Pagina documente » Stiinte Economice » Control fiscal. Impozite directe impozit pe profit. Impozit pe venituri de natura salariala

Cuprins

lucrare-licenta-control-fiscal.-impozite-directe-impozit-pe-profit.-impozit-pe-venituri-de-natura-salariala
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-control-fiscal.-impozite-directe-impozit-pe-profit.-impozit-pe-venituri-de-natura-salariala


Extras din document

CUPRINS
Pag.
1
CAPITOLUL .1. CONTROL FINANCIAR 3
1.1.1. NOTIUNI GENERALE 3
1.1.2. FORMELE CONTROLULUI SOCIAL-ECONOMIC 4
1.1.3. NECESITATEA,CARACTERISTICILE,ROLUL SI 6
SARCINILE CONTROLULUI ECONOMICO-FINANCIAR
1.1.3.1. NECESITATEA SI CARACTERISTICILE 6
CONTROLULUI ECONOMICO-FINANCIAR
1.1.3.2. ROLUL SI SARCINILE CONTROLULUI 7
ECONOMICO-FINACIAR
1.1.4. OBIECTUL SI FORMELE CONTROLULUI
ECONOMICO-FINACIAR
1.1.4.1. CONTROL FINANCIAR 9
1.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI ACTIVITATII 13
ECONOMICO - FINANCIARE
1.2.1. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ALE SISTEMULUI DE 13
CONTROL
1.2.2. STRUCTURA ORGANIZATORICA A CONTROLULUI 15
1.2.3. ORGANIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR EXERCITAT 19
DE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
1.2.3.1. OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT 19
1.2.3.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI DE STAT 20
1.2.3.3. DIRECTIA CONTROLULUI FISCAL 21
1.3. ATRIBUTIILE ORGANELOR CARE EXERCITA CONTROLUL 30
1.4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE ORGANELOR DE CONTROL 31
CAPITOLUL.2 VENITURILE FISCALE DIRECTE 33
2.1. IMPOZIT PE PROFIT 34
2.1.1. CONCEPT,TRASATURI,CARACTERISTICI 34
2.1.2. DETERMINAREA PROFITULUI IMPOZABIL 35
2.1.3. PLATA SI CONTROLUL IMPOZITULUI PE PROFIT 43
2.2. IMPOZIT PE VENIT- IMPOZIT PE VENIT DE NATURA 44
SALARIALA
2.2.1. CONCEPT,TRASATURI,CARACTERISTICI 44
2.2.2. IMPOZIT PE VENITURI DE NATURA SALARIALA 48
2.2.2.1. OBLIGATIILE PLATITORILOR DE VENITURI SI ALE 50
CONTRIBUABILILOR
CAPITOLUL.3 STUDIU DE CAZ 53
3.1. CONTROLUL IMPOZITELOR FISCALE DIRECTE 53
3.2. ACTELE DE CONTROL iNTOCMITE DE ORGANELE DE 54
CONTROL A MINISTERULUI FINANTELOR PUBLICE
CAPITOLUL.4 CONCLUZII SI PROPUNERI 62
BIBLIOGRAFIE 64

Alte date

?

CONTROL FINANCIAR

1.1.1. NOTIUNI GENERALE

In societate,activitatile desfasurate la nivele microeconomice si macroecono-mice , de la entitati economico-sociale si pana la nivelul sistemelor sunt urmarite in perma-nenta pentru a ajunge la realizarea scopurilor si intereselor urmarite. Aceasta activitate, care cuprinde mecanisme complexe,fiind un atribut esential al conducerii umane,este cunoscuta sub denumirea de control. De altfel,in cunoscuta definitie a lui H.Fayol data conducerii,pe langa functiile de prevedere, organizare, coordonare, este nominalizata si cea de control.

La nivelul entitatii economice, in general ,controlul poate fi privit ca o parghie a statului,ca intervenient din exterior,functie de interesul sau,dar si ca instrument la indemana conducerii proprii pentru realizarea obiectivelor si scopurilor activitatii.

În acest context ne-am referit la actiunea controlului general,ca instrument prin care institutiile specializate de control ale statului ,asigura respectarea legalitatii in activitatea tuturor organizatiilor,din economia nationala,reliefata prin controlul extern,dar si implicatiile acestuia in realizarea unui management ce presupune o buna gestiune.

Continutul notiunii de control semnifica,in general o analiza permanenta sau la anumite termene a unei activitati,situatii,astfel incat scopurile,rezultatele sa fie cele dorite.

Privind abordarea notiunii de control rezulta ca aceasta are un caracter complex in cadrul ei,ca de altfel si la nivelele altor activitati,componenta umana joaca un rol esential,ce trebuie luata in seama la constructia oricarui sistem de control viabil si eficient.

Abordarea controlului financiar,din punct de vedere institutional si al pozitiei acestuia fata de entitatile din economia nationala,conduce la una din clasificarile acestuia sub forma de control financiar extern sau intern.

În sistemul de control din tara noastra,din punct de vedere al functiilor indeplinite,in corelare cu interesele si scopurile pentru care este organizat ,controlul financiar este impartit in doua mari categorii :

- institutii specializate de control ale statului si care exercita controlul din afara unitatilor economice si bugetare,realizand un control extern.

- structura de control organizat sa functioneze in interiorul unitatilor economice si bugetare,realizand un control propriu al acestora.

Pornind de la aceasta clasificare,incercand o definire a controlului extern,trebuie evidentiate trasaturile specifice si evidentiale ale acestuia care constau in:

- se exercita de catre institutii specializate ale statului avand la baza norme de organizare si obiective bine stabilite ;

- se exercita in afara unitatii economice sau institutiei publice, are un anumit caracter de impunere,in general prin intocmirea procesului verbal de control ce exprima parerea controlului,care in numeroase cazuri, ulterior nu mai este insusita de cei controlati;

- are un caracter punitiv(sanctionatoriu)educativ,de inlaturare a neajunsurilor si de recuperare a prejudiciilor constatate;

- reprezinta o garantie pentru unitatea controlata,ca informatia contabila controlata este credibila;

- aparatul de control este organizat pe principiul ierarhizarii;

- se exercita in numele statului;

Pentru a defini controlul financiar in general trebuie pornit de la ideea de baza potrivit careia,fenomenele economice care se manifesta in economia nationala trebuie urmarite in cadrul normelor legale prin care au fost definite,in acest parcurs,la diverse nivele, revin responsabilitati,scopul final fiind respectarea legalitatii si obtinerea de rezultate dintre cele mai eficiente.

Controlului financiar ii revine sarcina evitarii si depistarii la timp,a fenomenelor economice si bugetare nelegale.

1.1.2. FORMELE CONTROLULUI

SOCIAL – ECONOMIC

Controlul,ca functie de baza a managementului,are un caracter universal,iar diversificarea si crestera complexitatii domeniilor si laturilor activitatilor sociale si economice determina atat largirea sferei cat si a modului de realizare a controlului.

Criteriile principale de grupare a formelor de control social-economic sunt:

a) Dupa natura activitatii controlate si a obiectivelor urmarite:tehnic, economic,juridic,legislativ,comercial,al calitatii produselor ,financiar , sanitar,al protectiei muncii,al protectiei consumatorilor etc.

Controlul tehnic este executat de catre organele de specialitate asupra tehnologiei productiei,asupra cantitatii si calitatii mijloacelor tehnice utilizate si productiei obtinute etc.

Controlul economic este executat de catre organele de specialitate asupra modului de alocare si utilizare a resurselor de productie, urmarindu-se valorificarea acestora in deplina concordanta cu programul si obiectivele prestabilite, astfel incat sa se asigure cresterea eficientei economice.

Control juridic are ca obiect verificarea respectarii actelor normative,a legilor si altor reglementari.

Controlul financiar se exercita asupra acelorasi elemente ca si controlul tehnic si economic,dar are in vedere numai latura baneasca a acestora,respectiv constituirea si utilizarea resurselor financiare pentru realizarea activitatii tehnice si economice (fondul de dezvoltare,sursele de acoperire a activelor circulante,fondul de retribuire,decontari,etc).

b) Dupa momentul executarii contolului se disting trei forme:controlul prealabil,concomitent si posterior.

Cele trei forme de control,in timp,formeaza “ciclul de control”al activitatii si asigura continuitatea controlului din momentul pregatirii unei activitati pana la terminarea ei.

Controlul prealabil se realizeaza inainte de efectuarea unei activitati pentru preintampinarea aparitiei unor fenomene nedorite care pot dauna vietii sociale si economice.

Controlul concomitent se exercita,de regula, de catre organele de conducere sau prin autocontrol,in timpul desfasurarii activitatii sau obiectivelor social-economice.

Controlul posterior sau postoperativ consta in verificarea si analiza operatiunilor si activitatilor dupa ce acestea au fost efectuate.