Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea si controlul impozitelor indirecte. Inregistrarea operatiunilor cu privire la TVA (S.C

Despre lucrare

lucrare-licenta-contabilitatea-si-controlul-impozitelor-indirecte.-inregistrarea-operatiunilor-cu-privire-la-tva-s.c
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-si-controlul-impozitelor-indirecte.-inregistrarea-operatiunilor-cu-privire-la-tva-s.c


Cuprins

CUPRINS
Cap.1.SISTEMUL DE CONTROL..5
1.1Sistemul general de control...5
1.1.1Consideratii de ordin general..........5
1.1.2.Controlul extern , din afara agentului economic..........6
1.1.3.Controlul intern propriu al agentului economic...........7
1.1.4.Conditii de realizare a controlului..7
1.2.Sistemul de control in Rominia.........10
1.2.1.Componentele sistemului de control...........10
1.2.2.Curtea de Conturi a Rominiei......10
1.2.3.Ministerul Finantelor.....13
Cap.2.CLASIFICAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR .......17
2.1.Contabilitate si fiscalitatea...17
2.1.1.Delimitari privind fiscalitatea........17
2.1.2.Structura sistemului fiscal.............19
2.1.3.Trasaturi si principii privind sistemul fiscal..............23
2.1.4.Functiile si rolul fiscalitatii.............27
2.2.Clasificarea impozitelor si taxelor.......30
2.2.1.Clasificarea dupa natura lor............30
2.2.2.Clasificarea impozitelor si taxelor dupa destinatia lor..32
2.2.3.Alte clasificari ale impozitelor si taxelor.......35
Cap.3.PREZENTAREA IMPOZITELOR SI TAXELOR
INDIRECTE ..........36
3.1.Taxa pe valoarea adaugata....36
3.1.1.Principii si reglementari privind TVA.........36
3.2.Accize.....42
3.2.1.Accize pentru alcool etilic rafinat..43
3.2.2.Accizele pentru produsele de tutun.45
3.2.3.Accizele pentru produsele petroliere..............46
3.2.4.Taxa pentru jocurile de noroc.........47
3.2.5.Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna......47
3.2.6.Alte produse si grupe de produse.......47
3.3.Taxe vamale..48
3.3.1.Regimul vamal aplicabil persoanelor juridice..............48
3.3.2.Regimul vamal aplicabil persoanelor fizice...50
3.4.Impozitul pe spectacoale.......50
3.5.Taxele de timbru.....52
3.6.Alte impozite si taxe indirecte53
Cap.4.CONTABILITATEA IMPOZITELOR SI TAXELOR
INDIRECTE...54
4.1.Contabilitatea taxei pe valoarea adaugata...........54
4.1.1.Principii...........54
4.1.2.Cazuri particulare privind TVA ....58
4.2.Contabilitatea altor impozite si taxe indirecte ....64
4.2.1.Contabilitatea accizelor....64
4.2.2.Contabilitatea taxelor vamale..........65
4.2.3.Contabilitatea taxelor de timbru si inregistrare.............66
4.2.4.Contabilitatea impozitului pe spectacole........67
Cap. 5.METODOLIGIA PRIVIND CONTROLUL FISCAL AL
IMPOZITELOR INDIRECTE...........68
5.1.Control fiscal...........68
5.1.1.Conceptul de control fiscal, contribuabil si inspector fiscal.........68
5.1.2.Procedee, tehnici si instrumente de control fiscal.........70
5.1.3.Modalitati de efectuare si finalizare a controlului fiscal71
5.2.Controlul fiscal al taxei pe valoarea adaugata......73
5.3.Controlul fiscal privind alte impozite si taxe indirecte........75
Cap.6.STUDIU DE CAZ..76
6.1.Prezentarea societatii comerciale..... ....76
6.2.inregistrarea in contabilitate a operatiunilor cu privire la TVA...........79
6.2.1.TVA la cumparare- TVA deductibila..........79
6.2.2.TVA la vinzare - TVA colectata...81
6.2.3.inchiderea TVA la sfirsitul lunii...83
6.2.4.Rambursarea TVA..........84
6.3.inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind taxele vamale.....87
6.4.inregistrarea in contabilitate a operatiunilor privind taxele de timbru.88
ANEXE............90
BIBLIOGRAFIE...........95

EXTRAS DIN DOCUMENT

? ?

CAPITOLUL 1.

SISTEMUL DE CONTROL

1.1SISTEMUL GENERAL DE CONTROL

1.1.1CONSIDERATII DE ORDIN GENERAL

În orice tara , totalitatea institutiilor sale de control , formeaza sistemul de control al acestei tari.Ca orice sistem si sistemul de control ,este alcatuit din subsisteme , respectiv institutiile sale ordonate si grupate intr-o ierarhie bine determinata.

Locul si rolul institutiilor de control , sunt stabilite prin constitutiile si legile fiecarei tari , reglementari care , fixeaza atributiile ,drepturile , obligatiile si raspunderile precum si structurile organizatorice si de conducere ale acestor institutii.

Din punct de vedere al functiilor indeplinite si obiectivelor urmarite , institutiile de control se pot imparti in doua mari categorii:

1. --cele care sunt organizate ca institutii specializate de control , de regula apartinand statului si care exercita controlul din afara unitatiilor economice si bugetare, deci pe scurt, realizeaza un control extern.

2. --cele care sunt organizate si functioneaza in interiorul unitatiilor economice si bugetare, deci pe scurt, realizeaza un control intern , sau cum se mai spune un control propriu al unitatiilor economice si bugetare.

Cu alte cuvinte , in sistemul de control, din punct de vedere al obiectivelor urmarite si functiilor indeplinite, distingem controlul extern si controlul intern, respectiv, din afara sau din interiorul unitatiilor economice si bugetare.

Atat controlul extern cat si cel intern, au rolul, importanta si justificarea existentei lor, ceea ce difera insa, este raportul in care se afla cele doua naturi de control , in cadrul sistemului general de control.

Astfel, in economiile centralizate, bazat pe o planificare excesiva si forma de proprietate a statului, rolul principal revine controlului extern al statului, in raport cu cel intern.

În statele cu economie de piata, bazate pe proprietate privata si cu o independenta a agentilor economici, rolul principal revine controlului intern, propriu al acestora.Cu alte cuvinte, controlul intern devine baza sistemului general de control, din acele tari.

1.1.2. CONTROLUL EXTERN, DIN AFARA AGENTULUI ECONOMIC

Controlul extern, are deplina justificare, indiferent ca este vorba de state, avand cu preponderenta in activitatea economica, proprietatea sa , sau de state, in care proprietatea privata este dominanta.

Necesitatea obiectiva a controlului extern, deci din partea statului , este determinata de :

1. --stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare (impozite, taxe , contributii etc.) fara de care, nici un stat nu poate exista;

2. --urmarirea modului cum se cheltuieste banul public, incepand cu verificarea cheltuielilor efectuate de presedentie, parlament si guvern si terminand cu cheltuielile pentru intretinerea administratiei centrale si locale;

3. --functionarea institutiilor statului de drept precum si a asistentei sociale a populatiei, sub toate formele sale;

4. --verificarea gospodararii patrimoniului tuturor unitatiilor, care raman in proprietatea statului (regii autonome, institutii bugetare etc.)

În economia de piata, recunoscand controlul extern pe considerente aratate, acesta nu mai are un rol preponderent, intrucat nu mai prezinta interes pentru stat, obiective cum ar fi:

* --organizarea interna a agentiilor economici, gospodarirea patrimoniului si rezultatele activitatii acestora;

* --o serie de probleme financiare, cum ar fi spre exemplu repartizarea profitului, preturi, nivelul cheltuielilor si al rentabilitatii etc;

* --dezvoltarea viitoare a unitatii, fondurile necesare pentru investitii si alte asemenea aspecte.

Cele de mai sus, raman in preocuparea, initiativa si raspunderea agentilor economici cu capital privat si nu a statului.