Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea salariilor si structura organizatorica (S.C. XYZ S.R.L.)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-salariilor-si-structura-organizatorica-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-salariilor-si-structura-organizatorica-s.c.-xyz-s.r.l.-


Extras din document

Cuprins
Cap I. Date generale privind SC Marconst SRL..... 3
1.1 Tipul firmei si domeniile de activitate.......... 3
1.2 Structura organizatorica a firmei... 3
1.3 Prezentare generala a compartimentelor intreprinderii............. .4
1.4 Regulamentul de organizare si functionare si relatiile ierarhice si functionale a compartimentelor functionale si de productie..... ............6
1.5 Flux tehnologic.....9
Cap. II Calculul numarului de personal si descrierea sistemului actual de evidenta a personalului....10
2.1 Stabilirea manoperei si a numarului de personal pe cat. de lucrari si meserii.......11
2.2 Documente primare de evidenta a personalului si fluxul informational corespunzator........14
2.3 Nomenclatoare de meserii si specialitati de retele de salarizare.............17
2.4 Periodicitatea si frecventa utilizarii personalului pe categorii de lucrari18
Cap. III Contabilitatea salariilor18
3.1 Salariul tarifar de incadrare - sporuri si indemnizatii..............18
3.2 intocmirea documentelor de calcul salariale.............22
3.3 Evidenta contabila a salariilor, a asigurarilor si protectiei sociale..........23
3.4 Reflectarea in contabilitate a altor drepturi de personal..........29
3.5 Alte situatii de personal si salarizare.......35
Cap. IV Realizarea sistemului de salarii pe calculator..........36
4.1 Structura bazelor de date de personal..........37
4.2 Schema bloc pentru calculul salariilor........39
4.3 Descrierea programelor.39
4.4 Documentele de iesire ale sistemului informatic Personal - Salarii.....43
Cap. V Concluzii...........44
Bibliografie...........47
Anexe ....48

Alte date

? Capitolul I

Date generale privind SC Marconst SRL

1.1 Tipul firmei si domenii de activitate

Societatea comerciala Marconst Srl. Marghita s-a constituit in anul 1992 si este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu raspundere limitata cu capital integral privat.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Actiunile emise de societate sunt actiuni comune nominative. Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari confera acestora dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere.

SC Marconst Srl are sediul in Romania, Localitatea Marghita, judetul Bihor, strada I.L. Caragiale la nr. 35.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu legile romane avand la baza statutul de infiintare al societatii, structura de organizare si functionarea cuprinzand compartimentele de conducere, conceptie, executie si functionare, potrivit organigramei din anexa aprobata de A.G.A. Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii la Camera de Comert si industrie a judetului Bihor.

În contextul economiei de piata in care cererea si oferta sunt factori esentiali, orice societate va fi interesata de prospectarea pietei interne si externe si sa asigure competitivitatea necesara a produselor oferite.

SC Marconst Srl executa constructii civile, industriale, agricole si edilitare in tara si in strainatate.

Produce si comercializeaza materiale de constructii, semifabricate si prefabricate din beton, beton armat, confectii metalice si produse de balastiera.

SC Marconst Srl presteaza servicii in domeniul constructiilor, repararii si intretinerii utilajelor si a mijloacelor de transport.

1.2 Structura Organizatorica a firmei

SC Marconst Srl isi desfasoara activitatea conform legii nr. 15/1990 si legii nr. 31/1990 cu privire la organizarea si conducerea societatii si a statutului propriu. Societatea este organizata conform structurarii organizatorice aprobate de A.G.A.

Managerii societatii sunt selectati conform legii nr. 66/1993, iar cenzorii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Restul personalului este angajat de catre Managerul General al societatii.

În vederea realizarii lucrarilor de constructii instalatii, reparatii constructii si instalatii, SC Marconst Srl Marghita impune o temeinica organizare si disciplina in munca.

Toate persoanele angajate in cadrul SC Marconst Srl Marghita, in raport cu atributiile ce le revin potrivit contractului de munca, au obligatia de a respecta regulile de disciplina stabilite prin prezentul regulament de ordine interioara.

Compartimente de productie sunt constituite in sectii de ateliere, cele de pregatire a fabricatiei din ateliere si sectii de proiectare, iar cele functionale din birouri si servicii desfasurandu-si activitatea sub controlul si indrumarea Consiliului Managerial al societatii supa cum urmeaza:

1. Conducerea societatii:

? Adunarea Generala a Actionarilor;

? Consiliul Managerial;

? Comisia de Cenzori;

? Manager General.

2. Compartimente in subordinea Managerului General;

? Compartiment Salarizare

? Compartiment Contabilitate

? Compartiment Tehnic

? Maistrii

? Compartiment Magazie - Aprovizionare

? Compartiment Transporturi

Prezentam in continuare organigrama organizatorica a SC Marconst Srl

1.3 Prezentare generala a compartimentelor intreprinderii

Compartimentele aflate in subordinea Managerului General sunt prezentate in organigrama organizatorica si au urmatoare atributiuni de baza:

Serviciul Personal – Salarizare : are un numar de 4 angajati subordonati sefului de compartiment care la randul lui este subordonat direct Managerului General.

Principala atributie a serviciului Personal – Salarizare este de a tine evidenta personalului de la angajare, pe toata perioada de activitate pana la lichidarea de la locul de munca, precum si stabilirea si calcularea drepturilor salariale a fiecarui angajat conform foilor de pontaj si a altor surse de informare asupra activitatii prestate de catre angajati.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii se acorda pe nivel de calificare si functii, fiind stabilit si putand fi modificat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in functie de studii si munca efectiva prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege.