Pagina documente » Administratie publica » Controlul activitatii administratiei publice

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-activitatii-administratiei-publice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-activitatii-administratiei-publice


Cuprins

CUPR I N S
Introducere........pag. 3
1 . C a p i t o l u l I
Teoria controlului administratiei publice, necesitatea si rolul acestuiapag.5
1.1. Sectiunea I
Conceptul, necesitatea si rolul controlului activitatii administratiei publice.........pag.5
1.2. Sectiunea II
Conceptul de administratie publica ........pag.12
1.3. Sectiunea III
Controlul cetatenilor asupra administratiei publice......pag.20
2. Capitoul I I
Controlul activitatii administratiei publice .......... .. .pag.24
2 .1. Sectiunea I
Formele de control asupra administratiei publice ...... pag.24
2.2 . Sectiunea II
Controlul administrativ asupra autoritatilor publice locale. ....... ..pag .29
2.3. Sectiunea III
Elementele componente ale controlului...pag.42
2.4. Sectiunea IV
Avocatul Poporului............pag.44
2.5. Sectiunea V
Jurisdictiile in materie administrativa si recursurile pur administrative............pag.47
3. Capitolul III
Sisteme de control administrativ in Uniunea Europeanapag.58
4. Capitolul IV
Studiu de caz.....pag.66
Concluzii.........pag.69
Bibliografie ......pag.71
CUPR I N S

Introducere………………………………………………………………………..pag. 3
1 . C a p i t o l u l I
Teoria controlului administratiei publice, necesitatea si rolul acestuia…………...pag.5
1.1. Sectiunea I
Conceptul, necesitatea si rolul controlului activitatii administratiei publice……...pag.5
1.2. Sectiunea II
Conceptul de administratie publica …………………………………………..…pag.12
1.3. Sectiunea III
Controlul cetatenilor asupra administratiei publice……………………………...pag.20
2. Capitoul I I
Controlul activitatii administratiei publice ……………………. …………….. .pag.24
2 .1. Sectiunea I
Formele de control asupra administratiei publice………………………… …… pag.24
2.2 . Sectiunea II
Controlul administrativ asupra autoritatilor publice locale. …………………. ..pag .29 2.3. Sectiunea III
Elementele componente ale controlului…………………………………………pag.42
2.4. Sectiunea IV
Avocatul Poporului………………………………………………………………pag.44
2.5. Sectiunea V
Jurisdictiile in materie administrativa si recursurile pur administrative…………pag.47
3. Capitolul III
Sisteme de control administrativ in Uniunea Europeana………………………...pag.58
4. Capitolul IV
Studiu de caz……………………………………………………………………..pag.66
Concluzii…………………………………………………………………………pag.69
Bibliografie ……………………………………………………………………...pag.71

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

INTRODUCERE

Activitatea administrativa reflecta in principal, concretizarea vointei juridice exprimate fie de autoritatile publice locale, executive sau deliberative, fie de catre institutiile publice de interes localΉ.

In realizarea scopurilor propuse, ce sunt subsumate actiunii administrative cu caracter general de rezolvare si gestionare a problemelor ce privesc viata colectivitatilor locale, activitatea subiectelor de drept specifice au ca finalitate, promovarea si satisfacerea, exclusiva, a interesolr comunitatilor locale².

Dar, pentru realizarea activitatii administrative se impune necesitatea institutionalizarii controlului administratiei publice locale, purtatoare a intereselor colectivitatilor locale, acest control fiind fundamentat atat din ratiuni de ordin general, cat si din alte exigente specifice, insa in forme si modalitati ce sunt adaptate noilor realitati administrative.

In doctrina de specialitate se afirma ca oricat de larga ar fi autonomia locala, deci competenta autoritatilor alese sau, dupa caz, a stabilementelor publice, de a rezolva problemele locale, aceste autoritati desfasoara o activitate in cadrul unui stat unitar si nu in afara acestuia³.

Se diferentiaza astfel conceptual, natura autoritatilor autonome fata de stat, a autoritatilor prin care se realizeaza descentralizarea administrativa si limita statala a activitatilor acesteia4. Neadmiterea unei asemena limite ar conduce nu numai la transformarea autoritatilor locale autonome in autoritati politice, ca in cazul federatiei, dar mai mult, s-ar transforma in veritabile structuri statale independente, cu consecinte dintre cele mai dramatice in plan national si international5.

ΉCorneliu Manda, Cezar C. Manda, Dreptul colectivitatilor locale, Editura Lumina Lex, 2002, p.276;

²Idem, p.276;

³ Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.II, Editura Nemira, Bucuresti, 1996, p.531

4 Corneliu Manda, Cezar C.Manda. op.cit.; p.308

5Antonie Iorgovan, op.cit.p.531

In acest context, unitatea necesita o coerenta de actiune, mentinerea egalitatii tuturor cetatenilor si supravegherea intereselor generale ale colectivitatilor nationale, ceea ce impune in mod necesar si implica punerea in practica a principiului complementar de control6 sau al „dreptului de tutela asupra deciziilor luate de colectivitatile descentralizate7”.

Autoritatile publice ale statului exercita un control administrativ asupra autoritatilor administratiei publice locale in vederea asigurarii respectarii legilor, asigurarii intereselor nationale si a legalitatii actelor administrative emise de catre aceste autoritati.