Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea stocurilor si a productiei in curs de executie

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-stocurilor-si-a-productiei-in-curs-de-executie
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-stocurilor-si-a-productiei-in-curs-de-executie


Extras din document

Cuprins
INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1 4
ASPECTE TEORETICE PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR 4
1.1. Delimit?ri conceptuale privind contabilitatea stocurilor 4
1.2. Con?inutul ?i structura stocurilor 5
1.3. Caracteristicile si obiectivele contabilit??ii stocurilor 7
1.4. Evaluarea stocurilor ?i a produc?iei ?n curs de execu?ie 10
1.4.1. Reguli de evaluare a stocurilor 14
CAPITOLUL 2 24
ORGANIZAREA CONTABILIT??II STOCURILOR ?I A PRODUC?IEI ?N CURS DE EXECU?IE 24
2.1.Obiectivele urm?rite ?i factorii specifici de influen?? 24
2.2 Sistemul documentelor justificative ?i de eviden?? operativ? a stocurilor 26
2.3. Sistemul conturilor utilizate 29
2.3.1 Contabilitatea stocurilor cump?rate ?n vederea consumului intern 30
2.3.2. Contabilitatea produc?iei ?n curs de execu?ie 31
2.3.3. Contabilitatea stocurilor ob?inute din produc?ia proprie 33
2.3.4. Contabilitatea stocurilor aflate la ter?i 34
2.3.5. Contabilitatea efectivelor de animale 35
2.3.6. Contabilitatea m?rfurilor 38
2.3.7. Contabilitatea ambalajelor 42
2.3.8. Contabilitatea ajust?rilor pentru deprecierea stocurilor ?i produc?iei ?n curs de execu?ie 44
CAPITOLUL 3: STUDIU APLICATIV PRIVIND CONTABILITATEA STOCURILOR DE MATERII PRIME SI MATERIALE LA S.C. TELMACH S.R.L. BUCURE?TI 45
3.1. Prezentarea general? a S.C. Telemach S.R.L. 45
3.2. Organizarea contabilit??ii de materii prime ?i materiale 47
3.3. Indicatori de analiz? ai stocurilor la SC TELEMACH SRL 60
3.3.1. Analiza structurii stocurilor 60
3.3.2. Analiza vitezei de rota?ie a stocurilor 62
3.3.3. Analiza evolu?iei stocurilor comparativ cu cifra de afaceri 66
3.4. Sistemul informatic pentru gestiunea stocurilor de materiale 67
3.4.1. Proiectarea bazei informa?ionale 68
3.5. Controlul stocurilor 70
3.5.1. Tipuri de control al stocurilor 70
3.5.2. Control de gestiune ?i auditul intern 71
CONCLUZII ?I PROPUNERI 74
BIBLIOGRAFIE 80
CUPRINS
Capitolul 1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND S.C. U.C.M.-S.A. RESITA
4
1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. U.C.M.-S.A. RESITA
4
1.2. PROFIL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII COMERCIALE U.C.M.-S.A. RESITA
5
1.3. STRUCTURA ORGANIZATORICA A SOCIETATII
6
1.4. EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI
8
CAPITOLUL 2. CONTINUTUL SI STRUCTURA STOCURILOR SI A PRODUCTIEI iN CURS DE EXECUTIE
10
2.1. DEFINIRE SI ELEMENTE CONSTITUTIVE
10
2.2. OBIECTIVELE SI FACTORII CONTABILITATII STOCURILOR SI A PRODUCTIEI iN CURS
11
CAPITOLUL 3. ORGANIZAREA CONTABILITATII STOCURILOR SI PRODUCTIEI iN CURS DE EXECUTIE
11
3.1. CLASIFICAREA SI CODIFICAREA STOCURILOR
12
3.2. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR
13
3.2.1. EVALUAREA STOCURILOR LA INTRAREA iN PATRIMONIU
13
3.2.2. METODE DE EVALUARE A STOCURILOR
14
3.2.3. EVALUAREA STOCURILOR CU OCAZIA INVENTARIERII
17
3.2.4. EVALUAREA STOCURILOR LA INCHIDEREA EXERCITIULUI PRIN BILANT CONTABIL
18
3.3. ORGANIZAREA DOCUMENTATIEI PRIMARE SI A EVIDENTEI OPERATIVE
19
3.4. METODE DE ORGANIZAREA CONTABILITATII ANALITICE A STOCURILOR
21
3.5. ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A STOCURILOR SI PRODUCTIEI iN CURS DE EXERCUTIE
23
CAPITOLUL 4. CONTABILITATEA MATERIILOR SI MATERIALELOR
27
4.1. CONTINUTUL SI FUNCTIA CONTURILOR
27
4.2. CONTABILITATEA MATERIALELOR RESPINSE LA RECEPTIE
35
4.3. CONTABILITATEA MATERIALELOR AFLATE LA TERTI
36
4.4. CONTABILITATEA MATERIALELOR ViNDUTE
38
CAPITOLUL 5. CONTABILITATEA OBIECTELOR DE INVENTAR
39
5.1. ORGANIZAREA CONTABILITATII OBIECTELOR DE INVENTAR
39
5.1.1. OBIECTIVELE SI FACTORII ORGANIZARII CONTABILITATII OBIECTELOR DE INVENTAR
39
5.1.2. ORGANIZAREA EVIDENTEI OPERATIVE SI CONTABILITATII ANALITICE A OBIECTELOR DE INVENTAR
39
5.1.3. ORGANIZAREA CONTABILITATII SINTETICE A OBIECTELOR DE INVENTAR
39
5.2. CONTABILITATEA GESTIUNII OBIECTELOR DE INVENTAR
41
5.2.1. CONTABILITATEA PRINCIPALELOR OPERATII PRIVIND OBIECTELE DE INVENTAR DE UZ GENERAL
41
5.2.2. CONTABILITATEA ECHIPAMENTULUI DE PROTECTIE SI A ECHIPAMENTULUI DE LUCRU
43
Capitolul 6. CONTABILITATEA PRODUSELOR
45
6.1 ORGANIZAREA CONTABILITATII PRODUSELOR
45
6.2 CONTABILITATEA PRODUSELOR FINITE
46

6.3 CONTABILITATEA SEMIFABRICATELOR SI PRODUSELOR REZIDUALE
47
Capitolul 7. CONTABILITATEA PRODUCTIEI iN CURS DE EXECUTIE
55
Capitolul 8. CONTABILITATEA AMBALAJELOR
58
8.1. NOTIUNEA SI CLASIFICAREA AMBALAJELOR
58
8.2. ORGANIZAREA CONTABILITATII AMBALAJELOR
58
8.3. iNREGISTRAREA PRINCIPALELOR OPERATII PRIVIND AMBALAJELE
60
Capitolul 9. CONCLUZII SI PROPUNERI PRIVIND iMBUNATATIREA CONTABILITATII STOCURILOR SI A PRODUCTIEI iN CURS DE EXECUTIE
61
ANEXE
63
BIBLIOGRAFIE
65

Alte date

NUME (initiala tatalui) PRENUME

BUCURESTI

2013

APRECIEREA LUCR?RII DE LICENT?

Lucrarea de licenta este/nu este unitara, are/nu are o structura corespunzatoare, rezolva/nu rezolva problemele enuntate in tema, este/nu este de nivel stiintific ridicat/mediu/satisfacator/ nesatisfacator, contine/nu contine contributii si interpretari personale, nu este/este copiata dupa o alta lucrare similara, si in consecinta poate/nu poate fi sustinuta in fata comisiei de licenta.

Nota acordata are la baza urmatoarele criterii de apreciere:

Nr. crt.

Criterii de apreciere

Calificative / Note acordate*

Foarte bine

Bine

Satisfa-

cator

Nesatis-facator