Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-stocurilor-de-materii-prime-si-materiale-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-stocurilor-de-materii-prime-si-materiale-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
Capitolul I. Prezentarea generala a societatii comerciale CONSTROM SA
1.1 Consideratii generale............pag. 3
1.2 Activitatea societatii comerciale CONSTROM SA......pag. 3
1.3 Structura organizatorica......... pag. 4
Capitolul II. Continutul si structura stocurilor si a productiei in curs
2.1 Definire si elemente constitutivepag. 6
2.2 Obiectivele si factorii contabilitatii stocurilorpag. 7
2.3 Structuri privind stocurile........pag. 9
2.4 Ciclul de exploatare, stocuri si gestiunea lor.pag. 10
Capitolul III. Organizarea contabilitatii stocurilor si a productiei in curs de
executie
3.1 Clasificarea si codificarea stocurilor.........pag. 12
3.2 Reguli de evaluare a stocurilor.pag. 13
3.2.1 Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniul intreprinderii.............pag. 13
3.2.2 Evaluarea stocurilor cu ocazia inventarierii...........pag. 14
3.2.3 Evaluarea stocurilor la inchiderea exercitiului prin bilant contabil.....pag. 15
3.3 Metode de evaluare a stocurilor.pag. 15
3.3.1 Metoda identificarii specifice.............pag. 16
3.3.2 Metoda costului mediu ponderat..........pag. 16
3.3.3 Metoda prima intrare - prima iesire (FIFO)...........pag. 17
3.3.4 Metoda ultima intrare - prima iesire (LIFO)..........pag. 17
3.3.5 Metoda proxima intrare - prima iesire (NIFO).......pag. 17
3.3.6 Metoda costului standard...pag. 18
3.4 Organizarea documentatiei primare si a evidentei operative............pag. 23
3.5 Organizarea contabilitatii analitice a stocurilor............pag. 25
3.5.1 Metoda cantitativ valorica.pag. 26
3.5.2 Metoda operativ contabila.pag. 27
3.5.3 Metoda global valorica....pag. 28
3.6 Organizarea contabilitatii sintetice a stocurilor............pag. 29
3.6.1 Metoda inventarului permanent.........pag. 32
3.6.2 Metoda inventarului intermitent.........pag. 33
Capitolul IV. Contabilitatea stocurilor de materii prime si materiale in cadrul SC CONSTROM SA
4.1 Reguli generale de organizare a contabilitatii valorilor materiale..............pag. 36
4.2 Continutul si functia conturilor...pag. 37
4.2.1 Contabilitatea materialelor aflate la terti.pag. 40
4.3 Metode de dimensionare a stocurilor de materii prime si materiale.............pag. 41
4.3.1 Metoda analitica.............pag. 41
4.3.2 Metoda pe elemente.........pag. 43
4.3.3 Metoda mixta.pag. 44
4.3.4 Metoda sintetica (globala).pag. 45
4.4 Reflectarea in contabilitate a operatiilor privind stocurile de materii prime si materiale la SC CONSTROM SA.pag. 46
4.5 Concluzii si propuneri............pag. 52
Anexa 1...........pag. 53
Anexa 2...........pag. 54
Anexa 3...........pag. 55
Bibliografie......pag. 56

Alte date

?CAPITOLUL I

PREZENTAREA GENERAL? A SOCIET?TII comerciale CONSTROM S.A.

1.1 Consideratii generale

Societatea comerciala CONSTROM S.A. Orsova s-a constituit in anul 1994 si este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata cu capital integral privat.

Obligatiile societatii sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund in limita valorii actiunilor pe care le detin.

Actiunile emise de societate sunt actiuni comune nominative. Fiecare actiune subscrisa si achitata de actionari, confera acestora dreptul la vot in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere.

SC CONSTROM SA are sediul in Romania, municipiul Orsova, strada Dierna, nr. 5.

Activitatea societatii se desfasoara in conformitate cu legile romane, avand la baza statutul de infiintare al societatii, structura de organizare si functionarea cuprinzand compartimentele de conducere, conceptie, executie si functionare, potrivit organigramei din anexa aprobata de A.G.A. . Durata de functionare a societatii este nelimitata, incepand de la data inregistrarii la Camera de Comert si Industrie a judetului Mehedinti.

În contextul economiei de piata in care cererea si oferta sunt factori esentiali, orice societate va fi interesata de prospectarea pietei interne si externe si sa asigure competitivitatea necesara a produselor oferite.

SC CONSTROM SA executa constructii civile, industriale, agricole si edilitare in tara si in strainatate. Produce si comercializeaza materiale de constructii, semifabricate si prefabricate din beton, beton armat, confectii metalice si produse de balastiera.

SC CONSTROM SA presteaza servicii in domeniul constructiilor, repararii si intretinerii utilajelor si a mijloacelor de transport. Efectueaza operatii de intermedieri import-export de materiale de constructii si confectii metalice, operatiuni de tranzit si depozitare, transporturi interne si internationale.

1.2 Activitatea societatii comerciale CONSTROM SA

Primul exercitiu financiar a inceput la data constituirii societatii comerciale. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an.

Managerii societatii sunt selectati conform legii nr. 66/1993, iar cenzorii sunt numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Restul personalului este angajat de catre Managerul General al societatii.

Nivelul salariilor pentru personalul societatii pe nivel de calificare si functii se stabileste si poate si modificat de catre Adunarea Generala a Actionarilor, in functie de studii si munca efectiva prestata cu respectarea limitei minime de salarizare prevazute de lege. Salarizarea conducerii si a personalului societatii se face conform legislatiei aflate in vigoare.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea si a cotelor de asigurari si protectia sociala se fac potrivit legii. Drepturile si obligatiile personalului societatii se stabilesc de catre Consiliu Managerial. Cheltuielile efectuate cu intretinerea si repararea dotarii se trec pe cheltuieli de productie in perioada realizata. Lucrarile de reparatii se vor executa in baza hotararii Consiliului Managerial. Fondurile necesare sa asigure prin includerea cheltuielilor dupa caz, in pretul de cost al productiei. Cheltuielile efectuate cu intretinerea curenta se trec pe costuri de productie.

Contabilitatea va intocmi anual bilantul, contul de profit si pierderi respectand normele metodologiei ale Ministerului de Finante. Beneficiile se stabilesc pe baza bilantului aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor.

În cazul inregistrarii de pierderi, partile se obliga sa analizeze cauzele si dupa caz, sa ia masuri de recuperare. Societatea poate fi transformata in alta forma de societate prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor.

Dizolvarea societatii este posibila in una din urmatoarele situatii:

? Imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;

? Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;

? Faliment;

? În orice situatii pe baza hotararii AGA luata in unanimitate.

În caz de dizolvare a societatii, aceasta va fi lichidata. Lichidarea se va face conform procedurii prevazute de lege.

1.3 Structura organizatorica

SC CONSTROM SA isi desfasoara activitatea conform legii nr. 15/1990 si legii nr. 31/1990 cu privire la organizarea si conducerea societatii si statutului propriu. Societatea este organizata conform structurarii organizatorice aprobate de AGA.

Compartimentele de productie sunt constituite in sectii de ateliere, cele de pregatire a fabricatiei din ateliere si sectii de proiectare, iar cele functionale din birouri si servicii desfasurandu-si activitatea sub controlul si indrumarea Consiliului Managerial al societatii dupa cum urmeaza:

1. Conducerea societatii:

? Adunarea Generala a Actionarilor;

? Consiliul Managerial;

? Comisia de Cenzori;

? Manager General.

2. Compartimente in subordinea Managerului General;

? Compartiment Salarizare;

? Compartiment Contabilitate;

? Compartiment Tehnic;

? Maistrii;

? Compartiment Magazie;

? Compartiment Transporturi;

? Compartiment Aprovizionare