Pagina documente » Stiinte Economice » Continutul si analiza rezultatului exercitiului (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-continutul-si-analiza-rezultatului-exercitiului-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-continutul-si-analiza-rezultatului-exercitiului-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I PROFITUL CONTABIL SI PROFITUL FISCAL .......... 1
1.1 Profitul contabil .............1
1.2 Profitul fiscal 8
CAPITOLUL II METODE DE DETERMINARE A PROFITULUI
EXERCITIULUI ...13
2.1 Metoda directa .... 13
2.2 Metoda indirecta sau metoda raportarii la o perioada de baza .......13
2.3 Metoda soldurilor intermediare de gestiune (SIG) ..........16
2.3.1 Marja comerciala 18
2.3.2 Productia exercitiului ......... 19
2.3.3 Cifra de afaceri .... 20
2.3.4 Valoarea adaugata .............. 21
2.3.5 Excedentul brut al exploatarii .............. 22
2.3.6 Rezultatul exploatarii ......... 23
2.3.7 Rezultatul financiar ............ 24
2.3.8 Rezultatul curent .............. 25
2.3.9 Rezultatul extraordinar .......28
2.3.10 Profitul net .... 28
CAPITOLUL III ANALIZA RENTABILITATII ACTIVITATII
iNTREPRINDERII PRIN INTERMEDIUL RATELOR DE
REZULTATE ............30
3.1 Necesitatea si importanta rapoartelor in determinarea situatiei
financiare a intreprinderii ...... 30
3.2 Rapoarte privind ratele de rentabilitate ............ 33
CAPITOLUL IV STUDIUL DE CAZ. DETERMINAREA
REZULTATULUI EXERCITIULUI PRIN METODA
SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE LA
S.C. AGROIND CAUACEU S.A. .. 42
4.1 Prezentare generala ....... 42
4.2 Determinarea rezultatului exercitiului prin metoda soldurilor
intermediare de gestiune ....... 43
CONCLUZII ........ 59
ANEXE ..

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL I

PROFITUL CONTABIL SI PROFITUL FISCAL

1.1 Profitul contabil

Societatile comerciale, indiferent de natura lor, trebuie sa obtina un excedent al exercitiului exploatarii, un rezultat superior costurilor si cheltuielilor antrenate de activitatile exercitiului. Din punct de vedere fiscal, se face distinctia intre profitul contabil si profitul fiscal.

Profitul contabil se determina ca diferenta intre costurile totale realizate si cheltuielile totale efectuate in cursul exercitiului financiar.

Profitul fiscal reprezinta profitul impozabil (sau pierderea ficala) a societatii, conform regulilor fiscale, in functie de care se calculeaza volumul impozitelor exigibile (sau consumabile dupa caz).

Întreprinderea concentreaza o complexitate de operatii economice si financiare care se reflecta in documentele contabile de sinteza sub forma fluxurilor si stocurilor. Fluxurile au o influenta imediata asupra rezultatului exercitiului, in timp ce stocurile prezinta un impact temporar sau de durata asupra echilibrului financiar, nevoii de finantare a operatiilor de gestiune si in final asupra solvabilitatii intreprinderii.

Avand libertatea sa desfasoare orice activitate economica legala care sa conduca la o rentabilitate scontata, intreprinderea concentreaza o complexitate de actiuni economice si financiare. Drept urmare, veniturile si cheltuielile de gestiune sunt generate, in principal, de trei domenii de activitate:

? de exploatare, care este activitatea dominanta (de baza) ce vizeaza realizarea

profitului intreprinderii din sectoarele industrial, investitional, comercial si de

prestari servicii;

? financiara, privind participatiile la capitalurile altor societati si alte actiuni de

plasament. Activitatea de exploatare si financiara formeaza activitatea curenta a

intreprinderii;

? extraordinara, privind operatiile de gestiune si operatiile de capital care nu sunt

legate de activitatea normala si curenta.

Fie care tip de activitate degaja un anumit rezultat (profit sau pierdere) stabilit ca diferenta intre veniturile si cheltuielile perioadei de gestiune reflectate in cadrul contului de profit si pierdere pe cele trei domenii de activitate. [1 Georgeta Vintila – Gestiunea financiara a intreprinderii, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti 2000, pag. 77]

Modul de formare a rezultatului exercitiului inaintea impozitarii pe baza datelor din contul de profit si pierdere se prezinta in figura 1.1.