Pagina documente » Stiinte Economice » Contabilitatea veniturilor si a rezultatului exercitiului (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-contabilitatea-veniturilor-si-a-rezultatului-exercitiului-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contabilitatea-veniturilor-si-a-rezultatului-exercitiului-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

Introducere.............
2
Cap.1. Cadrul juridic al constituirii si functionarii SC HERA SRL
3
1.1. Cadrul legislativ al formarii si functionarii SC HERA SRL .........
3
1.2. Specificul activitatii SC HERA SRL si al structurii organizationale si implicatiile asupra organizarii si conducerii ..

4
1.3. Analiza de dinamica a principalilor indicatori economico-financiari............
5
Cap.2. Notiuni, principii si conceptii legate de venit ......
9
2.1. Notiunea de venit
9
2.2. Principii legate de venit.....
10
2.2.1. Principiul necompensarii .....
10
2.2.2. Principiul recunoasterii veniturilor......
10
2.2.3. Principiul conectarii veniturilor cu cheltuielile..
11
2.3 Conceptul de venit conform IAS 18 si OMF 94/2001....
12
Cap.3. Contabilitatea veniturilor ........
16
3.1. Venituri la SC HERA si sfera de cuprindere a acestora .
17
3.2. Organizarea contabilitatii veniturilor
18
3.3. Contabilitatea sintetica a veniturilor .
24
3.3.1. Contabilitatea veniturilor din exploatare ...
25
3.3.1.1. Contabilitatea veniturilor din vinzarea marfurilor .........
26
3.3.1.2. Contabilitatea altor venituri incluse in cifra de afaceri ...
27
3.3.1.3 Contabilitatea veniturilor din productia stocata si productia de
imobilizari...........

29
3.3.2. Contabilitatea veniturilor financiare ..........
30
3.3.2.1. Contabilitatea veniturilor din titluri de participare .........
30
3.3.2.2. Contabilitatea veniturilor din dobinzi .............
30
3.3.3. Contabilitatea veniturilor exceptionale ......
31
Cap.4. Contabilitatea operatiilor privind stabilirea rezultatelor financiare anuale ........
33
4.1. Delimitarea in timp si decontarea veniturilor...
33
4.2. Impozitarea profitului.........
35
4.3. Soldurile intermediare de gestiune si clasificari impuse de acesta
37
Cap.5. Contabilitatea rezultatului exercitiului si a repartizari profitului ........
48
5.1. Contabilitatea rezultatului exercitiului .............
48
5.2. Contabilitatea repartizarii profitului ..
51
5.3. Contabilitatea fondurilor constituite din profitul realizat
55
5.3.1. Contabilitatea fondului de participare a personalului la profit
55
5.3.2. Contabilitatea altor fonduri .........
56
5.3.3. Contabilitatea decontarii obligatiilor privind dividendele........
57
5.4. Contabilitatea acoperirii pierderilor .
57
Cap.6. Valorificarea informatiei privind veniturile si rezultatele....
59
6.1. Utilizatorii de informatii privind veniturile si rezultatele ..............
59
6.2. Modalitati de valorificare a informatiilor privind veniturile si rezultatele ...
60
Concluzii ..............
62
Bibliografie ...........
65
CUPRINS

Alte date

?

{p}

?Introducere

Avand in vedere importanta rezultatului intreprinderii, ca scop esential al derularii unei activitati economice, complexitatea factorilor care concura la realizarea profitului, lucrarea de fata – Contabilitatea veniturilor si rezultatelor la SC. “ HERA” SRL. – isi propune abordarea ansamblului normelor metodologice ale noii contabilitati avand la baza conceptiile noi de abordare a contabilitatii europene in evidentierea veniturilor si cheltuielilor ca si componente esentiale ale rezultatului intreprinderii.

Ceea ce am incercat in acest studiu a fost transpunerea in practica a modalitatii de evidenta contabila a activitatii unei intreprinderi, in vederea analizarii factorilor care concura la cresterea rezultatelor nete ale intreprinderii si prin aceasta a fluxului de numerar si a disponibilitatilor pentru investitii.

Societatea care a fost aleasa pentru exemplificare, SC HERA SRL Satu Mare, este una dintre societatile mijlocii care are activitati diverse, tocmai pentru ca lucrarea mea sa aiba o transpunere practica relevanta pentru aceste tipuri de societati.

Pe langa aspectele teoretice tratate in lucrare, care se refera la modul de conducere a contabilitatii veniturilor, inchiderea conturilor de venituri, cat si la modul de stabilire a rezultatului financiar al societatii, lucrarea are un vadit caracter practic care se materializeaza in descrierea cadrului juridic in care functioneaza o societate comerciala, analizarea categoriilor de venituri, modul de conducere a contabilitatii acestora, stabilirea rezultatelor financiare, prin implementarea noilor metode de conducere a evidentei contabile cu ajutorul tehnicii de calcul.

Lucrarea cuprinde si o prezentare pragmatica a activitatii economico-financiare prin prisma analizei rezultatelor acestora pe baza datelor din bilantul contabil anual, ca forma sintetica de prezentare a activitatii economico-financiare a unei societati comerciale.

Lucrare este structurata pe 6 capitole:

Capitolul 1 – prezinta cadrul juridic legislativ al constituirii si functionarii societatii comerciale SC HERA SRL, specificul si structura activitatii societatii, cat si analiza principalilor indicatori economico-financiari in dinamica, pe ultimii 3 ani.

Capitolul 2 ? „Notiuni, principii, conceptii legate de venit”. Acest capitol este o prezentare a notiuni de venit a principiilor referitoare la venit, precum si elemente noi introduse de IAS 18 si OMF 94/2001.

Capitolul 3 – „Contabilitatea veniturilor ”. În acest capitol am analizat modul de organizare al contabilitatii veniturilor la societatea comerciala amintita, accentuand mai mult pe veniturile care au ponderea esentiala in activitatea acesteia.

Capitolul 4 – „Contabilitatea operatiunilor privind stabilirea rezultatelor financiare anuale” prezinta operatiunile caracteristice inchiderii conturilor de venituri, precum si a soldurilor intermediare. Rezultatele financiare generate de activitatea SC HERA SRL sunt oglindite in Capitolul 5 – „Contabilitatea rezultatului exercitiului si a repartizarii profitului”. În acest capitol am tratat modul de constituire a rezultatelor financiare, cat si repartizarea acestora ca resursa a crearii noilor fonduri pentru societate, cat si a obtinerii de dividende pentru asociati.

Am incheiat cu Capitolul 6 – „Valorificarea informatiei privind veniturile si rezultatele” prezentand utilizarea acestor informatii, beneficiarii acestora, cat si modalitatile de valorificare a rezultatelor financiare, ca scop in analizarea activitatii economice.

La elaborarea acestei lucrari s-a avut in vedere cadrul legislativ si materialele instrumentate prin publicare de catre Ministerul Finantelor, diverse lucrari si studii publicate pe aceasta tema pe ultimii ani.

Capitolul 1.

Cadrul juridic al constituirii si functionarii S.C. hera SRL

1.1. Cadrul legislativ al formarii si functionarii S.C. hera SRL

Cadrul juridic al aparitiei societatilor comerciale ca principali agenti economici, operatori primordiali in economia concurentiala, s-a infaptuit printr-o reforma de proportii a dispozitiilor si cadrului legal aplicabile in baza Legii 31 din 1990 privind functionarea societatilor comerciale.

Pana la data aparitiei Legii 31 din 1990 societatile comerciale functionau prin reglementarile existente in Codul comercial din 1887 si anume, Titlul 8 din Cartea a I-a „Despre comert in general”.

Pe parcursul timpului aceste texte au mai suferit unele modificari in aplicarea lor.

În prezent Legea 31 din 1990 formeaza dreptul comun al societatilor comerciale cu personalitate juridica pe baza carora se inregistreaza si functioneaza aceste societati. Reglementarile existente in aceasta lege au fost completate in mod necesar cu cele ale Legii 26 din 1990 care a reinfiintat Registrul Comertului pe langa Camerele de Comert si Industrie teritoriale. Legea 13 din 1990 a consacrat statutul societatilor comerciale cu capital integral de stat infiintate in locul fostelor intreprinderi de stat de tip comunist. Cadrul concurential a fost stipulat prin Legea 11 din 1991 conform careia orice agent economic trebuie sa desfasoare activitati in conditii de competitivitate stimulativa, onesta si concurenta loiala pe piata.

Conform acestor reglementari a fost infiintata S.C. HERA S.R.L prin asocierea a 3 persoane fizice, care au decis infiintarea societatii. Actul juridic de baza care indeplineste de regula functia de numitor comun pentru infiintarea diferitelor firme asociate il constituie contractul de societate si statutul societatii sus numite, precum si celelalte inscrisuri constitutive de infiintare a acestor.

Prin indeplinirea cerintelor juridice necesare, S.C. HERA S.R.L. se inregistreaza in Registrul Camerei de Comert si Industrie teritoriala sub nr. 6824 din data de 14.11.1997, avand ca obiect de activitate desfacerea de marfuri alimentare, lucrari de constructii si instalatii, activitati de consulting si alte prestari de servicii.

Capitalul social la infiintarea societatii care reprezinta suma totala a bunurilor cu care partile au contribuit la constituirea patrimoniului acesteia se prezinta in felul urmator:

­ Pop Vasile 50.000.000 lei

­ Pop Emilia 30.000.000 lei

­ Iancu Ioan 20.000.000 lei

Pe parcursul ultimilor trei ani de activitate capitalul social al societatii a crescut considerabil prin aportul in bunuri si bani al asociatilor ajungand in prezent la suma de 643 milioane lei.

Organul suprem de conducere si decizie al societatii este Adunarea Generala a membrilor asociati. Competentele acestui organ de conducere includ in esenta dreptul de a lua hotarari in ceea ce priveste modul de functionare, modificarea statutului, relatiile comerciale cu alte societati si alte decizii care influenteaza societatea in cauza.

Gestiunea curenta a societatii comerciale este asigurata de administratori, ei pot efectua toate operatiile cerute pentru aducerea la indeplinire a obiectivelor societatii cu acordul majoritatii membrilor sai. Administratorii raspund solitar pentru:

a) realizarea varsamintelor efectuate de asociati;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) executarea si indeplinirea hotararilor Adunarii Generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care statutul si contractul de societate le impun.

Managerii detin deplina putere in conducerea societatii comerciale, dispunand in principal de urmatoarele prerogative:

a) concepe si aplica strategii si politici de dezvoltare a societatii comerciale;

b) selecteaza, angajeaza si concediaza personalul salariat;

c) reprezinta SC hera SRL in relatiile contractuale si financiare;

d) incheie acte juridice in numele si pe seama societatii comerciale in limita imputernicirilor date prin contract;

e) alte atributii stabilite prin contract de Adunarea Generala a Actionarilor;

Managerul ii inlocuieste pe administratori in functie in caz de necesitate. Controlul de gestiune il exercita cenzorii. Competenta cenzorului cuprinde obligatia de a supraveghea gestiunea societatii, de a verifica realitatea si fidelitatea datelor inscrise in bilantul contabil si contul de profit si pierderi, daca acestea au fost legal intocmite si in concordanta cu registrele de contabilitate, daca evoluarea patrimoniului s-a facut conform principiilor si normelor legale in vigoare.

1.2. Specificul activitatii SC hera SRL si al structurii organizationale si implicatiile asupra organizarii si conducerii