Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea remunerarii personalului salariat (S.C.C.A. XYZ)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-remunerarii-personalului-salariat-s.c.c.a.-xyz-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-remunerarii-personalului-salariat-s.c.c.a.-xyz-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I PARTICULARITATILE ACTIVITATII UNITATII S. C. C. A. METALICA CiMPIA TURZII 3
1.1 PREZENTAREA GENERALA A S. C. C. A. METALICA 3
1.2 OBIECTUL DE ACTIVITATE AL S. C. C. A. METALICA 4
1.3 STRUCTURA DE PRODUCTIE SI FUCTIONALA A S. C. C. A. METALICA 5
1.4 SARCINILE SI MODUL DE ORGANIZARE AL CONTABILITATII 7
CAPITOLUL II REMUNERAREA MUNCII PRESTATE - ASPECTE JURIDICE SI MOD DE CALCUL 10
2.1 CONTINUTUL NOTIUNII DE SALARIU 10
2.2 FORMELE DE SALARIZARE 11
2.3 SALARIZAREA LA ORGANIZATIILE COOPERATISTE MESTESUGARESTI S. C. C. A. METALICA CiMPIA TURZII 12
2.4 LEGATURA DINTRE SALARII SI FORME DE ORGANIZARE A SOCIETATII 13
2.5 NEGOCIEREA DREPTURILOR SLARIALE 13
2.6 ORGANIZAREA DOCUMENTATIEI CU PRIVIRE LA DREPTURILE CUVENITE PERSONALULUI ANGAJAT 14
2.6.1 Documentele privind prezenta la lucru, timpul de munca prestat si productia obtinuta 14
2.6.2 Documentele privind calculul drepturilor de salariu cuvenit 15
2.7 DREPTURILE DE PERSONAL - CALCUL 15
2.7.1 Salariul brut impozabil 15
2.7.1.1 Salariul brut de baza (S. B. B.) 16
2.7.1.2 Sporuri la salariul de baza 16
2.7.1.3 Adaosuri la salariile de baza 16
2.7.1.4 Compensari si indexari 17
2.7.1.5 Avantaje in natura 17
2.7.1.6 Salariul net de plata 17
2.7.2 Retineri din salariul realizat 17
2.7.2.1 Impozitul pe salarii 17
2.7.2.2 Contributia personalului la asigurarile sociale de stat 18
2.7.2.3 Contributia personalului la constituirea fondului de asigurari de sanatate 18
2.7.2.4 Contributia personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj 19
2.7.2.5 Avansuri banesti 19
2.7.3 Alte drepturi de personal 19
2.7.3.1 Indeminizatii pentru concediul de odihna 19
2.7.3.2 Stimulente si premii de orice fel care se platesc din fondul de salarii 21
2.7.3.3 Indemnizatii de asigurari sociale suportate de unitate sau din bugetul asigurarilor salariale de stat...21
2.7.3.4 Drepturile si obligatiile salariatilor pe perioada delegarii 24
CAPITOLUL III CONTABILITATEA RELATIILOR CU PERSONALUL SI CU ORGANISMELE DE ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA 25
3.1 CONTABILITATEA SINTETICA A DREPTURILOR DE PERSONAL 25
3.2 CONTABILITATEA CONTRIBUTIILOR PATRONALE LA ASIGURARILE SI PROTECTIA SOCIALA 31
3.2.1 Contributiile unitatii la asigurarile sociale 31
3.2.2 Contributia unitatii la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj 35
3.2.3 Contributia unitatii la constituirea fondului initial de asigurari sociale de sanatate 36
3.2.4 Contabilitatea relatilor cu colaboratorii angajati pe baza conventiei civile de prestari servicii 38
3.3 STUDIU MONOGRAFIC PRIVIND iNREGISTRAREA iN CONTABILITATE A RELATIILOR CU PERSONALUL SI CU ORGANISMELE DE ASIGURARI SI PROTECTIE SOCIALA LA S.C.C.A. METALICA 38
CAPITOLUL IV APRECIEREA CONTROLULUI INTERN 42
4.1 CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV 42
4.2 PROCEDURILE DE LUCRU ALE UNITATII 42
4.3 ALTE APRECIERI PRIVIND PERSONALUL SI DREPTUL DE PERSONAL 44
CAPITOLUL V CONCLUZII SI PROPUNERI 46
5.1 CONCLUZII 46
5.2 PROPUNERI 47
ANEXE 48
BIBLIOGRAFIE..57

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I PARTICULARIT?TILE ACTIVIT?TII UNIT?TII S. C. C. A. “METALICA” CÂMPIA TURZII

1.1 Prezentarea generala a S. C. C. A. “Metalica”

Cooperativa de Productie Mestesugareasca Prestarea s-a infiintat la data de 28 Iunie 1968 in orasul Campia Turzii. La data infiintarii, obiectul de activitate era: deservirea populatiei cu prestari de servicii si executarea diferitelor produse de serie mica.

Unitatile auxiliare pe care le avea erau:

? croitorie pentru barbati si femei;

? incaltaminte la comanda;

? reparatii incataminte;

? confectii de serie mica;

? reparatii aparate radio si TV;

? ceasornicarie;

? tinichigerie;

? reparatii obiecte de uz casnic;

? frizerie;

? coafura;

? atelier fotografie;

? magazin desfacere.

Conform Hotararii nr. 2 din 2 Aprilie 1991 a consiliului U. C. E. C. O. M., Cooperativa de Productie Mestesugareasca Prestarea se organizeaza in Societate Comerciala Cooperatista pe actiuni, avand denumirea “Metalica”.

În prezent, obiectul de activitate al societatii este mai vast, infiintandu-se sectii noi de productie si de prestari servicii. Un pas important in evolutia unitatii il reprezinta contractele incheiate cu parteneri straini privind confectiile de incaltaminte si imbracaminte.

S. C. C. A. “Metalica” este o persoana juridica romana si este o asociatie economico-sociala care face parte din sistemul cooperatiei mestesugaresti.

Fiind constituita ca si societate pe actiuni, cotele de participare ale actionarilor (angajatilor) sunt reprezentate prin titluri numite actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate in limita patrimoniului societatii, fiecare actionar raspunzand in limita actiunilor.

S. C. C. A. “Metalica” se constituie pe o perioada nelimitata.

În societatea comerciala cooperatista pe actiuni, membrii societatii pot avea una din urmatoarele calitati:

a) de lucratori si societari, primind salariul pentru munca depusa si dividente pentru actiunile lor;

b) de societari care primesc dividente in raport cu actiunile pe care le detin.

Actiunile detinute fie de lucratori, fie de societar sunt de valoare egale,indivizibile si confera posesorilor drepturi egale.

Capitalul social poate fi majorat pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor prin emiterea de noi actiuni. Majorarea se poate face partial sau total in natura pe baza evaluarilor efectuate de axperti desemnati de actionari.

Reducerea capitalului social se face pe baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, propunerea de reducere trebuie comunicata comisiei de cenzori de catre consiliul de administratie cu cel putin 3 zile inainte de date la care se intruneste Adunarea Actionarilor pentru a decide aceasta reducere.

Conducerea societatii comerciale cooperatiste pe actiuni este asigurata de:

? Adunarea Generata a Actionarilor;

? Consiliul de Administratie;

? Comitetul de Directie.

Adunarea Generala a Asociatilor alege Consiliul de Administratie ca organ

executiv de conducere a societatii cu respectarea conditiilor cerute de lege si a reglementarilor din sistemul cooperatiei mestesugaresti.

Consiliul de Administratie este compus din 9 membrii. Presedintele Consiliului de Administratie are calitatea de director al societatii, calitate in care conduce si Comitetul de Directie. Consiliul de Administratie poate alege dintre membrii sai Comitetul de Directie care este compus din 5 membrii. Fiecare administrator trebuie sa depuna o garantie de 10 actiuni sau echivalentul a doua salarii.

Consiliul de Administratie trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna sau ori de cate ori este nevoie, iar Comitetul de Directie cel putin o data pe saptamana.

Gestiunea societatii si respectarea statutului sunt controlate de actionari, de organe specializate prevazute de lege sau prin reglementarile din sistemul cooperatiei mestesugaresti, de o comisie de cenzori costituita din 5 membrii si tot atatia supleanti.

Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorii sunt renumerati cu o indemnizatie satbilita de Adunarea Generala ce i-a ales.

1.2 Obiectul de activitate al S. C. C. A. “Metalica”

Obiectul de activitate al societatii comerciale cooperatiste pe actiuni “Metalica”

Campia Turzii se concretizeaza in:

Prestari servicii:

? frizerie, coafura, cosmetica, manichiura si pedichiura;

? reparatii aparataj de uz casnic;

? reparatii aparate radio si TV;

? reparatii ceasuri, aparate audio-video;

? reparatii si confectionari optica, optica medicala;