Pagina documente » Stiinte Economice » Contractul de management - premisa performantei in cadrul firmei (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-contractul-de-management-premisa-performantei-in-cadrul-firmei-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractul-de-management-premisa-performantei-in-cadrul-firmei-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
Introducere .. 4
PARTEA a I-a
CONTRACTUL DE MANAGEMENT : IMPORTANTA, EXPERIENTA
INTERNATIONALA, STRUCTURA, CONTINUT
CAP. 1. Importanta si experienta internationala ............. 8
CAP. 2. Baza legala a contractului de management ....... 10
CAP. 3. Continutul cadru al contractului de management ........... 11
3.1. Partile contractante . 12
3.2. Obiectul contractului ............. 14
3.3. Durata contractului . 15
3.4. Clauze speciale : garantii, loialitate, confidentialitate ........ 16
3.5. Modificarea si incetarea contractului de management ....... 16
3.6. Litigii ....... 17
3.7. incheierea contractului de management .............. 17
3.8. Dispozitii finale si anexe la contract .... 18
PARTEA a II-a
PARTILE iN CONTRACTUL DE MANAGEMENT
CAP. 4. Societatea comerciala : drepturi, obligatii si raspunderi 19
CAP. 5. Managerul 20
5.1. Drepturi, obligatii si raspunderi ........... 20
5.2. Fisa postului (functiei) de manager ...... 25
5.2.1. Descrierea functiei ........... 25
5.2.2. Evaluarea functiei ............ 29
5.2.3. Analiza functiei 30
PARTEA a III-a
CANDIDATII LA FUNCTIA DE MANAGER
CAP. 6. Calitatile de manager - vector al eficientei
activitatii de conducere .......... 34
CAP. 7. Candidatii - persoane fizice : conditii minime .. 39
CAP. 8. Candidatii - persoane juridice : conditii minime ............. 43
CAP. 9. Principale riscuri ale candidaturii la functia de manager .............. 45
PARTEA a IV-a
SELECTIA CANDIDATILOR. NEGOCIEREA SI iNCHEIEREA
CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
CAP. 10. Aspecte generale privind selectia, testarea,
negocierea si incheierea contractului de management .... 47
CAP. 11. Etapele procesului de selectie, testarea,
negocierea si incheierea contractului de management .... 48
11.1. Etapa premergatoare depunerii ofertei 49
11.2. Etapa de selectie si testare a candidatilor ........... 53
11.3. Etapa de negociere, incheiere si semnare a contractului ... 55
CAP. 12. Organizarea si desfasurarea concursului de selectie,
testare si negociere 58
12.1. Comisia de concurs .............. 58
12.2. Desfasurarea si incheierea concursului .............. 60
PARTEA a V-a
EVALUAREA SOCIETATII COMERCIALE
CAP. 13. Indicatorii de referinta ai societatii comerciale 65
CAP. 14. Obiective stabilite pentru societatea comerciala ............. 68
CAP. 15. Criterii de performanta ........ 70
PARTEA a VI-a
RAPORTURILE MANAGERULUI CU CELELALTE ORGANE DE
CONDUCERE ALE SOCIETATII COMERCIALE
CAP. 16. Raporturile managerului cu A.G.A. ... 73
CAP. 17. Raporturile managerului cu Consiliul de Administratie .............. 75
CAP. 18. Raporturile managerului cu Comitetul de Directie ....... 77
CAP. 19. Raportul managerului cu Comisia de Cenzori 77
PARTEA a VII-a
METODOLOGIA SELECTARII CANDIDATILOR, NEGOCIERII SI iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE MANAGEMENT
CAP. 20. Aspecte generale ..... 78
CAP. 21. Selectia ofertelor .... 85
21.1. Selectia ofertelor - persoane fizice ..... 85
21.2. Selectia ofertelor - persoane juridice .. 86
CAP. 22. Selectia candidatilor .............. 87
22.1. Candidatii - persoane fizice individuale ............ 87
22.2. Candidatii - persoane fizice in echipa 88
22.3. Candidatii - persoane juridice ............ 88
CAP. 23. Negocierea, incheierea si semnarea contractului
de management ....... 89
PARTEA a VIII-a
INTEGRAREA MANAGERULUI IN NOUA SA FUNCTIE
CAP. 24. Integrarea managerului in problematica societatii
comerciale . 93
CAP. 25. Integrarea managerului pe post .......... 95
CAP. 26 Integrarea managerului in colectivul de munca 96
PARTEA a IX-a
Consideratii pe marginea modificarilor si completarilor aduse Legii contractului
de management prin Ordonanta Guvernului nr. 39/10 iulie 1997. 97
PARTEA a X-a
Studiu de caz: Evaluarea performantelor echipei manageriale prin contractul de management la S.C. Astoria S.A. ...... 100
PARTEA a XI-a
Concluzii si propuneri .......... 111
Bibliografie
Anexe

Alte date