Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea si analiza circulatiei marfurilor in comertul cu amanuntul

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-si-analiza-circulatiei-marfurilor-in-comertul-cu-amanuntul
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-si-analiza-circulatiei-marfurilor-in-comertul-cu-amanuntul


Extras din document

Cuprins:
introducere
3I.
Contabilitea aprovizionarii marfurilor la unitatile comerciale cu amanuntul

8
1.1.
Principii si metode de evaluare a stocurilor de marfuri.Formarea pretului de vinzare al marfurilor

8
1.2.
Contabilitatea si documentarea aprovizionarii marfurilor
17II.
Contabilitatea vinzarii marfurilor in unitatile comerciale cu amanuntul prin diferite forme si contabiltatea altor operatii cu marfuri

27
2.1.
Contabilitatea si documentarea vinzarii marfurilor in numerar si cu mica ridicata

27
2.1.1.
Contabilitatea si documentarea vinzarii marfurilor in numerar
27
2.1.2.
Contabilitatea si documentarea vinzarii marfurilor cu mica ridicata
31
2.2.
Contabilitatea vinzarii marfurilor prin consignatie
33
2.3.
Contabilitatea vinzarii marfurilor cu plata in rate
41
2.4.
Raportul gestionar privind existenta si miscarea marfurilor si ambalajelor in unitatile de comert cu amanuntul

47III
Analiza circulatiei marfurilor in comert cu amanuntul

52
3.1.
Sarcinile si sursele informationale ale analizei volumului de vinzari

52
3.2.
Analiza generala a dinamicii si structurii volumului de vinzari

55
3.3.
Analiza factoriala a volumului de vinzari
60
3.3.1.
Analiza influentei factorilor legati de aprovizionarea si stocarea marfurilor

60
3.3.2.
Analiza influentei factorilor legati de asigurarea si eficienta utilizarii fortei de munca

62
3.3.3
Analiza influentei factorilor legati de baza tehnico-materiala
65
3.4.
Analiza factoriala a vitezei de circulatie a marfurilor
70
incheiere
73

Bibliografie
75

Anexe
77

Alte date

?Introducere

În actualele conditii contabilitatea trebuie sa asigure cu informatie obiectiva si veridica proprietarii si angajatii intreprinderilor, investitorii si creditorii, actionarii, bursele de valori, autoritatile fiscale si alte autoritati de stat, structurile de prognozare a dezvoltarii economiei si alte categorii de utilizatori ai informatiei prezentate in rapoartele financiare ale intreprinderii.

Trecerea sistemului de contabilitate la standardele internationale ofera posibilitate conducatorilor de intreprinderi sa dispuna de informatii privind situatia reala financiara si patrimoniala, permite sa ia, in mod independent, masuri intemeiate si oportune in vederea prevenirii fenomenelor economice negative. Reforma contabilitatii este necesara, in special, pentru strategia de investitii si resurse de credit, dezvoltarea exportului si importului de marfuri.

Exercitarea cu succes a noilor functii de catre contabilitate este posibila numai pe calea realizarii reformelor in conformitate cu cerintele standardelor internationale. Necesitatea reformei contabilitatii in Republica Moldova este determinata, de asemenea, de integrarea economica a diferitor tari si de imperativul armonizarii diverselor sisteme contabile la baza carora se afla standardele internationale de contabilitate.

Scopul principal al reformei contabilitatii il constituie crearea unei baze informationale financiare, care sa corespunda cerintelor economiei de piata si sa reflecte starea si modificarea situatiei financiare, rezultatele activitatii intreprinderii tinand cont de interesele tuturor categoriilor de utilizatori.

Reforma contabilitatii are drept obiectiv crearea unei baze informationale sigure in vederea dezvoltarii pietelor de capital si de hartii de valoare, atragerii de investitii, aprecierii obiective a activitatii intreprinderii, extinderii relatiilor economice internationale, obtinerii unui sistem unic de comparare a indicatorilor financiari. Aceasta va permite autorizatiilor de stat sa utilizeze datele din rapoarte in calitate de baza informationala principala la solutionarea problemelor ce tin de dezvoltarea economica, de finantarea diverselor ramuri si regiuni, de impunerea fiscala, precum si la intocmirea bugetului de stat.

În conditiile economiei de piata, in functie de destinatia informatiei si de categoriile de utilizatori ai acesteia, distingem contabilitate financiara si contabilitate de gestiune. Contabilitatea financiara prevede generalizarea datelor contabile care se contin in rapoartele financiare, destinate atat utilizatorilor interni, cit si celor externi ai informatiei. Contabilitatea de gestiune reprezinta un sistem de colectare si prelucrare a datelor aferente cheltuielilor de productie, costului productiei si rentabilitatii intreprinderii. Indicatorii contabilitatii financiare se publica periodic pentru utilizatorii externi de informatie, iar datele contabilitatii de gestiune nu pot fi date publicitatii, deoarece constituie secret comercial.

Un element indispensabil al reformei il prezinta elaborarea noului Plan de conturi si a unei metodologii adecvate de reflectare a operatiilor in conturi. Noul Plan de conturi trebuie sa asigure reflectarea precisa a activelor, capitalului propriu, datoriilor, proceselor si rezultatelor activitatii in conformitate cu cerintele de intocmire a noilor formulare de rapoarte financiare si cu cerintele contabilitatii de gestiune. Sistemul rapoartelor financiare include bilantul contabil, raportul privind rezultatele financiare, raportul privind circulatia capitalului propriu,

Trecerea produsului de la producator la consumator a fost mult timp considerata ca faza finala a productiei. Dezvoltarea productiei de marfuri, intensificarea concurentei si crearea complexitatii produselor au determinat producatorii sa-si intensifice eforturile in etapa finala, cea a comercializarii (vanzarii), in care se pot realiza insemnat toate reducerile de cheltuieli pron optimizarea timpului de vanzare, se pot obtine informatii utile pentru activitatea viitoare.

La general comertul se ocupa de procesele de dirijare, transmitere si repartizare a bunurilor. Comertul cuprinde ansamblul operatiunilor, care prin cumparare de la producatori si vanzarea pe teritoriul national pun la dispozitia consumatorilor bunuri intr-o anumita stare, la un timp si loc conform cerintelor si necesitatilor consumatorilor.

Obiectul comertului interior consta in studierea relatiilor economice si sociale, care apar in procesul circulatiei marfurilor, dezvoltarii acelor relatii, a metodelor prognozarii activitatii economice a organizatiilor si intreprinderilor comerciale. În special comertul se ocupa de studierea circulatiei marfurilor cu ridicata si amanuntul Reteaua comerciala acorda servicii producatorilor, adica ii dispenseaza de necesitatea de a intra in relatii cu masa enorma de consumatori. Pe langa aceasta, reteaua de comert permite primirea de catre producatori a contravalorii marfii inainte de realizarea bunurilor. Cu ajutorul unitatilor de comert cu amanuntul bunurile devin accesibile consumatorilor in cantitate, de calitate, la locul si momentul convenabil lor.

Scopul principal al evidentei circulatiei marfurilor la intreprinderile de comert cu amanuntul reprezinta controlul asupra pastrarii si utilizarii efective a bunurilor, care permite mobilizarea rezervelor pentru sporirea rentabilitatii organizatiilor si intreprinderilor comerciale, de a stabili caile de atingere a profitului maxim cu minim de cheltuieli..

Comertul cu amanuntul este o forma principala a circulatiei marfurilor si cuprinde totalitatea intreprinderilor de comert care efectuiaza vinzarea marfurilor si prestarea serviciilor prin intermediul magazinelor.

Partea practica a lucrarii este elaborata in baza materialelor societatii comerciale “MS-Publicitate” SRL.

Societatea cu raspundere limitata „MS-Publicitate”, in continuare, intreprinderea, a fost inregistrata la Camera Înregistrarii de Stat cu numarul 1003600163198 la 31.01.2002, avind statut de persoana juridica. Capitalul social este de 11400 lei

Suprafata comerciala a SRL „MS-Publicitate” constituie 90m2.Întreprinderea este aprovizionata cu marfuri de la 7 furnizori . Datoriile fata de ei la finile anului 2005 constituie 102049 lei cu o crestere fata de finele anului 2004 de 36396 lei sau cu 55,4%.

Activitatea economico-financiara a acestei unitati comerciale se caracterizeaza dupa indicatorii principali prezentati in tabelul 1( datele din Anexa 13).

Tabelul 1

Analiza indicatorilor principali ai activitatiieconomico-financiare a SRL „MS-Publicitate”

Indicatorii

Anul 2004

Anul 2005

Abateri +,-

Ritmul de crestere, %

1. Venitul din vanzari, lei

684814

601730

-83084

87,9

2.Costul vinzarilor, lei

478131

430626

-47505

90,1

3.Cheltuieli comerciale, lei

458

444

-14

96,9

4.Marja comerciala, lei

206683

171104

-35579

82,8

5.Capitalul propriu la finele anului, lei

249122

285891

+36769

114,8