Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea salariilor (S.C. XYZ S.A., Deva)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-salariilor-s.c.-xyz-s.a.-deva-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-salariilor-s.c.-xyz-s.a.-deva-


Extras din document

CUPRINS
Cap. 1 Date generale privind S.C. XYZ DEVA. 3
1.1. S.C. S.D. DEVA in contextul economiei de piata 3
1.2. Tipul firmei si domenii de activitate 4
1.3. Structura organizatorica a firmei 6
1.3.1. Prezentarea generala a compartimentelor intreprinderii 7
1.3.2. Regulamentul de organizare si functionare si 9
relatiile ierarhice si functionale a
compartimentelor functionale si de productie
1.3.3. Flux tehnologic 12
1.3.4. Nomenclatorul de produse 12
CAP. 2 Calculul numarului de personal si descrierea 13
sistemului actual de evidenta a personalului
2.1. Stabilirea manoperei si a numarului de 14
personal pe categorii de lucrari si tipuri de instalatii
2.2. Documente primare de evidenta a personalului 17
si fluxul informational corespunzator
2.3. Nomenclatoare de meserii si specialitati, de 20
retele de salarizare
2.4. Periodicitatea si frecventa utilizarii personalului 22
pe categorii de lucrari
CAP. 3 Contabilitatea salariilor 23
3.1. Salariul tarifar de incadrare - sporuri si 23
indemnizatii
3.2. intocmirea documentelor de calcul a drepturilor 28
salariale
3.3. Evidenta contabila a salariilor, a asigurarilor si 29
protectiei sociale
3.4. Reflectarea in contabilitate a altor drepturi de 35
personal
CAP. 4 Realizarea sistemului de salarii pe calculator 42
4.1. Structura bazelor de date de personal 44
4.2. Schema de structura a aplicatiei de salarii 49
4.3. Descrierea programelor 51
4.4. Documentele de iesire ale sistemului informatic 55
Anexe 56
Concluzii 61
Bibliografie 65

Alte date

?

CAPITOLUL 1

DATE GENERALE PRIVIND S.C. "S.D. DEVA"

1.1. S.C. "S.D. DEVA" in contextul economiei de piata.

Restructurarea economico-organizatorica a Regiei Autonome de Electricitate (C.O.N.E.L.) are la baza principiul formalizarii regulilor specifice de functionare in domeniul producerii, transportului si distributiei energiei electrice, al carui obiect de activitate in ultima instanta, defineste notiunea de serviciu public.

Pentru realizarea unui serviciu public eficient si civilizat se impune asezarea pe baza de parteneriat a relatiei furnizor-consumator, avandu-se ca obiective cresterea calitatii si diversificarea serviciilor prestate catre consumatori, in paralel cu optimizarea raportului intre eficienta economica (profit) si numarul de personal afectat de furnizor acestei activitati.

Actul juridic care trebuie sa asigure aceste relatii este Contractul de Furnizare a Energiei Electrice. Pana la formalizarea in plan juridic-organizatoric a serviciului public, functiile sale sunt indeplinite de catre compartimentele de furnizare a energiei electrice si abonatii din cadrul sucursalelor de retele electrice apartinand C.O.N.E.L.- ului.

Prin prisma obiectivelor de mai sus, Sucursala de Retele Electrice (S.D.) a studiat si aplicat o strategie de dezvoltare realista care sa-i permita atingerea acestor obiective prin asigurarea unor resurse umane, materiale si financiare necesare optimizarii activitatii productive.

Întocmirea unui studiu complet de analiza, diagnoza si prognoza a condus la stabilirea si folosirea unei forte de munca oportune si reale in vederea desfasurarii tuturor proceselor economice si sociale.

Pentru elaborarea strategiei si politicii de personal, sucursala a studiat si aplicat modul ideal de perfectionare si pregatire profesionala a personalului in functie de metodele de organizare a muncii si de conducere a acesteia. Pe baza acestor studii s-au intocmit programe de perspectiva unde pe baza normei tehnice de timp s-a precizat necesarul cantitativ si calitativ de personal, sursele de recrutare, fondul de salarii si salariul mediu.

Dimensionarea numarului de personal si a structurii acestuia a fost facuta prin metode moderne de calcul si a avut ca obiective fundamentale eficienta economica a sucursalei si protectia sociala a personalului. Datorita acestui fapt, pragul minim de rentabilitate a productiei nu a fost afectat de limita maxima a cheltuielilor cu munca vie si respectiv, a numarului de locuri de munca si a fondului de salarii, dimensionarea personalului facandu-se pe diferite categorii in functie de atributiile de serviciu ce-i revin fiecaruia. Cunoasterea deosebirilor existente intre diferite categorii de personal a fost o premisa esentiala a dimensionarii riguroase a numarului si structurii acestuia.

Optimizarea structurii organizatorice si descrierea corespunzatoare a tuturor posturilor si functiilor prin Regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F.), Indicatorul Tarifar de Calificare (I.T.C.) si fisa postului a determinat o stabilire corecta a necesarului de personal prin normarea muncii aplicate.

1.2. Tipul firmei si domenii de activitate.

Sucursala de Retele Electrice (S.D.) a fost infiintata prin Hotararea Guvernului Romaniei (H.G.R.) nr. 365 din 1996 si definita ca Regie Autonoma de Electricitate "C.O.N.E.L." care este persoana juridica si functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.

În anexa acestui act juridic sunt prevazute in structura C.O.N.E.L. subunitati, organizate ca sucursale de retele electrice necesare realizarii obiectivului de activitate, care nu au personalitate juridica, dar dispun de autonomie limitata, iar relatiile dintre ele si Regia Autonoma de Electricitate sunt prevazute prin regulament.

S.D. DEVA este o unitate in activitatea careia intra transportul si distributia energiei electrice, subordonata direct Sucursalei "DEVA" Bucuresti din cadrul C.O.N.E.L. Deci, S.D. DEVA este Sucursala de Retele Electrice a Sucursalei "DEVA" Bucuresti, care isi desfasoara activitatea pe raza judetului Hunedoara.

Aceasta sucursala are in gestiune si exploatare:

- instalatiile electrice de transport, repartitie si distributie a energiei electrice, la inalta tensiune (110 kv), aflate pe teritoriul jud. Hunedoara;

- instalatiile electrice de distributie de medie si joasa tensiune de pe raza jud. Hunedoara;

- centrale electrice de mica putere (M.H.C. si C.H.E. de mica putere) care debiteaza in retele de medie tensiune.

Pe teritoriul din raza de activitate a S.D. DEVA se afla o serie de centrale electrice mari (C.T.E., C.E.T., C.H.E.) care evacueaza energia electrica in retelele de inalta tensiune ale S.E.N. si anume:

- C.E.T. Mintia 6x210MW;

- C.E.T. Paroseni 1x150+3x50 MW;

- C.H.E. Raul Mare 2x167,5 MW.

Sucursala este subordonata administrativ si tehnic a Sucursalei "DEVA" Bucuresti din cadrul C.O.N.E.L.

Pentru asigurarea conducerii prin dispecer a instalatiilor energetice, repartizate prin "Ordinul de impartire a instalatiilor", S.D. Deva are organizate doua trepte de dispecer si anume : D.E.Z. Deva, D.E.L. Deva si D.E.L. Petrosani.

Acestea sunt subordonate administrativ si tehnic S.D.E. Deva.

D.E.Z. Deva este subordonat din punct de vedere al conducerii prin dispecer D.E.T. Timisoara si isi exercita atributiile de conducere operativa asupra instalatiilor repartizate prin "Ordinul de impartire a instalatiilor" aflate in jud. Hunedoara.

D.E.L- Deva si D.E.L. Petrosani sunt subordonate D.E.Z. Deva din punctul de vedere al conducerii prin dispecer si isi exercita atributiile de conducere operativa in principal asupra instalatiilor de medie tensiune aflate in partea de nord a jud. Hunedoara si respectiv in bazinul Petrosani.

Notatii:

M.H.C. = micro-hidrocentrala;

C.H.E. = centrala hidroelectrica;

C.T.E. = centrala termoelectrica (produce energie electrica pe baza de carbuni sau gaze);

C.E.T. = centrala electrotermica (produce energie termica si in subsidiar energie electrica);

D.E.Z. = dispecer energetic zonal;

D.E.L. = dispecer energetic local;

S.E.N. = sistem energetic national.

Domeniul de baza a activitatii de productie a S.D. Deva este transportul si distributia la consumatori a energiei electrice.

Pe langa domeniul de baza, S.D. Deva mai are si alte activitati auxiliare cum ar fi:

- ateliere de productie industriale (confectii metalice);

- ateliere de bobinaj;

- autobaza de transport auto.