Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea stocurilor de produse si marfuri in socetatile cu profil ceramic (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-stocurilor-de-produse-si-marfuri-in-socetatile-cu-profil-ceramic-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-stocurilor-de-produse-si-marfuri-in-socetatile-cu-profil-ceramic-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE PRODUSE SI
MARFURI
1.1 Conceptul de stocuri. Clasificarea stocurilor
1.2 Definitia produselor si marfurilor si locul acestora in structura stocurilor societatii comerciale
1.3 Evaluarea stocurilor
1.4 Recunoasterea drept cheltuiala a stocurilor vindute
1.5 Prezentarea informatiilor privind stocurile
CAPITOLUL 2. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE
ROMANCERAM S.A
2.1 Scurt istoric
2.2 Structura tehnico-organizatorica
2.3 Caracterizarea economico-financiara
2.4 Organizarea compartimentului financiar-contabil
CAPITOLUL 3. CONTABILITATEA STOCURILOR DE PRODUSE SI
MARFURI iN S.C ROMANCERAM S.A
3.1 Organizarea gestiunii stocurilor de produse si marfuri
3.2 Structura si circuitul purtatorilor primari de informatii privind
produsele si marfurile
3.3 Organizarea contabilitatii stocurilor de produse si marfuri
3.3.1 Prezentarea metodei de organizare a contabilitatii stocurilor
3.3.2 Prezentarea metodelor de evaluare a iesirilor din gestiune a
stocurilor de produse si marfuri
3.4 Contabilitatea sintetica a produselor
3.5 Contabilitatea sintetica a marfurilor
3.6 Contabilitatea analitica a produselor
3.7 Contabilitatea analitica a marfurilor
3.8 Posibilitati de informatizare a contabilitatii stocurilor de produse si
Marfuri
CAPITOLUL 4. ANALIZE COMPARATIVE SI CONTROL PRIVIND
STOCURILE DE PRODUSE SI MARFURI ( pe exemplul S.C
Romanceram S.A )
4.1 Prezentarea surselor de informatii folosite in analiza stocurilor
4.2 Structura si evolutia stocurilor de produse si marfuri in S.C
Romanceram S.A
4.3 Analiza vitezei de rotatie a stocurilor de produse si marfuri
4.4 Controlul stocurilor de produse si marfuri
CONCLUZII SI PROPUNERI

Alte date

?INTRODUCERE

O caracteristica sintetica si deosebit de expresiva cu privire la valentele functionale ale contabilitatii ne-a lasat, cu aproape 80 de ani in urma, cunoscutul om de stiinta J.Fr.Schar, notand un moto la lucrarea sa Buchhaltung und Bilanz : « contabilitatea este judecatorul nepartinitor al trecutului, ghidul necesar al prezentului si consilierul nepartinitor al viitorului, in fiecare intreprindere ».

Contabilitatea, « formandu-si din ansamblul miscarilor de valori exprimabile in bani si din raporturi economico-juridice generatoare de decontari banesti grupul de fapte si de fenomene de care se ocupa, este in masura sa descifreze atat ordinea economica, cat si ordinea de drept in acest univers, sa calauzeasca cu eficienta actiunea manageriala [1 Petris, R., Bazele contabilitatii, Editura Gorun , Iasi, 2002, p.3] ». .

« Tehnica contabila isi depaseste rolul sau stabilit de secole, care era acela de a produce documente de inchidere a unei perioade de gestiune, cu care a fost identificata timp indelungat. Ea a devenit, actualmente, o tehnica larga de culegere si tratare a informatiei, care a stiut sa se detaseze de contemplarea simpla a trecutului si care se straduieste, datorita metodelor stiintifice, sa cuprinda evolutia viitoare a activitatii economice [2 Kraft von.Taun – Noile orizonturi ale contabilitatii, al IX-lea Congres International de Contabilitate, Paris, 1967, P.7 ] ».

Contabilitatea « nu este un scop in sine [3 Statement of Financial Accounting Concepts No.1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises (Stamford, Conn: Financial Accounting Standards Board, 1978), p.9] » ;ea reprezinta un sistem informational care cuantifica, prelucreaza si comunica (transmite) informatii financiare despre o entitate economica identificabila. Astfel, contabilitatea reprezinta o activitate de prestare de servicii, facand legatura dintre activitatea economica si factorii decizionali.

Noul sistem de contabilitate, de dupa 1989, gandit ca o componenta de baza a reformei de ansamblu a economiei romanesti, a fost elaborat pe baza prevederilor Directivei a IV-a a Comunitatii Economice Europene si a Standardelor de contabilitate internationala. Noile reglementari contabile au fost elaborate cu scopul de a permite agentilor economici sa utilizeze un sistem contabil si de gestiune, adaptat caracteristicilor economiei de piata.

Acest sistem cuprinde :

? parte “standardizata” cuprinzand reguli de terminologie de evaluare si de prezentare, pentru a obtine situatii financiare, care « sa dea o imagine fidela, clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute [4 Ministerul Finantelor, Sistemul contabil al agentilor economici, Regulament pentru aplicarea Legii contabilitatii, art.22, Editura Economica, Bucuresti, 1993, p.6] »(contabilitatea financiara) ;

? parte « nestandardizata » cu precizari practice pentru a permite fiecarei intreprinderi sa-si elaboreze propriile evidente si instrumente de gestiune, adaptate nevoilor si specificului acestora (contabilitatea de gestiune).

Acest cadru contabil corespunde cu ceea ce in literatura de de specialitate se numeste « sistem contabil continental ». S-a optat pentru sistemul contabil continental, intrucat, s-a urmarit alinierea la Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene din 13.06.1978 pastrand traditia contabilitatii romanesti.

Sistemul continental permite intreprinderilor sa elaboreze propriul lor sistem de informare contabila, doar la nivelul contabilitatii de gestiune, pentru contabilitatea financiara dispunandu-se de reguli clare. Ele sunt prevazute in Legea contabilitatii nr.82/24.12.1991, in Regulamentul privind aplicarea Legii contabilitatii aprobat prin H.G.nr.704/14.12.1993.

Republicarea Legii contabilitatii nr.82/1991 (in M.O. nr.20/20.01.2000), inclusiv Ordonanta nr.61/30.08.2001 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii, respectiv Legea 310/22.05.2002, privind aprobarea ordonantei anterior mentionate, ofera cadrul legal de aplicare si organizare al contabilitatii.

Ordinul nr.94/29.01.2001 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate, publicat in M.O. nr.85/20.02.2001 procedeaza la o prezentare explicita a modalitatilor si perioadelor de implementare a acestor prevederi [5 Acte normative – necesare pentru armonizarea cu sistemul contabil al Uniunii Europene aplicabil in Romania din 1 ianuarie 2003, Editura Sedcom Libris, Iasi, 2002, p.10].

Ordinul nr.306/26.02.2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat in M.O.nr.274 bis/25.04.2002 contine reglementarile pertinente cu referire la : dispozitiile generale, forma si continutul situatiilor financiare anuale simplificate, planul de conturi general, formatul situatiilor financiare anuale simplificate si exemple de prezentare a notelor explicative, norme metodologice de utilizare a conturilor contabile.

IAS 2 „Contabilitatea stocurilor” se ocupa de contabilitatea stocurilor in contextul sistemului costului istoric, prezentarea concentrandu-se pe principalele arii de dificultate, sau pe cele unde exista schimbari semnificative. Elementele esentiale ale acestui standard sunt: recunoasterea unui activ, inclusiv aplicarea principiului prevalentei economicului asupra juridicului ; definitia "costului"; conceptul de "valoare realizabila neta"; evaluarea la cea mai mica valoare dintre cost si valoarea realizabila neta si alte prezentari suplimentare.

CAPITOLUL 1. NOTIUNI GENERALE PRIVIND STOCURILE DE

PRODUSE SI M?RFURI

În structura mijloacelor circulante materiale ale societatilor comerciale care desfasoara activitati productive, stocurile de produse ocupa un loc important.

Atunci cand obiectivul activitatii societatii comerciale il constituie comercializarea bunurilor, stocurile de marfuri fiinteaza ca o componenta importanta in mijloacele circulante ale acestor societati comerciale.