Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea si analiza creantelor si datoriilor comerciale (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-si-analiza-creantelor-si-datoriilor-comerciale-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-si-analiza-creantelor-si-datoriilor-comerciale-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
Cap. I. Date monografice privind societatea comerciala SARAMI S.A.
1.1. Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate
1.2. Structura organizatorica
1.2.1. Adunarea Generala a Actionarilor
1.2.2. Consiliul de Administratie
1.3. Coordonate privind activitatea economico-financiara
1.4. Organizarea generala a contabilitatii
Cap. II. Contabilitatea creantelor unitatii patrimoniale
2.1. Probleme generale privind creantele unitatii patrimoniale
2.2.1. Contabilitatea operatiilor privind vanzarea elementelor de natura stocurilor
2.2.2.Contabilitatea operatiilor privind vanzarea elementelor de natura imobilizarilor
2.2.3. Contabilitatea lucrarilor executate si servicii prestate
2.2.4.Contabilitatea debitorilor
2.2.5.Contabilitatea creantelor in devize
Cap. III Contabilitatea datoriilor unitatii patrimoniale
3.1.Probleme generale privind datoriile unitatii
3.1.1.Operatia privind crearea datoriilor
3.2.Contabilitatea reducerilor comerciale si financiare obtinute
3.3.Contabilitatea datoriilor din cumparari pe credit cambial
3.4.Contabilitatea avansurilor acordate furnizorilor
3.5.Contabilitatea achitarii datoriilor
Cap. IV Analiza situatiei financiar-patrimoniale la S.C.SARAMI S.A.
4.1. Informatia de bilant privind datoriilor si creantele
4.2. Analiza bonitatii economice a S.C. Sarami S.A.
4.2.1. Analiza solvabilitatii si lichiditatii S.C. Sarami S.A.
4.2.2. Analiza gradului de indatorare al S.C. Sarami S.A.
4.3. Analiza echilibrului economico-financiar la S.C. Sarami S.A.
4.3.1. Analiza patrimoniului net si a surselor financiare la S.C. Sarami S.A.
4.3.2. Modul de finantare a patrimoniului net (propriu)
4.3.3.Analiza corelatiei fond de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria neta la S.C. Sarami S.A.
4.3.4. Gradul de imobilizare a capitalului firmei
4.3.5. Analiza echilibrului financiar al S.C. Sarami S.A.

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

DATE MONOGRAFICE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALA “SARAMI” S.A.

1.1. Constituirea societatii comerciale, obiect de activitate

Societatea comerciala “SARAMI”S.A. are sediul in Buzau, strada Cuza-Voda, nr.3-5 si a fost inmatriculata la Registrul Comertului nr. J10/69 din 24 ian. 1991 cod Sirues 101026465, cod fiscal R1158174.

Din punct de vedere juridic, aceasta societate este o societate comerciala pe actiuni, persoana juridica romana, organizata in conformitate cu legile tarii si are o durata de functionare nelimitata.

Obiectul de activitate al S.C. “SARAMI” S.A. cuprinde>

- exercitarea comertului cu ridicata si amanuntul a produselor nealimentare<

- efectuarea de operatiuni import-export cu produse alimentare si nealimentare<

- prestari servicii, turism si alimentatie publica.

Societatetea comerciala “SARAMI” S.A. va practica preturile aprobate de guvern in cadrul contractelor incheiate pentru marfurile supuse sistemului de repartitie prin balante, iar la marfurile libere la contractare, preturile la invoiala.

Capitalul social initial al S.C. “SARAMI” S.A. este de 346.395 mii lei si se compune din>

? mijloace fixe in valoare de 90.920 mii lei

? mijloace circulante in valoare de 217.491 mii lei

? investitii in curs de realizare in valoare de 2826 lei.

Pentru asigurarea sistemului informational societatea comerciala “SARAMI”S.A. angajeaza pe baza de contract, prelucrarea datelor cu unitati specializate in tehnica de calcul.

Obiectul de activitate poate fi completat sau modificat de Adunarea Generala a Actionarilor sau Consiliul :mputernicitilor Statului, in raport de cerinte si posibilitati, in concordanta cu scopul constituirii societatii.

:n ceea ce priveste procesul de privatizare al societatii, structura actionariatului fiind de>

? Fondul Proprietatii de Stat 39,98%

? Societatea de Investitii Financiare Transilvania 36,14%

? Actionari PPM 23,86%

? Echipa manageriala 0,02%.

urmeaza, in cursul acestui an, vanzarea pachetului de actiuni obtinut de Fondul Proprietatii de Stat prin licitatie pe piata RASDAQ, conform comunicarii facute de Fondul Proprietatii de Stat Bucuresti, prin adresa 20/599 din 18.03.1998.

1.2. Structura organizatorica

Conducerea societatii comerciale “SARAMI” S.A. se realizeaza de catre Adunarea Generala a Actionarilor si Consiliul de Administratie.

:n perioada in care societatea comerciala este constituita cu capital integral de stat, atributiile Adunarii Generale a Actionarilor se vor exercita de Consiliul :mputernicitilor Statului care se compune din 11 persoane numite prin decizie de organul competent.

Consiliul :mputernicitilor Statului isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile statului referitoare la Adunarea Generala a Actionarilor.

1.2.1. Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asupra politicii economice si comerciale.

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an in cel mult trei luni de la inchiderea exercitiului financiar. Are urmatoarele atributii principale>

? aproba sau modifica bilantul dupa ascultarea raportului Consiliului de Administratie si al cenzorilor, dupa care fixeaza dividendul

? alege Consiliul de Administratie si cenzorii

? fixeaza salariile cuvenite pentru exercitiul in curs membrilor Consiliului de Administratie

? se pronunta asupra gestiunii societatii

? stabilesc bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul urmator

? hotaraste gajarea, incheierea sau desfiintarea uneia sau mai multora din subunitatile societatii.

Adunarea extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie, pentru rezolvarea oricaror probleme ale societatii.

Adunarile ordinare si cele extraordinare sunt valabil constituite in prezenta a trei patrimi din numarul actionarilor sau a membrilor societatii, iar hotararile se iau cu jumatate plus unu din numarul total al asociatilor sau membrilor societatii.

Convocarea Adunarii Generale ordinare sau extraordinare se face de catre Consiliul de Administratie cu 15 zile inainte de data fixata si se publica in Monitorul Oficial , precum si intr-unul din ziarele locale, aratandu-se locul, data si ordinea de zi cu problemele principale ce se vor discuta.

Adunarile Generale ordinare sau extraordinare se convoaca si la cererea actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social si va avea loc la o luna de la cerere.

1.2.2. Consiliul de Administratie

:ntre sedintele Adunarii Generale a Actionarilor sau ale Consiliului :mputernicitilor Statului, organul de conducere al societatii este Consiliul de Administratie compus dintr-un numar de 9 membri alesi de Adunarii Generale a Actionarilor sau de Consiliului :mputernicitilor Statului .

Consiliul de Administratie poate avea 1-2 vicepresedinti din care unul reprezinta in diferite situatii presedintele.