Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea si analiza stocurilor (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-si-analiza-stocurilor-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-si-analiza-stocurilor-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE.........5
CAPITOLUL I. REGLEMENTARI JURIDICE PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR...7
1.1. DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE...........7
1.2. ANALIZA SI FUNCTIONAREA CONTURILOR...9
1.3. EVALUAREA STOCURILOR POTRIVIT ACTUALELOR PREVEDERI ALE LEGII CONTABILITATII......10
1.3.1. Notiuni si principii ale evaluarii..........10
1.3.2. Formele evaluarii.............12
1.3.3. Evaluarea stocurilor de materii prime, materiale consumabile si
obiecte de inventar...15
1.4 METODE UTILIZATE iN CONTABILITATEA STOCURILOR............20
CAPITOLUL II. STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE IAS 2 CONTABILITATEA STOCURILOR...........23
2.1. OBIECTIV...23
2.2. ARIA DE APLICABILITATE.........23
2.3. DEFINITII...23
2.4.EVALUAREA STOCURILOR.........24
2.4.1. Costul stocurilor.24
2.4.2. Procedee de determinare a costului......27
2.4.2.1. Tratamentul contabil de baza....27
2.4.2.2. Tratamentul contabil alternativ,..............27
2.4.3. Valoarea realizabila neta.....28
2.5. RECUNOASTEREA DREPT CHELTUIALA.....29
2.6. PREZENTAREA INFORMATIILOR.29
CAPITOLUL III. PREZENTAREA GENERALA A S.C. DECEAN S.R.L..............31
3.1. STATUTUL JURIDIC....31
3.2 ANALIZA PRODUSELOR SI SERVICIILOR......35
3.3 ANALIZA PIETEI.........37
3.4 FURNIZORII......... ......38
3.5 ACTIVITATEA DE MARKETING...38
3.6 AMPLASAMENT.........39
3.7 NECESITATEA SI OPORTUNITATILE RETEHNOLOGIZARII SECTOARELOR DE BAZA.........43
3.8 MANAGEMENTUL......44
3.8.1 Structura organizatorica.......45
3.8.2 Resurse umane...45
CAPITOLUL IV. DOCUMENTATIA SI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR51
CAPITOLUL V. CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERATIUNI PRIVIND STOCURILE.............55
5.1. CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE - metoda inventarului permanent.55
5.1.1. Operatii privind intrarea stocurilor........55
5.1.2. Operatii privind iesirea stocurilor.........55
5.2. CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE CUMPARATE - metoda inventarului intermitent.57
5.3.CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND STOCURILE FABRICATE.............57
5.4. CAZURI PARTICULARE.............59
5.4.1. Contabilitatea stocurilor cumparate fara facturi sosite.............59
5.4.2.Contabilitatea stocurilor cu reduceri comerciale si financiare.........59
CAPITOLUL VI. STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR PE EXEMPLUL S.C. DECEAN S.RL............62
6.1. CONTABILITATEA OPERATIILOR DE INTRARE A STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE.......62
6.2. CONTABILITATEA OPERATIILOR DE IESIRE A STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE CONSUMABILE.......66
6.3 CONTABILITATEA DIFERENTELOR LA INVENTAR SI REGULARIZAREA ACESTORA .............70
6.4 CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR............74
6.4.1 Provizioane contabile si provizioane fiscale...........74
6.4.2 Metode de inregistrare a provizioanelor pentru deprecierea stocurilor.......75
CAPITOLUL VII. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A S.C. DECEAN S.R.L PE BAZA BILANTULUI CONTABIL..............79
7.1. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE A iNTREPRINDERII.........79
7.1.1. Rate de structura a activului.80
7.1.2. Rate de structura a pasivului............83
7.2.ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR PE BAZA BILANTULUI CONTABIL86
7.2.1. Analiza corelatiilor fond de rulment necesar fond de rulment trezoreria neta.............86
7.2.2. Analiza lichiditatii si solvabilitatii.........89
7.2.3. Analiza ratelor de rentabilitate.............90
CAPITOLUL VIII. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE A S.C. DECEAN S.R.L PE BAZA CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE..94
8.1. ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE94
8.2.ANALIZA CAPACITATII DE AUTOFINANTARE ............97
8.3. ANALIZA STOCURILOR............98
8.3.1. Analiza stocurilor active (regulatoare).....98
8.3.1.1. Analiza stocurilor finale..........99
8.3.1.2. Analiza stocurilor medii.........100
8.3.2. Analiza stocurilor de siguranta.............101
8.3.2.1. Analiza stocului de siguranta a (necesar in conditiile variabilitatii cererii......102
8.3.2.2. Analiza stocurilor de siguranta i (necesar in conditiile neritmicitatii intrarilor de marfuri..102
8.3.3. Analiza eficientei utilizarii stocurilor.105
CAPITOLUL IX. PROGRAM INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA STOCURILOR.........107
CONCLUZII SI PROPUNERI......120
BIBLIOGRAFIE.......125

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Tema studiata in cadrul acestui proiect de diploma se numeste:

„Contabilitatea si analiza stocurilor (cu referire la o anumita categorie de stocuri: materii prime, materiale, obiecte de inventar, produse, marfuri, ambalaje).

Lucrarea s-a efectuat in vederea absolvirii „Facultatii de Stiinte Economice”, specializarea „Contabilitate si Informatica de Gestiune”, din cadrul „Universitatii George Baritiu”, Brasov.

Studiul de fata a fost efectuat in cadrul S.C. „DECEAN” S.R.L. Miercurea Ciuc, avand ca obiectiv urmatoarele:

- cunoasterea modalitatii de calcul, contabilizarea si analiza stocurilor;

- identificarea si definirea unor solutii si cai de perfectionare privind contabilitatea si analiza stocurilor;

- folosirea constatarilor, solutiilor propuse in lucrare de catre conducerea unitatii S.C. „DECEAN” S.R.L. in vederea imbunatatirii activitatii sale.

Alegerea societatii S.C. „DECEAN” S.R.L. M-Ciuc, ca suport informational se datoreaza faptului ca mi-a facilitat accesul la date, mi-a furnizat toate informatiile teoretice cu privire la constituirea societatii si modul de organizare al acesteia, precum si interesului acordat atat de conducerea unitatii, cat si de personalul angajat, in vederea realizarii unei lucrari cat mai complexe. De asemenea un rol important l-a avut si faptul ca in anii precedenti, tot in cadrul acestei unitati am efectuat si perioada de practica.

Lucrarea are in structura sa noua capitole.

Primul capitol intitulat „Reglementari juridice privind organizarea contabilitatii stocurilor” ne ofera informatii teoretice referitoare la structura stocurilor, la modalitatea de evaluare, la formele de evaluare existente, la metodele de organizare a contabilitatii stocurilor. Importante sunt si informatiile privind constituirea provizioanelor precum si efectele pe care le genereaza inflatia asupra situatiei financiare a societatii.

Cel de-al doilea capitol intitulat „Standardul international de contabilitate IAS 2” ne ofera informatii referitoare la obiectul, aria de aplicabilitate, costul stocurilor si procedee de determinare a costului stocurilor aplicand tratamentul contabil corespunzator.

Al treilea capitol al lucrarii ne furnizeaza informatii foarte importante cu privire la istoricul societatii, la obiectul de activitate, la principala forma de contabilitate utilizata de unitate, la documentele justificative care sunt utilizate de catre societate.

Al patrulea capitol, pune in evidenta documentele utilizate in contabilizarea stocurilor precum si circuitul acestora in cadrul intreprinderii.

Capitolul cinci al lucrarii ne prezinta modalitatile de inregistrare a stocurilor de materii prime si materiale, a obiectelor de inventar atat la intrarea cat si la iesirea din patrimoniu, precum si functionalitatea conturilor utilizate. Acest capitol prezinta, de fapt, modalitatile concrete de aplicare a fundamentarilor teoretice prezentate in capitolul precedent, in cadrul S.C. „DECEAN” S.R.L. Aici se evidentiaza faptul ca S.C. „DECEAN” S.R.L. utilizeaza ca principala metoda contabila, metoda inventarului permanent, iar inregistrarile contabile se efectueaza la costul de achizitie inclusiv T.V.A.-ul

Capitolul sase cuprinde studiul de caz privind organizarea contabilitatii stocurilor efectuat in cadrul S.C. „DECEAN” S.R.L. in perioada in care am efectuat practica si am avut acces la documentele necesare.

Capitolul sapte evidentiaza modalitatea de calcul a ratelor de structura a activului cat si a pasivului, corelatia fond de rulment-necesar, fond de rulment-trezoreria neta, analiza lichiditatii si solvabilitatii.

În capitolul opt se efectueaza o analiza amanuntita a situatiei soldurilor intermediare de gestiune, cat si a capacitatii de autofinantare. Tot in cadrul acestui capitol se evidentiaza si modul de calcul al stocurilor active, al stocurilor de siguranta, precum si eficienta utilizarii stocurilor.

Ultimul capitol cuprinde un program informatic pentru gestiunea stocurilor, program ce este adesea utilizat in cadrul societatii S.C. „DECEAN” S.R.L.

În incheierea acestei lucrari am prezentat cateva concluzii si propuneri cu privire la studiul efectuat.

CAPITOLUL I.

REGLEMENT?RI JURIDICE PRIVIND

ORGANIZAREA CONTABILIT?TII STOCURILOR

1.1. DELIMIT?RI SI STRUCTURI PRIVIND STOCURILE

Regulamentul privind aplicarea Legii Contabilitatii defineste stocurile ca fiind „ansamblul de bunuri si servicii care intervin in cadrul ciclului de exploatare, fie pentru a fi vandute in aceeasi stare sau la terminarea procesului de productie, fie pentru a fi consumate cu ocazia primei utilizari”.

În principiu, stocurile sunt clasificate in bilant conform naturii si destinatiei lor sau a ordinii cronologice in care apar, in cadrul ciclului de exploatare. O buna gestiune a stocurilor solicita ca: natura bunurilor sa fie indicata cu precizie; intrarea in stoc sa fie inregistrata in momentul transferului de proprietate; evaluarea intrarilor si iesirilor de bunuri in si din stoc sa fie definita cu exactitate si sa ramana invariabila.

În modelul bilantier din tara noastra, stocurile sunt clasificate si delimitate in functie de patru criterii: fizic, destinatia, faza ciclului de exploatare si locul de creare a gestiunilor.

Corespunzator acestor criterii sunt individualizate urmatoarele structuri:

a) materiile prime care participa direct la fabricarea produselor, regasindu-se in componenta lor integral sau partial, in starea initiala sau transformata.

b) materialele consumabile sau furniturile cuprind materialele auxiliare, combustibilii, materialele pentru ambalat, piesele de schimb, semintele si materialele de plantat, furajele si alte materiale consumabile care participa indirect sau ajuta activitatea de exploatare fara a se regasi, de regula, in produsul rezultat.

c) produsele sub forma semifabricatelor (produse in curs de fabricatie), produselor finite (produse care au parcurs intregul proces de fabricatie) si produsele reziduale (rebuturi, materiale recuperabile, deseuri).

d) animalele care au indeplinit conditiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale de ingrasat, pasarile si coloniile de albine.

e) productia in curs de executie reprezinta materii prime care nu au trecut prin toate fazele de fabricatie, produsele nesupuse probelor si receptiei tehnice sau necompletate in intregime, precum si lucrarile si serviciile in curs de executie sau neterminate.