Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea si controlul fiscal privind taxa pe valoarea adaugata

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-si-controlul-fiscal-privind-taxa-pe-valoarea-adaugata
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-si-controlul-fiscal-privind-taxa-pe-valoarea-adaugata


Extras din document

CUPRINS
Cap. I - Consideratii generale - pag.8
1.1. Repere istorice - pag.8
1.2. Obiectul de activitate - pag.8
1.3. Organizarea si principalii indicatori economico - financiari - pag.14
Cap. II - Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata - pag.18
2.1. Obiective si factori - pag.18
2.2. Organizarea contabilitatii taxei pe valoarea adaugata - pag.20
2.2.1. Documente de evidenta - pag.20
2.2.2. Evidenta operativa - pag.22
2.2.3. Contabilitatea sintetica a taxei pe valoarea adaugata - pag.22
2.3. Reflectarea in contabilitate a taxei pe valoarea adaugata la S.C.C.A. Pencoop Timisoara - pag.23
2.4. Decontarea taxei pe valoarea adaugata - pag.35
Cap. III - Control fiscal - rol si importanta - pag.36
3.1. Rolul si importanta controlului fiscal - pag.36
3.2. Taxa pe valoarea adaugata - caracterisctici - pag.37
3.2.1. Taxa pe valoarea adaugata - Impozit indirect - pag.37
3.2.2. Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata - pag.37
3.2.3. Geneza taxei pe valoarea adaugata - pag.38
3.2.4. Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata - pag.38
3.2.5. Bazele de impozitare - pag. 39
3.2.6. Cotele de impozitare - pag.39
Cap. IV - Organizarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adaugata - pag.41
4.1. Pregatirea controlului fiscal - pag.41
4.2. Organizarea controlului fiscal -pag.42
Cap. V - Exercitarea controlului fiscal privind taxa pe valoarea adaugata - pag.43
5.1. Tipuri de control fiscal - pag.43
5.2. Obiectivele controlului fiscal -pag.43
5.3. Competenta, drepturile si obligatiile organului de control - pag.44
5.4. Proceduri de verificare privind taxa pe valoarea adaugata - pag.45
5.5. Valorificarea actelor de control - pag.45
Cap. VI - Concluzii si propuneri - pag.46
Bibliografie - pag.47

Alte date

?

CAPITOLUL 1. CONSIDERATII GENERALE

1.1. Repere istorice

Dupa primul razboi mondial Franta a trecut la impunerea indirecta (asupra cheltuielilor). La inceput s-a procedat la organizarea unui sistem de impunere generala asupra cheltuielilor, care s-a manifestat prin introducerea in 1917 a taxei proportionale asupra platitorilor, prin aplicarea de timbre pe facturi, inlocuita in 1920 prin impozitul pe cifra de afaceri ( asupra nivelului vanzarilor totale). În perioada 1925 – 1935 s-au aplicat taxe unice pentru diferite produse, ajungandu-se la peste 30 de taxe unice.

Din anul 1937 s-a instituit taxa unica asupra productiei, urmata de o taxa asupra prestatiilor. În 1948 se trece la sistemul platilor fractionate (fiecare producator isi plateste taxa asupra vanzarilor sale totale ), iar prin perfectionarea taxei pe productie se instituie impozitul indirect fundamental, cu o cota unica de 15,35 %,

Reforma fiscala din anii 1954 – 1955 este urmata de alte reforme care au dus la perfectionarea taxei pe valoarea adaugata in Franta. Astfel, in 1958 regimul juridic al TVA sufera o profunda simplificare si se generalizeaza prin largirea sferei de cuprindere a produselor, iar numarul cotelor se reduce la cinci. În anul 1966 se trece la o noua reducere a cotelor la patru : cota normala, cota majorata, cota intermediara si cota redusa. O largire a sferei de aplicare a TVA are loc prin Legea financiara din 29 decembrie 1978, devenind in acest fel principalul impozit indirect.

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit modern si eficient care a fost adoptat de catre tarile Comunitatii Europene, dar si de alte state din Europa, America Latina, Africa, Asia, Israel, Noua Zeelanda si a fost conceput pentru a evita impozitarea in „cascada”, cum se facea prin celelalte impozite indirecte.

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit general care se aplica asupra operatiunilor privind livrarile de bunuri mobile, transferul proprietatii bunurilor imobile, importul de bunuri, prestarile de servicii, precum si operatiunilor asimilate acestora.

Taxa pe valoarea adaugata a fost introdusa in tara noastra incepand cu data de 1 iulie 1993, care a inlocuit impozitul pe circulatia marfurilor.

Taxa pe valoarea adaugata consta dint –o cota procentuala la aceasta valoare adaugata, care se stabileste asupra operatiunilorprivind transferul proprietatii bunurilor, importului de bunuri, precum si asupra celor privind prestarile de servicii. Cota procentuala ce se aplica asupra valorii adaugate pentru a determina obligatia de plata poate diferi de la o tara la alta, precum si de la o perioada la alta, uneori diferentiata si pe ramuri ale economiei. În Romania, taxa stabilita pentru inceput a fost de 18% din valoarea adaugata, 0% pentru bunurile si serviciile exportate. Prin O.G. nr.2/1998 taxa pe valoarea adaugata s-a stabilit incepand cu data de 1.II.1998 la 22% si 11%. Prin O.U.G. nr. 215/1999, cele doua cote de TVA au fost unificate la data de 1.I.2000, in una singura de 19%.

1.2. Obiectul de activitate

Taxa pe valoarea adaugata se aplica asupra tuturor operatiunilor privind :

- livrarile de bunuri mobile si prestarile de servicii;

- transferul proprietatii bunurilor imobile;

- importul de bunuri;

- serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru

care locul prestarii se considera a fi Romania.

În sfera de aplicare a TVA sunt cuprinse toate operatiunile cu plata si cele asimilate acestora efectuate de catre contribuabili, care pot fi :

- persoane juridice;

- persoane fizice, asociatii familiale, precum si asociatii civile fara personalitate

juridica, autorizate, care realizeaza venituri in Romania din activitati desfasurate pe baza liberei initiative;

- alte persoane decat cele mentionate anterior, asociatii sau organizatii de orice

fel care desfasoara activitati cu caracter economic, social, cultural, politic, sindical, filantropic, religios sau de natura politica;

- institutii publice;

- reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine,

alte organizatii ti organisme internationale care functioneaza in Romania.

1. Operatiunile cu plata constau in :

a) livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate sub diverse forme juridice:

? vanzare;

? schimb;

? aport de bunuri la capitalul social.

b)transferul proprietatii bunurilor imobile, intre contribuabili, precum si intre acestia si

persoane fizice;

c) importul de bunuri;

d) serviciile efectuate de prestatori cu sediul sau domiciliul in strainatate, pentru care

locul prestarii se considera a fi in Romania.

a) Livrari de bunuri mobile si prestari de servicii efectuate de persoane juridice

Livrarea de bunuri reprezinta transferul dreptului de proprietar catre beneficiar, fie direct, fie prin intermediul altor persoane juridice care actioneaza in numele si in contul acestora.

Livrarea cuprinde ansamblul tuturor operatiunilor prin care se realizeaza transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile corporale, indiferent de forma juridica prin care se realizeaza :

? vanzare propriu – zisa;

? schimb;

? aport de bunuri la capitalul social.

Prin prestare de servicii se intelege orice activitate desfasurata de un contribuabil,

operatiune care nu constituie livrare de bunuri mobile sau transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile.