Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea operatiunilor cu TVA (S.C. XYZ S.R.L)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-operatiunilor-cu-tva-s.c.-xyz-s.r.l-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-operatiunilor-cu-tva-s.c.-xyz-s.r.l-


Cuprins

CUPRINS
Introducere
Capitolul 1
Rolul TVA in formarea resurselor financiare publice
1.1. Rolul TVA in formarea resurselor financiare publice
1.2. TVA - abordare teoretica
Capitolul 2
Contabilitatea operatiunilor cu TVA
2.1. Organizarea contabilitatii privind TVA - Documente
2.2. Sistemul de conturi utilizat pentru evidenta TVA
2.3. Contabilitatea operatiunilor cu TVA
2.3.1. Exemple numerice privind inregistrarile contabile cu TVA
Capitolul 3
Prezentarea firmei
3.1. Prezentarea generala a firmei
3.2. Aspecte juridice privind organizarea si functionarea firmei
3.2.1. Organizarea societatii
3.3. Resursele umane necesare desfasurarii activitatii
3.4. Indicatorii economico - financiari care reflecta activitatea firmei in perioada 2007 - 2009.
Concluzii
Anexe
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Conceptul de contabilitate poate fi folosit usual in sensuri diferite.

Intr-o prima acceptiune el desemneaza tehnicile prin intermediul carora se consemneaza,se culeg si se prelucreaza informatiile referitoare la situatia economica-financiara a unui sistem(agent) economic si la schimbarile care intervin asupra sa.

O a doua acceptiune vizeaza stiinta care are ca obiect fundamentarea principiilor,metodelor si tehnicilor de obtinere,prelucrare,analiza si control a acelor informatii.

O a treia acceptiune este cea a compartimentului functional din cadrul structurii organizatorice a unui agent economic,compartiment in interiorul caruia se deruleaza activitatea legata de evidenta contabila.

Obiectul contabilitatii il constituie patrimoniul.Nu orice patrimoniu este insa,in mod obligatoriu obiect al contabilitatii.Pentru ca un patrimoniu sa fie evidentiat contabil,trebuie neaparat sa fie angrenat in activitatea economica.Bunurile patrimoniale trebuie sa fie folosite pentru obtinerea de bunuri si servicii destinate schimbului sau sa satisfaca nevoi concrete ale societatii.

Lucrarea de fata prezinta un model aplicat TVA-ului la S.C. PORTO-ROMAN S.R.L..De asemenea se explica cateva notiuni despre modul de impozitare si clasificarea impozitelor in Romania.Lucrarea prezinta trei capitole din care reies succint notiunile de impozit,TVA,exigibilitate, reforma fiscala,accize,termeni specifici cu care s-a analizat lucrarea. Referitor la TVA s-au scris si se vor mai scrie multe,insa ceea ce este de retinut este faptul ca este un impozit indirect,care se aplica la cumpararea bunurilor de catre cumparator.Diferitele cazuri prezentate in lucrare explica si persoanele exceptate de la plata TVA-ului,precum si persoanele straine care isi desfasora activitatea in Romania,carora li se aplica TVA in functie de activitatea desfasurata.

Tema atestatului reflecta cu fidelitate modul de operare al TVA-ului in contabilitate,aceasta putand fi urmarita in capitolul 2.3.1.,care prezinta si balanta de verificare.

In concluzie,contabilitatea isi propune cunoasterea in expresie a circuitului capitalului sub forma bunurilor economice si a raporturilor de proprietate,in care se afla elementele patrimoniale,inclusiv rezultatele obtinute prin folosirea acestor elemente.

CAPITOLUL 1. ROLUL TVA IN FORMAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

Nevoia de resurse financiare publice creste mai repede decat posibilitatea de recuperare a acestora.Resursele financiare,ca toate felurile de resurse,au un caracter limitat.Ele sunt folosite pentru acoperirea consumului,pentru formarea bruta de capital,pentru stimularea exporturilor de bunuri si servicii.Resursele pot fi clasificate astfel:

? resurse materiale;

? resurse valutare;

? resurse financiare;

? resurse informationale;

? resurse umane.

Resursele financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare pentru realizarea de obiective economico-sociale la un timp dat.Resursele financiare sunt ale societatii si sunt resurse financiare publice care sunt ale administratiei de stat,centrale si locale,ale asigurarilor sociale de stat si ale diferitelor institutii sociale publice.Resursele financiare ale societatii au un caracter mai larg deoarece cuprind in ele atat resurse financiare cat si resurse private.

Resursele financiare au un rol important,iar cele constituite la nivel national cuprind resurse financiare ale autoritatilor publice si ale institutiilor publice,resurse financiare ale intreprinderilor publice si ale intreprinderilor particulare,resurse financiare ale institutiilor nonprofit,ale diferitelor organisme fara scop lucrativ si resurse financiare ale populatiei.

Resursele financiare se constituie si gestioneaza intr-un sistem unitar de bugete:bugetul de stat central,bugete locale,bugetele asigurarilor sociale de stat,bugetele fondurilor speciale,ale trezoreriei statului si ale institutiilor autonome.

Volumul resurselor financiare depinde de PIB(produsul intern brut) si de finantarea externa.Aceste resurse financiare se constituie din impozite, taxe,contributii,venituri nefiscale,resurse financiare externe.

Resursele financiare publice sunt numai o parte a resurselor financiare ale societatii.Se impune a se realiza un raport optim intre resursele financiare piblice si cele ale societatii,acest raport fiind apreciat ca fiind corespunzator daca asigura satisfacerea cerintelor consumului la nivel maxim.

Resursele financiare publice au un caracter fiscal deoarece provin din anumite prelevari obligatorii,din resursele trezoreriei,din diferite imprumuturi publice ca si din emisiuni de moneda fara acoperire.

STRUCTURA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

Structura resurselor financiare publice este influentata de forma statala:

1. Bugetul de stat consolidat: exista 4 categorii de resurse financiare:

a. resurse financiare ale bugetului central;

b. resurse financiare ale asigurarilor sociale de stat;

c. fondurile speciale;

d. fondurile unitatilor administrativ teritoriale locale.

2. Ritmicitatea incasarii resurselor:

a. resurse ordinare;

b. resurse extraordinare.

3. Provenienta resurselor:

a. resurse interne;

b. resurse externe.

Dintre factorii care influenteaza cresterea resurselor financiare publice amintesc:factorii economici-cresterea PIB determina si sporirea veniturilor si cresterea impozitelor,taxelor si diferitelor contributii;factorii monetari-dobanda,creditul,modificarea masei monetare;factori demografici-cresterea sau scaderea populatiei;factori de natura politico-militara-influenta productiei civile;factori sociali: redistribuirea veniturilor nationale cu implicatii asupra dezvoltarii unor sectoare: invatamant, sanatate, cultura, arta; factori financiari-deficitul bugetar pentru a putea fi acoperit este nevoie de resurse financiare suplimentare.

1.1.IMPORTANTA IMPOZITELOR DIRECTE SI INDIRECTE LA FORMAREA VENITURILOR PUBLICE

CONTINUTUL SI ROLUL IMPOZITELOR

Instituirea de impozite este un drept al statului care se realizeaza prin parlament si organele locale.Obligatiile fiscale ale agentilor economici sunt numeroase ca diversitate si chiar apasatoare,dar intr-o economie de piata sistemul de impozite reprezinta parghiile fundamentale de realizare a intereselor statului in domeniile:economic,social,cultural,etc.

Continutul impozitelor

Impozitul este o forma de preluare a unei parti din venit sau avere a persoanelor fizice si juridice la stat. Impozitul are un caracter obligatoriu, se constituie prin lege si se impune pentru toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri dintr-o anume sursa sau au un fel anume de avere. Impozitul are un caracter nerambursabil, este definitiv, nu are un contraserviciu facut de catre stat in valoare egala sau apropiata cu impozitul respectiv.

Impozitul este o plata baneasca generala, obligatorie, definitiva, nereciproca si fara o contraprestatie directa si imediata.