Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea obligatiunilor emise si rascumparate

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-obligatiunilor-emise-si-rascumparate
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-obligatiunilor-emise-si-rascumparate


Extras din document

CUPRINS :
I. CONTABILITATEA TREZORERIEI
II. RESURSELE DERULATE PRIN TREZORERIA STATULUI
II.1 NORME METODOLOGICE
III. CONTABILITATEA TITLURILOR DE PLASAMENT
IV. CONTABILITATEA ACTIUNILOR PROPRII
V. CONTABILITATEA ACTIUNILOR
VI. CONTABILITATEA OBLIGATIUNILOR EMISE SI RASCUMPARATE
VII. CONTABILITATEA OBLIGATIUNILOR
VIII. CONTABILITATEA ALTOR TITLURI DE PLASAMENT SI CREANTE ASIMILATE
IX. CONTABILITATEA VARSAMINTELOR DE EFECTUAT PENTRU TITLURI DE PLASAMENT
X. CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA TITLURILOR DE PLASAMENT
XI. CONTABILITATEA OPERATIILOR DE INCASARI SI PLATI IN NUMERAR
XII. CONTABILITATEA DECONTARILOR FARA NUMERAR
XII.1 CECUL
XII.2 CAMBIA
XII.3 BILETUL LA ORDIN
XII.4 ORDINUL DE PLATA
XIII. CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT
XIII.1 ACREDITIVUL
XIV. CONTABILITATEA AVANSURILOR DE TREZORERIE

Alte date

?CAPITOLUL 1. CONTABILITATEA TREZORERIEI

Prin trezorerie se intelege ansamblul de operatii financiare pe care le face unitatea patrimoniala pentru procurarea mijloacelor banesti necesare acoperirii cheltuielilor determinate de activitatea desfasurata.

Termenul de trezorerie in sens restrans cuprinde disponibilitatile banesti la banci si in numerar, iar in sens larg termenul se extinde si la valorile imobiliare de plasament (de exemplu actiuni) care pot fi transformate prin vanzare in disponibilitati banesti. Sunt asimilate mijloacelor de trezorerie si creditele pe termen scurt contractate cu bancile pentru plati.

Pentru titularul unui patrimoniu, notiunea de trezorerie inseamna totalitatea mijloacelor pe care le are la dispozitie pentru a putea face fata platilor.

Dupa “Dictionnaire fiduciare financier” de Erik de la Villeguérin si colaboratorii (Paris, 1991), trezoreria inseamna “toate mijloacele de care dispune intreprinderea pentru a face fata platilor: disponibilitatile, valorile mobiliare de plasament, plafoanele de credite curente, efectele comerciale scontate”.

Trezoreria agentului economic reprezinta totalitatea activitatilor specializate de organizare si conducere a fluxului de moneda, de administrare a lichiditatilor si a creditelor pe termen scurt. Prin trezoreria firmei se asigura un echilibru permanent. În gestiunea trezoreriei agentului economic se tine cont de trei principii:

? utilizarea eficienta a creditelor;

? utilizarea eficienta a excedentelor de trezorerie;

? evitarea pe cat posibil a costurilor creditoare.

Cunoasterea permanenta a valorilor de realizat si a valorilor disponibile, precum si a obligatiilor unitatii patrimoniale are o importanta deosebita pentru urmarirea incasarii drepturilor de creanta si a platii datoriilor la scadenta. Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existentei si miscarii titlurilor de plasament, disponibilitatilor in conturi la banci si in casa, creditelor bancare pe termen scurt si altor valori de trezorerie.

Informatiile contabilitatii cu privire la aceste elemente patrimoniale permit studierea trezoreriei, stabilirea acesteia la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune si determinarea capacitatii de plata a unitatii patrimoniale.

Prin calculele contabilitatii se urmareste:

? gestionarea corecta a numerarului si a altor valori aflate in casieria unitatii patrimoniale;

? respectarea plafoanelor de casa;

? controlul asupra operatiilor ce privesc avansurile spre decontare.

Încasarea drepturilor de creanta asupra clientilor si debitorilor, precum si plata datoriilor unitatii fata de furnizori, stat, salariati, banci, creditori, provoaca decontari banesti cu si fara numerar.

CAPITOLUL 2. RESURSELE DERULATE PRIN TREZORERIA

STATULUI

2.1. NORME METODOLOGICE

privind modul de aplicare a prevederilor art. I pct. 2 din O. G. nr. 120/1999 pentru modificarea si completarea O. G. nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin

trezoreria statului

•O.M.F. nr. 1.059/23.IX.1999 (M. Of. nr.480/4.X.1999)•

1). Institutiile publice vor dispune efectuarea de plati din conturile deschise la trezoreriile statului, indiferent de sursa de finantare, pe baza creditelor bugetare deschise si a disponibilitatilor din conturi, precum si a bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate in conditiile legii. Institutiile publice au obligatia de a prezenta trezoreriei statului la care au conturile deschise bugetele de venituri si cheltuieli aprobate, cu repartizarea pe trimestre, care se pot adapta in cursul exercitiului financiar cu modificarea prevederilor de venituri si cheltuieli efectuate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Trezoreriile statului nu vor accepta efectuarea de catre institutiile publice de plati din conturi, fara prezentarea bugetelor de venituri si cheltuieli.

2). Institutiile publice au obligatia sa isi dimensioneze lunar platile pe care le efectueaza in numerar prin casieria proprie, pe baza prevederilor de cheltuieli corespunzatoare din bugetele proprii, scop in care intocmesc programul prevazut in anexa nr. 1. Acest program se intocmeste distinct pentru cheltuielile bugetare, pe capitole, iar pentru fondurile speciale si mijloacele extrabugetare, pe fiecare cont din care urmeaza a se ridica sumele respective. La stabilirea platilor prevazute la alin. 1 institutiile publice vor avea in vedere ca prin casieria proprie pot fi efectuate plati in numerar pentru: drepturi de personal (titlul 02), drepturi cu caracter social, fonduri de premiere si cheltuieli materiale si servicii (titlul 20), burse, ajutoare si alte transferuri (titlul 38), cheltuieli de capital in situatia executarii lucrarilor de investitii in regie proprie, inclusiv cumparari de imobile de la persoane fizice (titlul 70). Institutiile publice vor lua masurile necesare pentru reducerea la maximum a platilor in numerar, efectuand prin casieria proprie numai acele cheltuieli de volum redus care nu se justifica a fi efectuate prin virament. Aceste cheltuieli vor avea ca documente de justificare facturi sau chitante fiscale. Se interzice efectuarea de plati in numerar pentru procurari de materiale, prestari de servicii si executari de lucrari de la agentii economici cu conturi deschise la trezoreria statului.

3). Institutiile publice prezinta programul prevazut in anexa nr. 1 in dublu exemplar la trezoreria statului la care au conturile deschise, pana la data de 25 a lunii curente pentru necesarul lunii urmatoare. Nedepunerea acestui program la termen exonereaza trezoreria statului de obligatia asigurarii la termen a necesarului de numerar. În asemenea situatii se va putea elibera numerarul necesar numai in masura in care trezoreria statului are disponibilitati in casieria proprie. În caz contrar, platile se vor reprograma la alta data convenita cu institutia respectiva. Trezoreriile statului verifica si analizeaza programele primite in ceea ce priveste dimensionarea necesarului de numerar pentru efectuarea platilor, introduc eventuale modificari, dupa care restituie un exemplar vizat institutiei publice respective.

Institutia………………………….. ANEXA Nr. 1

PROGRAM

privind necesarul de numerar pentru efectuarea platilor prin casieria proprie,

la capitolul / contul…………… pentru luna………. anul………..

- mii lei –

Ziua

Sumele in numerar ridicate in luna curenta

Sumele in numerar programate a fi ridicate din cont

din care,

pentru: