Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea rezultatelor financiare. Analiza rezultatelor financiare

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-rezultatelor-financiare.-analiza-rezultatelor-financiare
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-rezultatelor-financiare.-analiza-rezultatelor-financiare


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE
Capitolul 1. ASPECTE TEORETICE ALE CONTABILITATII REZULTATELOR FINANCIARE
1.1. Definitia, structura si componenta consumurilor si cheltuielilor
1.2 Definitia si structura veniturilor
Capitolul 2. CONTABILITATEA REZULTATELOR FINANCIARE SI REPARTIZAREA PROFITULUI
2.1. Contabilitatea consumurilor si cheltuielilor
2.1.1 Contabilitatea consumurilor
2.1.2 Contabilitatea cheltuielilor
2.2. Contabilitatea veniturilor
2.3. Definitia, calcularea si impozitului pe venit
2.4. Determinarea si evidenta rezultatului financiar si contabilizarea acestuia
Capitolul 3. ANALIZA REZULTATELOR FINANCIARE SI REPARTIZAREA PROFITULUI
3.1. Analiza structurala a profitului
3.2. Analiza factoriala rezultatului financiar
3.3.Analiza repartizarii profitului si utilizarea lui
iNCHEIERE
Bibliografie
Anexe

Alte date

?{p}

{p}

?

INTRODUCERE

În sistemul stiintelor contemporane „stiinta economica” ocupa un loc deosebit de important: astazi, nu exista domeniu al vietii economice si sociale care, intr-o masura sau alta, sa nu apeleze la cunostintele economice. Deciziile si actiunile oamenilor se bazeaza tot mai mult pe rationamente, pe criterii si calcule economice stiintifice.

Obiectul economiei ca stiinta il constituie studierea vietii economice reale, a fenomenelor si proceselor economice care au loc in domeniul productiei schimbului reparatiei si consumului de bunuri materiale si servicii, al relatiilor cauzale, legilor si categoriilor economice, la diferite trepte ale evolutiei societatii, oferind un mod economic de gindire si actiune, putere de anticipare si rationalitate, tinind seama de confruntarea necesitatilor nelimitate cu resursele limitate.

Vorbind despre economie ca stiinta, nu putem de a nu mentiona necesitatea si importanta contabilitatii si a analizei economico-financiare a intreprinderii. Actualmente, contabilitatea reprezinta un limbaj universal de comunicare, care permite crearea relatiilor de colaborarea atit la nivel de economie nationala cit si la nivel mondial.

Scopul principal al acestei lucrari il constituie studierea detaliata a contabilitatii si analizei rezultatelor financiare pe care le obtine intreprinderea pe parcursul perioadei de gestiune precum si a rentabilitatii productiei fabricate.

Profitul constituie ratiunea activitatii de productie si practic determina prosperarea intreprinderii in perioada previzionala. De regula, toate unitatile de productie, care se dovedesc a fi neprofitabile, si deci, nerentabile, sunt supuse falimentului.

Rentatbilitatea constituie una din formale de exprimare a eficientei economice fiind criteriul esential ce sta la baza adoptarii deciziilor economice-financiare. În functie de acest criteriu, managerii stabilesc continuitatea, extinderea, restringerea sau reorientarea deciziilor. Deci, putem cert mentiona ca contabilitatea si analiza rezultatelor financiare si a rentabilitatii reprezinta un studiu complex, cu ajutorul caruia se poate determina multitudinea influentei factorilor, care contribuie la modificarea acestor indicatori pe parcursul unei perioade de activitate. În baza acestui studiu pot fi elaborate decizii necesare in domeniul economic-financiar pentru ameliorarea situatiei nefavorabile si crearea unor activitati noi cu facilitati adaugate pentru activitatea de productie.

Prin tematica, continut si structura sa, lucrarea contine aspecte teoretice privind definirea consumurilor si cheltuielilor precum si structura veniturilor pe care le suporta intreprinderea in conformitate cu actele normative si legislative in vigoare, modul de contabilizare a acestora, modul de determinare a rezultatelor financiare si reflectarea lor in rapoartele financiare.

Partea practica a lucrarii este elaborata in baza materialelor „Floare-Carpet” S.A. pentru activitatea desfasurata in perioada anilor 2000-2001.

„Floare-Carpet” S.A., cu sediul in mun. Chisinau, str. Gradina Botanica,15, initial s-a fondat in baza acordului interguvernamental de colaborare intre ex-URSS si RDG din 21.06.1978 si in baza Dispozitiei Sovetului Ministrilor al RSSM Nr. 342 din 02.09.1978, fiind declarata ca intreprindere experimentala de filat si producere a covoarelor jaquard cu o densitate inalta a plusului, cu o capacitate de 900 mii metri patrati covor pe an, cu regimul de lucru in trei schimburi.

Începind cu 1 ianuarie 1992, a fost pusa in aplicare legea cu privire la Societatile pe Actiuni. Acesta lege stabileste bazele juridico-organizatorice, economice ale crearii, functionarii si incetarii activitatii societatilor pe actiuni pe teritoriul Republicii Moldova. Legea defineste societatea pe actiuni ca intreprindere ce dispune de capital statutar divizat completamente in actiuni.

Începind cu 27 mai 1993, conform Certificatului de inregistrare Nr.10402532, eliberat de Camera de Înregistrare de Stat pe linga Ministerul Justitiei a republicii Moldova, fabrica este declarata Societate pe Actiuni ”Floare-Carpet”.

În baza reorganizarii intreprinderii si in baza legislatiei in vigoare, capitalul statutar inregistrat la data de 27 mai 1993 era de 24344836 lei, care include si cota depusa de stat in valoare de 14932440 lei care reprezinta 59,49% din totalul capitalului statutar.

Principalul gen de activitate al intreprinderii, este producerea covoarelor plusate, producerea tesaturilor pentru mobila, producerea covoarelor moldovenesti neplusate.

Pe parcursul anilor, specialistii si lucratorii de creatie ai intreprinderii au format o colectie foarte diversa a covoarelor, si anume:

- lina pura in 22 desene, 103 marimi-tip si 19 colorite;

- lina in 169 desene, 4-5 colorite si marimi tip a fiecarui desen.

Calitatea inalta a muncii lucratorilor intreprinderii a permis elaborarea si producerea unor covoare unice ca arta decorativa: covorul peisaj tablou „Utro”, covoare-portret „Stefan cel Mare”, „M.Eminescu”, etc., covorul „Harta Moldovei”.

Oformarea artistica coloristica a covoarelor corespunde celor mai inalte cerinte: un ornament fin clasic, uzor bine vizibil, gama de culori reda imitarea cu succes a covoarelor persiene de lucru manual.

Covoarele cu marca „Floare-Carpet” S.A. sunt reprezentante a celei mai inalte clase a covoarelor dublu-plus, confectionate la razboie de tesut automate, avind o densitate inalta a fascicolelor de puf pe 1 m.p. in numar de 260000.

Scopul de baza al societatii este obtinerrea profitului in interesele actionarilor sai.

Genurile principale de activitate a societatii sunt:

- fabricare de covoare si presuri;

- filatura de tesatorie;

- fabricare de textile netesute;

- fabricare de metraje prin tricotare si crosetare.

Genuri auxiliare de activitate a societatii sunt:

- achizitia, pastrarea si prelucrarea materiei prime;

- indeplinirea lucrarilor de constructie, montaj, reparatie si de transport in interiorul intreprinderii;

- comertul en-gross si cu amanuntul, organizarea si desfasurarea marketingului;

- alte genuri de activitati care nu sunt interzise de legislatie.

„Floare-Carpet” S.A. isi desfasoara activitatea in forma organizatorico-juridica de Societate pe Actiuni de tip deschis, fiind fondata pe un termen nelimitat.

Întreprinderea poseda, cu drept de proprietate, bunuri care sunt separate de bunurile actionarilor, are dreptul in numele propriu sa dobindeasca si sa exercite drepturi patrimoniale si drepturi nepatrimoniale personale, sa aiba obligatii si sa fie reclamant sau pirit in instanta judecatoreasca.

Societatea poseda conturi la banci, sigila, stampila cu antet si blanchete cu denumirea sa si are drept exclusiv la utilizarea lor.

Capitalul statutar al societatii constituie 24344836 lei si este in intregime impartit in 6086209 actiuni cu valoare nominala a 4 lei fiecare.

Actionar al societatii poate fi orice persona fizica sau juridica.

Organele de conducere a societatii sunt:

- Adunarea Generala a Actionarilor – organ suprem;

- Consiliul de Observatori al societatii;

- Directorul general al societatii – organ executiv unipersonal;

- Comisia de Cenzori a societatii – organ de control.

Competenta Adunarii Generale a societatii consta in:

* stabilirea directiilor de activitate a societatii, aprobarea planurilor de lucru;

* introducerea unor modificari in statutul societatii;

* examinarea darii de seama financiare anuale a societatii;

* aprobarea normativelor de repartizare a profitului societatii, etc.