor economici (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-obligatiilor-fiscale-ale-agentilor-economici-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-obligatiilor-fiscale-ale-agentilor-economici-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C. VIATERRA SPEDITION SRL
1.1. Istoricul si obiectul de activitate. Modul de organizare si desfasurare a activitatii 4
1.2. Structura organizatorica 5
1.3. Modul de organizare a contabilitatii 6
1.3.1. Necesitatea conducerii si organizarii contabilitatii 6
1.3.2. Obligativitatea organizarii si tinerii contabilitatii 8
1.3.3. Forma de inregistrare contabila 9
1.3.4. Modul de organizare si prelucrare a datelor 9
CAPITOLUL 2. SISTEMUL FISCAL iN ROMiNIA
2.1. Rolul si obiectul fiscalitatii 11
2.2. Structura sistemului fiscal 14
2.2.1. Impozite si taxe, venituri ale statului 14
2.2.2. Mecanismul fiscal 18
2.2.3. Aparatul fiscal 19
CAPITOLUL 3. IMPOZITUL PE VENIT
3.1. Definitie si sfera de cuprindere a impozitului pe venit 23
3.1.1. Impozitul pe veniturile din activitati independente 23
3.1.2. Impozitul pe veniturile din salarii 25
3.1.3. Impozitul pe veniturile din cedarea folosintei bunurilor 26
3.1.4. Impozitul pe veniturile din investitii 27
3.2. Impozitul pe venit la S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL 28
3.2.1. Calcularea si contabilizarea impozitului pe venitul din salarii 29
CAPITOLUL 4. IMPOZITUL PE PROFIT
4.1. Locul si rolul imozitului pe profit 30
4.1.2. elementele definitorii ale impozitului pe profit 30
4.2. Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 37
4.3. Determinarea si contabilizarea impozitului pe profit la
S.C.VIA TERRA SPEDITION SRL 37
CAPITOLUL 5. IMPOZITUL PE VENITUL MICROINTREPRINDERILOR
5.1. Definitia si caracteristicile microintreprinderii 40
5.2. Baza impozabila si cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor 41
5.3. plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale 41
CAPITOLUL 6. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA (T.V.A.)
6.1. Definitia si sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata 42
6.2. Persoanele impozabile si activitatea economica 43
6.3. Locul operatiunilor supuse taxei pe valoarea adaugata 43
6.4. Faptul generator si exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata 44
6.5. Baza de impozitare si cotele de taxa pe valoarea adaugata 45
6.6. Regimul deducerii taxei pe valoarea adaugata 46
6.7. Obligatiile platitorilor de taxa pe valoarea adaugata 46
6.8. Contabilizarea operatiunilor privind taxa pe valoarea adaugata 48
6.9. Evidenta contabila a T.V.A. la S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL 49
CAPITOLUL 7. ACCIZELE
7.1. Introducere in problematica accizelor 52
7.2. Sfera de aplicarea accizelor 53
7.3. Obligatiile platitorilor de accize 54
CAPITOLUL 8. ALTE IMPOZITE SI TAXE
8.1. Impozitul pe cladiri 55
8.1.1. Impozitul pe cladiri la S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL 56
8.2. Impozitul pe teren 56
8.3. Taxa asupra mijloacelor de transport 57
8.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor 58
8.5. Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate 58
8.6. inregistrarea contabila a impozitelor si taxelor locale 58
CAPITOLUL 9. CONCLUZII SI PROPUNERI 59
Anexe 1-5 60
Bibliografie 65

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

?

CAPITOLUL 1

PREZENTATEA S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL

1.1. Istoricul si obiectul de activitate. Modul de organizare si desfasurare

a activitatii

S.C. VIA TERRA SPEDITION , este o societate cu raspundere limitata constituita la data de 01 iunie 2001 la numarul din, Registrul Comertului- J12/826/2001, avand doi asociati. Capitalul social al societatii este autohton privat in valoare de 50.000.000 lei asociatii avand o contributie egala la constituirea acestuia.

Sediul societatii este in Cluj Napoca, Str Anatole France nr 62 . Activitatea societatii se desfasoara la sediul acesteia precum si in alte localitati din tara, unde se vor desfasura actiuni compatibile cu obiectul de activitate.

Obiectul principal de activitate este TRANSPORTUL PE CALEA FERAT?.

Activitati secundare sunt urmatoarele :

-Alte transporturi terestre pe baza de grafic (cu autocar,autobus,

funicular,teleferic).

-Transporturi cu taxiuri.

-Transporturi terestre de calatori ocazionale (inchiriere autovehicule cu sofer, excursii cu autocar).

-Transporturi rutiere de marfuri intern si international.

-Alte activitati anexe transporturilor terestre (statii de autobus, servicii de exploatare autostrazi, poduri si tunele, parcare autovehicule).

-Alte activitati anexe transporturilor pe apa (servicii de exploatare a cailor navigabile).

-Activitati ale altor agentii de transport (expediere, receptie, ambalare si dezambalare marfuri, comisionar in vama, furnizare de informatii despre tarifele de transport).

Conform statutului partea fiecarui asociat la beneficii si pierderi este in procent de 50%.

Societatea se va dizolva si lichida in conditiile prevazute de Legea 31/1990 republicata.

Principalii furnizori de servicii catre S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL sunt SNTFM-CFR MARFA SA Cluj si SNTFM-CFR MARF? Bucuresti , care in baza unor contracte vand catre societate, servicii de transport pe calea ferata. Conform contractelor cu societatile mai sus amintite acestea au ca obiect :

-plata centralizata a tarifelor de transport si a tarifelor accesorii luate de client (S.C.VIA TERRA SPEDITION SRL) asupra sa

-acordarea de reduceri tarifare la expeditiile de marfuri interne,de import-export care se deruleaza intre statiile CFR si statii CFR portuare, fluviale sau maritime. Clientul ia asupra sa urmatoarele tarife :

-tarifele de transport pe reteaua CFR.

-tarifele accesorii preluate de client se comunica odata cu transmiterea cererii de emitere a telegramei de plata centralizata.

În baza contractelor incheiate si respectand termenele de plata impuse de furnizori ,

S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL beneficiaza de reduceri la tarife in procente cuprinse intre 8% si 28 %. În caz de nerespectare a termenelor de plata reducerile nu se acorda iar valoarea majorarilor de intarziere este de 0,15% pe zi pentru platile in lei respectiv de

0,83 % pe zi pentru platile efectuate in valuta, .

În urma cumpararii acestor servicii de transport S.C. VIA TERRA SPEDITION SRL incheie contracte de prestari in transportul pe calea ferata cu clientii

interesati de astfel de servicii. Aceste contracte au deasemenea ca obiect plata centralizata a tarifelor de transport si accesorii (TOU,manevra, avizare ), cat si alte taxe ce greveaza transportul feroviar de marfa in trafic intern si international. La fel

ca si contractele incheiate cu furnizorii si acestea in caz de nerespectare a termenului de plata sunt purtatoare de majorari in aceleasi procente.

Dintre cei mai importanti clienti ai S.C.VIA TERRA SPEDITION SRL sunt : S.C.Sanex ,

Silcotub Zalau , S.C.Lafarge Ipsos Aghires, S.C. Sapico Oradea , S.C. Mirada Arad etc.

Mai exista si alti furnizori importanti pentru buna desfasurare a activitatii

societatii cum ar fi:

- S.C.LOCOMAR SRL , se ocupa cu executarea reviziilor si reparatiilor la locomotive si la componentele acestora.

-S.C.TELECOMUNICATII CFR SA , furnizeaza servicii de telecomunicatii.

-S.C.TIMEX SURVEYORS SRL , determina cantitatea de marfa incarcata si descarcata la bordul navelor, barjelor; mostrarea marfii la receptie si intocmirea de probe medii pe loturi de marfa ; analize de laborator pentru probele medii;

-S.C. TRANSBORDARE VAGOANE SA IASI, efectueaza operatiuni de transbordare a marfurilor in statia CFR Halmeu.

Societatea se afla intr-o etapa de dezvoltare, de curand a obtinut de la Autoritatea Feroviara Romana, autorizarea de a desfasura activitate de operatorie pe calea ferata.

Aceasta presupune asigurarea activitatii de transport marfa si calatori si a activitatii de infrastructura (adica intretinerea si repararea liniilor de cale ferata, a cladirilor si a caselor de bilete ). Aceste locatii numite in limbajul de specialitate trase se preiau impreuna cu personalul existent, urmind pe parcurs sa se produca o selectie a personalului in functie de pregatirea si performantele profesionale.

Trasele de cale ferata unde se va desfasura activitatea de operatorie sunt:

1. Ciumeghiu- Holod- Vascau, Jud Bihor;

2. Tarnaveni-Praid, jud Mures;

1.2. Structura organizatorica

Oferta anului

Reducere 2020