Pagina documente » Drept » Contractul de societate civila

Despre lucrare

lucrare-licenta-contractul-de-societate-civila
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractul-de-societate-civila


Cuprins

Cuprins
I. Introducere in studiul contractelor ............1
I.1 Consideratii generale privind contractele.
Definitia contractului ........1
I.2 Conditii generale de valabilitate ale contractelor .....1
II. Notiuni generale privind contractul de societate civila ..4
II.1 Conceptul de societate civila si legea aplicabila societatii civile...5
1.1 Definitia societatii civile 5
1.2 Legea aplicabila societatii civile......5
II.2 Societatea civila vs. societatea comerciala ............7
2.1 Contractul de societate civila si asociatia .........11
2.2 Contractul de societate civila si indiviziunea ......11
II.3 Caracterele juridice ale contractului de societate civila ............12
3.1 Caracter civil ............12
3.2 Caracter lucrativ ........13
3.3 Caracter sinalagmatic ..13
3.4 Contract cu titlu oneros 15
3.5 Caracter consensual ....16
3.6 Contract cu executare succesiva .....17
3.7 Caracter intuitu personae .............17
III. Conditiile de valabilitate si domeniul de aplicare a contractului de
societate civila...19
III.1 Conditii de valabilitate a contractului de societate civila..........19
1.1 Capacitatea de a contracta............19
1.2 Consimtamantul ........21
1.3 Participarea la constituirea fondului comun ......23
1.4 Participarea la impartirea beneficiilor si pierderilor ............23
1.5 Scopul patrimoniului comun ........24
III.2 Domeniul de aplicare a contractului de societate civila ..........25
2.1 Contracte incheiate in vederea realizarii unui scop patrimonial
comun intre persoane fizice ........26
2.2 Contracte incheiate in vederea exercitarii in comun a unei
meserii ...27
2.3 Domeniul de aplicare a contractului de societate civila .......28
2.4 Contractul de societate civila in domeniul agricol .............29
2.5 Alte domenii de aplicare a contractului de societate civila ....31
2.6 Problema dobandirii persnalitatii juridice a societatii civile ..32
IV. Constituirea societatii civile..32
IV.1 Felurile societatii .........32
1.1 Societatile universale .32
1.2 Societatile particulare 37
IV.2 Forma si functiile contractului de societate civila ..37
2.1 Forma contractului de societate civila ............37
2.2 Functiile contractului de societate civila .........38
IV.3 Aportul social .............39
3.1 Aportul intr-o suma de bani .........40
3.2 Aportul in bunuri de orice fel .......41
3.3 Aportul sub forma prestatiilor in munca .........42
3.4 Evaluarea aporturilor asociatilor ...43
3.5 Marirea aportului initial .............43
IV.4 Regimul juridic ...........44
IV.5 Patrimoniul social ........46
5.1 Particularitatile indiviziunii societare ............47
V. Functionarea societatii civile 51
V.1 Durata societatii civile ...51
V.2 Efectele contractului de societate civila .............52
2.1 Raporturile dintre asociati ..........52
2.2 Raporturile cu tertii ..57
V.3 Administrarea societatii .60
V.4 Impartirea beneficiilor sau pierderilor 63
VI. Incetarea societatii civile ....66
VI.1 Cauze de incetare a societatii civile ..66
VI.2 Efectele incetarii societatii civile .....72
Concluzii ............74
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

Introducere in studiul contractelor

I.1 Consideratii generale privind contractele.

Definitia contractului

In literatura de specialitate, au existat si opinii care au facut distinctie intre contract si conventie. Conventia ar fi genul, iar contractul specia. Conform acestie opinii, conventia ar reprezenta acordul de vointa intervenit intre doua persoane in scopul de a crea orice fel de efecte juridice, pe cand contractul este acea specie a conventiei prin care iau nastere obligatii. Prin conventie nu se creaza obligatii, ci se produc alte efecte juridice, ca de exemplu modificari de obligatii sau stingerea acestora (N.C. Rarincescu “Curs elementar de drept civil” , vol II).

O asemenea distinctie intre conventie si contract este lipsita de temei fata de dispozitiile Codului civil, care in titlul III (“Dispozitii preliminare”) la art. 942 precizeaza: “Contractul este acordul intre doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic.” In ceea ce priveste materia contractelor speciale, ca parte integranta a dreptului civil, aceasta are ca obiect de reglementare instrumentele juridice prin intermediul carora se realizeaza, de regula, circulatia bunurilor, folosinta si conservarea lor, ori crearea de valori.

I.2. Conditiile generale de valabilitate ale contractului

Unii autori fac distinctie intre conditiile de existenta ale contractului, a caror nerespectare atrage nulitatea absoluta, respectiv consimtamantul, obiectul si cauza, pe de o parte, si conditiile de validitate ale contractului, adica acelea a caror neindeplinire nu impiedica formarea contractului, insa acesta este lovit de nulitate relativa, respectiv capacitatea partilor si consimtamantul viciat.

S-a obiectat ca o astfel de distinctie nu este suficient de precisa, intrucat consimtamantul este uneori privit ca o conditie de existenta, alteori ca o conditie de validitate, ca lipsa capacitatii atrage nulitatea relativa numai cand e vorba de capacitatea de exercitiu, nu si de capacitatea de folosinta si ca lipsurile privind cauza duc uneori la nulitatea relativa, de exemplu cauza falsa.

Articolul 948 C.C. se refera la conditiile esentiale privind validitatea unei conventii. Acestea sunt urmatoarele:

? capacitatea de a contracta;

? consimtamantul valabil al partilor care se obliga;

? un obiect determinat;

? o cauza licita.

Capacitatea de a contracta este premisa incheierii valabile a oricarei conventii. Ea consta in aptitudinea generala a persoanei de a avea drepturi si obligatii, precum si de a-si exercita drepturile si indeplini obligatiile prin participarea la circuitul civil.Sistemul nostru este carmuit de principiul capacitatii, ceea ce inseamna ca incapacitatile trebuie sa fie expres si limitativ prevazute de lege, regula fiind capacitatea de a incheia acte juridice, incapacitatile reprezentand exceptia.

Acest principiu este formulat in art. 949 C.C.: “Poate contracta orice persoana ce nu este declarata necapabila de lege”. Potrivit art. 6, al. 1 din Decretul nr. 31/1954 nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de folosinta si nici lipsit in totalitate sau in parte de capacitatea de exercitiu, decat in cazurile si conditiile stabilite de lege.

Conform art. 950 C.C., necapabili de a contracta sunt:

? minorii;

? interzisii;

? toti acei carora legea le-a prohibit oarecare contracte.

Consimtamantul valabil al partilor ce se obliga. Esenta contractului este acordul de vointa. Nici un contract nu se poate forma cata vreme vointele celor care concureaza la crearea sa nu s-au pus de acord. Vointa fiecarei parti se numeste consimtamant, altfel spus o exteriorizare sau o manifestare a hotararii de a incheia contractul.

In dreptul modern, puterea vointei partilor este foarte mare, fiind de cele mai multe ori suficienta pentru a da contractului o existenta juridica obligatorie. In materia conventiilor, cele mai multe dispozitii legale sunt interpretative, de aici si teoria potrivit careia dreptul modern este consensualist si este dominat de principiul autonomiei vointei.

Pentru a fi valabil, consimtamantul trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii:

? sa provina de la o persoana cu discernamant;

? sa fie exteriorizat cu intentia de a produce efecte juridice;

? sa fie exteriorizat;

? sa nu fie alterat de vreun viciu de consimtamant (eroare, dol, violenta sau leziune).

Obiectul contractului, potrivit prevederilor art. 962 este acela la care partile sau numai una din ele se obliga. Cu alte cuvinte, prin obiect al contractului intelegem actiunile sau inactiunile la care partile sunt indreptate sau de care sunt tinute.

In literatura de specialitate, nu toti autorii sunt de aceeasi parere cu privire la ceea ce trebuie retinut ca fiind “obiect al contractului”:

? obiectul actului juridic consta in creearea, modificarea , transmiterea sau stingerea unui raport juridic ( in acest caz obiectul se confunda cu efectul actului juridic);

? obiectul actului juridic consta in interesele reglementate de parti, in baza si limitele legii, prin mijlocirea actului juridic.

Pentru a fi valabil, obiectul contractului trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

? sa existe;

? sa fie in circuitul civil;

? sa fie determinat sau determinabil;

? sa fie posibil;