Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea resurselor umane, componenta a gestiunii firmei (C.N. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-resurselor-umane-componenta-a-gestiunii-firmei-c.n.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-resurselor-umane-componenta-a-gestiunii-firmei-c.n.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
Introducere: Prezentarea generala a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A., sucursala Timisoara
1. Resursele umane - categorie importanta in structura resurselor economice ale intreprinderii
1.1. Munca
1.2. Natura, structura si marimea salariului
1.3. Elemente componente ale salariului
1.4. Forme de salarizare practicate in tara noastra
1.5. Impactul veniturilor salariale asupra nivelului de trai - salariul nominal si salariul real
1.6. Statutul si structura efectivului de personal
1.6.1. Statutul personalului in intreprindere
1.6.2. Efectivele de personal ale intreprinderii
1.6.3. Structura personalului din intreprindere
1.7. Evaluarea si costul resurselor umane
2. Elemente componente ale remunerarii personalului
2.1. Contractul colectiv de munca al C.N. Transelectrica S.A si contractul individual de munca
2.2. Timpul de munca si timpul de odihna
2.3. Salariul de baza
2.4. Sporuri cu caracter permanent
2.5. Acordarea altor drepturi salariale ce decurg din raporturile de munca
2.6. Calculul altor drepturi de asigurari sociale
2.7. Determinarea venitului brut, a venitului net, a salariului net si a salariului net rest de plata
3. Contabilitatea remunerarii personalului
4. Contabilitatea contributiilor angajatorului la organismele de asigurari si protectie sociala
5. Utilizarea informatiilor din contabilitatea remunerarii personalului in domeniul fiscal
5.1. Declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul statului si organismele de asigurari si protectie sociala
5.2. Contabilizarea viramentelor de efectuat catre bugetul statului si organismele de asigurari si protectie sociala
6. Prevederile IAS 19 Costurile prestatiilor implicate de pensionare si IAS 26 Contabilizarea si publicarea informatiilor financiare care vizeaza regimul de pensionare
Concluzii: Facilitati fiscale pentru angajator si angajati intrate in vigoare in anul 2002

Alte date

?INTRODUCERE

PREZENTAREA GENERAL? A COMPANIEI NATIONALE DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE „TRANSELECTRICA” SA, SUCURSALA TIMISOARA

Denumirea unitatii analizate este Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice „TRANSELECTRICA” SA, sucursala Timisoara.

Data de infiintare a intreprinderii este 12 noiembrie 1884 cand s-a pus in functiune Uzina Electrica Timisoara, data la care Timisoara a devenit primul oras din Europa care a beneficiat de un iluminat stradal permanent si extins.

Dupa o functionare de proba intre 15 si 30 noiembrie 1884, in baza expertizei tehnice a specialistilor din Viena si Budapesta, uzina si instalatiile de iluminat din Timisoara au fost declarate absolut corespunzatoare si au intrat in regim de functionare normala.

Reteaua electrica din Timisoara a fost folosita pana in anul 1887 exclusiv pentru iluminat stradal si abia dupa aceasta data a inceput distributia publica a energiei electrice.

Societatile comerciale infiintate conform art.1 al H.G. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate sunt :

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electice „Transelectrica” S.A.

- Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice si Termice „Termoelectrica” S.A.

- Societatea Comerciala de Producere a Energiei Electrice „Hidroelectrica” S.A.

- Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice “Electrica “ S.A.

Capitalul social al societatilor comerciale infiintate potrivit art.1 este detinut in intregime de statul roman in calitate de actionar unic, reprezentat de Ministerul Industriei si Resurselor. [1 Hotararea de Guvern nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate, art.2]

Societatile comerciale infiintate potrivit art.1 au principalul obiect de activitate in domeniul specific al energiei electrice si termice din aria de activitate a Ministerului Industriei si Resurselor, care exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului. [2 Hotararea de Guvern nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate, art.3 ]

Capitalul social al C.N. „Transelectrica”SA a fost intotdeauna integral de stat, dar denumirea si forma juridica au fost schimbate de-a lungul timpului. Înainte de decembrie 1989, C.N. „Transelectrica”SA a facut parte din Întreprinderea de Retele Electrice. Dupa decembrie 1989 denumirea s-a schimbat in Filiala de Retele Electrice, avand loc, concomitent, o externalizare a activitatii. Ulterior a luat fiinta regia autonoma de electricitate RENEL. O data cu separarea activitatii de transport a energiei de cea de distributie a energiei, regia autonoma RENEL si-a schimbat forma juridica in companie nationala denumita S.C.CONEL S.A.

În prezent, C.N. „Transelectrica”S.A. este persoana juridica romana, care se organizeaza si functioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu statutul propriu prevazut in H.G. 627/2000. [3 Hotararea de Guvern nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate, art.4]

C.N. „Transelectrica”S.A. are organizate in componenta sa 8 sucursale de transport al energiei electrice fara personalitate juridica. Una dintre aceste sucursale este S.C. „Transelectrica” S.A. Timisoara. [4 Hotararea de Guvern nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate, art.8(3)]

S.C. „Transelectrica”S.A. Timisoara are ca obiect principal de activitate : transportul, dispecerizarea energiei electrice, organizarea si administrarea pietei de energie electrica, exploatarea interconexiunilor si tranzitul international al energiei electrice, exploatarea si dezvoltarea sistemului de transport, telecomunicatii si tehnologii informatice in corelare cu sistemele de producere si distributie, rularea programelor specializate de calcul pentru deteminarea parametrilor de functionare optima a Sistemului energetic national, formarea si perfectionarea personalului din sectorul energetic, convenirea si efectuarea unor schimburi de energie electrica cu partenerii externi de interconexiune pentru evitarea dezechilibrelor de productie-consum. [5 Hotararea de Guvern nr.627/2000 privind reorganizarea Companiei Nationale de Electricitate, art.6]

S.C. „Transelectrica”S.A. Timisoara poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu statutul propriu, cu conditia ca functionarea in siguranta a Sistemului enegetic national sa nu fie afectata.

S.C. „Transelectrica”S.A. are ca scop asigurarea serviciului public pentru toti utilizatorii retelei de transport, asigurand accesul la retelele de transport oricarui solicitant care indeplineste cerintele legii. Produsele unitatii consta in curentul electric transportat prin linii electrice de 110 kV, respectiv 220 kV, respectiv 400 kV. Tendintele firmei in viitor, in ceea ce priveste cresterea si/sau diversificarea productiei, a serviciilor prestate, a investitiilor efectuate se vor alinia reglementarilor guvernamentale viitoare privind restructurarea in sectorul energiei electrice.

În ceea ce priveste dinamica angajatilor, potrivit H.G. 627/2000 personalul angajat la fosta Companie Nationala de Electricitate S.A. si la filialele sale, care se desfiinteaza conform acestei hotarari, se redistribuie la societatile comerciale infiintate potrivit art.1 si se considera transferat.

Statutul companiei prevede ca personalul de conducere si de executie din cadrul „Transelectrica” SA este numit, angajat si concediat de directorul general. Angajarea si concedierea personalului din sucursalele „Transelectrica” SA se fac de catre conducatorul sucursalei in limita delegarii de competenta care i-a fost acordata.

Plata salariilor si a impozitelor aferente, a cotelor de asigurari sociale, precum si a altor obligatii fata de bugetul de stat se va face potrivit legii.

Drepturile si obligatiile personalului „Transelectrica” SA se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, contractul colectiv de munca si prin reglementarile proprii.

Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca pentru personalul de executie si de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.

Evolutia numarului de personal al unitatii intre anii 1998-2001 este ilustrata cu ajutorul datelor din tabelul 1.

Tabelul 1

Evolutia numarului de personal intre anii 1998-2001