Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea operatiilor prin casierie si conturi la banci (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-operatiilor-prin-casierie-si-conturi-la-banci-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-operatiilor-prin-casierie-si-conturi-la-banci-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
Cap. 1. Continutul si gestiunea trezoreriei...........1
1.1. Notiunea de trezorerie1
1.2. Tabloul fluxurilor financiare ....3
1.2.1. Tabloul fluxurilor de trezorerie si mizele lui.............3
1.2.1.1. Tranzitia spre conceptul de flux de trezorerie si necesitatea unui tablou al fluxurilor de trezorerie.............3
1.2.1.2. Utilitatea si structura de ansamblu a tabloului fluxurilor de trezorerie......4
1.2.1.3. Structura de detaliu si metodologia intocmirii tabloului fluxurilor de trezorerie............5
1.2.2. Tabloul plurianual al fluxurilor financiare10
1.2.3. Tabloul explicativ al variatiei trezoreriei..12
1.3. Gestiunea de trezorerie............13
1.3.1. Definirea si obiectivele gestiunii trezoreriei intreprinderii......13
1.3.2. Elaborarea bugetului de trezorerie.............14
1.3.2.1. Previziunea incasarilor si platilor..15
1.3.2.2. Acoperirea soldurilor de trezorerie..............16
Cap. 2. Contabilitatea decontarilor in numerar si altor valori de trezorerie....18
2.1. incasari si plati cu numerar ale agentilor economici...........18
2.2. Organizarea contabilitatii mijloacelor banesti in numerar...19
2.3. Documente justificative privind evidenta existentului si miscarii numerarului19
2.4. Contabilitatea operatiilor in numerar.....24
2.5. Contabilitatea altor valori de trezorerie.29
Cap. 3. Contabilitatea operatiilor banesti prin conturi la banci........30
3.1. Forme si instrumente de decontare fara numerar.30
3.2. Contabilitatea conturilor curente la banci.............34
3.2.1. Contabilitatea mijloacelor banesti in curs de decontare.........37
3.3. Contabilitatea dobinzilor aferente disponibilitatilor si creditelor acordate de banci.......38
3.4. Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt39
3.4.1. Caracterizarea creditelor de trezorerie......39
3.4.2. Contabilitatea creditelor bancare curente..40
3.5. Contabilitatea valorilor de incasat.........42
Cap. 4. Studiu de caz privind reflectarea in contabilitate a operatiilor la S.C. ROMCHRONO S.R.L..........45
4.1. Prezentarea generala a intreprinderii.....45
4.2. Reflectarea in contabilitatea S.C. ROMCHRONO S.R.L. a principalelor operatiuni privind casieria si conturile la banci.............46
Cap. 5. Concluzii si propuneri............50
Anexe......52
Bibliografie............65

EXTRAS DIN DOCUMENT

?1. CONTINUTUL SI GESTIUNEA TREZORERIEI

1.1. Notiunea de trezorerie

Trezoreria reprezinta o sectiune importanta a contabilitatii cu numeroase implicatii in ceea ce priveste desfasurarea normala a activitatii oricarui agent economic, pentru mentinerea permanenta a echilibrului financiar.

În general, prin trezorerie se intelege ansamblul operatiilor banesti si financiare pe care le efectueaza o unitate patrimoniala in scopul asigurarii mijloacelor banesti necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii sale economice.

Trezoreria sau conceptul de trezorerie poate fi definita prin totalitatea operatiilor financiare cu caracter operational care asigura incasarile si platile curente, care la randul lor reprezinta operatii de trezorerie.

Importanta mijloacelor banesti rezulta din functiile pe care le indeplinesc banii, astfel: sunt masura a valorii bunurilor, lucrarilor si serviciilor-parte a patrimoniului fiecarei unitati, precum si a patrimoniului national-functie care se realizeaza prin etalonul preturilor; sunt mijloc de circulatie al bunurilor permitand evaluarea si astfel schimbul marfurilor intre vanzatori si cumparatori; sunt mijloc de plata si de decontare a datoriilor si a drepturilor intre partenerii de afaceri, precum si de decontare a sumelor cuvenite angajatilor, statului si altor organisme interne si internationale; sunt mijloc de tezaurizare, atat de catre unitatile patrimoniale in scopul cumpararii unor bunuri de folosinta indelungata, cat si a efectuarii unor plasamente aducatoare de venituri suplimentare; bani universali folosind la evaluarea operatiilor de comert exterior si a altor relatii externe, precum si comparatii ale diversilor indicatori in cadrul economiei nationale [1 Bojian O., Contabilitate generala, Editura Eficient, Bucuresti, 2000 pag. 516].

Tinand seama de importanta mijloacelor banesti organizarea rationala a evidentei lor constituie un obiectiv primordial al contabilitatii in acest domeniu. Acest obiectiv consta in asigurarea echilibrului financiar permanent si a unei eficiente rationale a intregii activitati, care se realizeaza printr-un complex de activitati si instrumente, cum sunt: programele de activitate si bugetele de venituri si cheltuieli, exprimate in bani la toate sectiunile lor, dar mai ales printr-o urmarire permanenta si sistematica a activitatilor economico-financiare. Legat de acest obiectiv primordial este si calcularea unor indicatori sintetici de mare importanta cum sunt: lichiditatea patrimoniala, solvabilitatea patrimoniala, profitul net si rata profitului etc.

Din acest obiectiv primordial deriva alte obiective ale contabilitatii mijloacelor banesti, cum sunt: asigurarea unor informatii corecte si in timp util, gestionarea rationala a valorilor materiale si banesti, utilizarea pe destinatiile stabilite a mijloacelor banesti si a fondurilor constituite, decontarea la timp si integral a drepturilor si datoriilor unitatilor patrimoniale, determinarea corecta a rezultatelor financiare.

Operatiile banesti de incasari si plati, operatiile financiar-bancare formeaza zona in care se intersecteaza cu mare intensitate finantele si contabilitatea unitatilor patrimoniale. În aceasta zona sunt dirijate si se controleaza fluxurile banesti intre partenerii de afaceri; sunt derulate si finalizate relatiile financiar-bancare; se realizeaza practic circulatia capitalului financiar.

Operatiile de trezorerie circumscriu ansamblului operatiilor financiare si monetare pe care o unitate patrimoniala le face pentru procurarea mijloacelor banesti necesare si cheltuirea acestor mijloace.

Luand in considerare factorul timp, la operatiile financiare se disting doua mari categorii de operatii:

- operatii financiare care genereaza angajamente pe termen lung, acestea fiind asimilate operatiilor de capital (credite pe termen lung, imprumuturi din emisiunea de obligatiuni etc.);

- operatii financiare cu caracter operational pentru asigurarea lichiditatilor si efectuarea decontarilor curente.

Ultima categorie de operatii (incasari si plati curente) formeaza ceea ce numim trezorerie, respectiv operatii de trezorerie.

Termenul „trezorerie” provine din limba franceza „tresorerie” (tezaur, vistierie) si in sens restrans cuprinde disponibilitatile banesti, la banci si in numerar, iar in sens larg se extinde si la valorile imobiliare de plasament ce pot fi transformate in lichiditati (bani). Exista si o acceptie mai extinsa a notiunii „trezorerie”, formulata in urmatorii termeni: „toate mijloacele de care intreprinderea dispune pentru a face fata platilor: disponibilitatile, valorile mobiliare de plasament, plafoane de credite curente, efecte comerciale scontate”.

Figura 1.1.

Structura trezoreriei

Încasari

Plati Plati

Rotatia valorilor patrimoniale in fazele circuitului economic presupune transformarea lor continua si determina in mod obiectiv, la inceputul si sfarsitul circuitului economic, un volum insemnat de mijloace economice sub forma baneasca sau a unor valori usor convertibile in bani. Toate acestea formeaza trezoreria unitatii patrimoniale.

De mare importanta in organizarea contabilitatii trezoreriei este si cunoasterea structurii mijloacelor banesti, avand in vedere locul unde se gasesc, destinatia pe care o au, modul de prezentare.

Din punctul de vedere al locului unde se afla, mijloacele banesti si alte valori: in casierie sau in conturi la banci, din tara sau din strainatate, este foarte important pentru organizarea contabilitatii deoarece in functie de acest lucru se deschid conturi distincte.

Din punct de vedere al destinatiei mijloacelor banesti si a altor valori financiare, la organizarea contabilitatii se are in vedere evidentierea separata si deci deschiderea de conturi distincte pe genuri de activitati: de exploatare, investitii, alte activitati, activitati social-culturale, operatiuni de tranzit, mandat si de depozit.

Din punct de vedere al modului de prezentare disponibilitatile banesti si alte valori financiare, pot fi: bani propriu-zisi (bani lichizi) si documente de valoare (efecte de comert, cecuri cu limita de suma, alte valori etc.). La randul lor, atat lichiditatile cat si documentele de valoare in functie de apartenenta la diferite tari, pot fi: bani nationali (lei) si devize (monede ale altor tari).

În structura trezoreriei, asa cum prevede Regulamentul contabil si Planul general de conturi, se cuprind, in ordinea stabilita prin intermediul acestuia din urma, urmatoarele categorii sau feluri de operatii:

- titlurile de plasament susceptibile de a fi transformate in disponibilitati, dintre care se amintesc: actiunile si obligatiunile, alte titluri de plasament si creante similare achizitionate in vederea revanzarii pentru obtinerea unui profit;

- efectele comerciale primite anterior si depuse spre incasare sau scontare la banci;

- disponibilitatile banesti existente in conturi la banci, in lei si in devize;

- credite bancare pe termen scurt, creditele externe si creditele de la trezoreria statului;

- disponibilitatile banesti in numerar, in lei si in devize.

1.2. TABLOURILE FLUXURILOR FINANCIARE

În functie de evolutia teoriei si practicii financiare, s-au elaborat diferite tipuri de tablouri pentru analiza fluxurilor financiare. Ele au rolul de a explica fluxurile financiare care antreneaza variatia trezoreriei, fiind centrate pe conceptul de excedent de trezorerie si nu pe notiunea de echilibru financiar. Fluxurile privind investitiile, operatiile financiare, sau alte elemente sunt regrupate dupa prioritati (prioritatea investitiilor sau prioritatea rambursarii datoriilor financiare) si reflecta de la caz la caz, fie resurse suplimentare, fie nevoi de trezorerie.

Exista diferite tablouri prezentand fluxuri financiare pe mai multe exercitii succesive regrupate in diverse maniere in functie de importanta conceptuala a lor cat si de cerintele utilizatorilor (banca, analisti financiari care lucreaza la societati bursiere, conducerea intreprinderii):

- tabloul fluxurilor de trezorerie;

- tabloul plurianual al fluxurilor financiare;