Pagina documente » Stiinte Economice » Controlul financiar de gestiune la un agent economic (S.C. XYZ S.A., Braila)

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-financiar-de-gestiune-la-un-agent-economic-s.c.-xyz-s.a.-braila-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-financiar-de-gestiune-la-un-agent-economic-s.c.-xyz-s.a.-braila-


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I: CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR
1.1 Eficienta controlului in managementul unui agent economic ..........3
1.2 Obiectul si formele controlului financiar.......7
1.3 Evidenta tehnic-operativa si contabila .........9
CAPITOLUL II: METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR
2.1 Sistemul metodologic de control financiar ..13
2.2 Procedee si tehnici de control financiar ....15
CAPITOLUL III: ORGANIZAREA SI OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR PROPRIU AL UNUI AGENT ECONOMIC
3.1 Organizarea si obiectivele controlului financiar propriu .26
CAPITOLUL IV: FINALIZAREA ACTIUNII DE CONTROL FINANCIAR
4.1 Actele de control incheiate .......34
4.2 Stabilirea raspunderii ca modalitate de finalizare a controlului financiar. ......39
4.3 Eficienta controlului financiar ..62
CAPITOLUL V: STUDIU DE CAZ PRIVIND ORGANIZAREA SI
EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR DE GESTIUNE LA S.C. UNIVERS S.A. BRAILA ...64
CONCLUZII SI PROPUNERI.............85
BIBLIOGRAFIE ..............87

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

1.1. EFICIENTA CONTROLULUI IN MANAGEMENTUL UNUI

AGENT ECONOMIC

In cadrul economiei de piata controlul este implicat in toate activitatile eco-nomico-sociale. El se manifesta ca functie a managementului, a conducerii, contribuind la imbinarea si reglarea intereselor individuale si sociale intr-un ansamblu unitar.

Noua legislatie privind economia de piata in Romania a generat diverse forme adecvate de agenti economici publici si privati.

Pe baza acestei noi legislatii, s-au constituit, functioneaza si se perfectioneaza urmatoarele forme de agenti economici:

a. agenti economici organizati pe baza liberei initiative cum sunt:

- persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati independente si

- asociatii familiale.

b. agenti economici constituiti prin reorganizarea fostelor unitati economice de stat in:

- regii autonome

- societati comerciale cu raspundere limitata

c. agenti economici constituiti prin asociere de catre persoane fizice si juridice in vederea efectuarii de acte de comert sau prin reorganizarea fostelor asociatii cu scop lucrativ si intreprinderi mici bazate pe libera initiativa si anume:

- societati comerciale in nume colectiv

- societati comerciale pe actiuni

- societati comerciale in comandita simpla

- societati comerciale in comandita pe actiuni

- societati comerciale cu raspundere limitata

Concluzionand cele mentionate anterior, putem spune ca in Romania, functioneaza urmatoarele categorii de agenti economici:

- regii autonome;

- societati comerciale pe actiuni;

- societati comerciale cu raspundere limitata;

- societati comerciale in nume colectiv;

- societati comerciale in comandita simpla;

- societati comerciale in comandita pe actiuni;

- asociatii familiale;

- persoane fizice autorizate;

Importanta si necesitatea controlului financiar in conditiile economiei de piata sunt unanim recunoscute, fiind considerat ca indispensabil desfasurarii activitatilor economico-sociale atat de factorii de conducere cat si de cei condusi. Rolul controlului financiar reiese pregnant in evidenta in toate fazele proceselor de productie, incepand de la activitatile de proiectare, contractare si pana la finalizarea acestora si inregistrarea rezultatelor obtinute.

De aceea devine necesara intarirea institutiei controlului financiar, atat sub aspectul modului de organizare cat si sub aspectul cuprinderii si extinderii acestuia in economie. De altfel controlul financiar nu trebuie si nici nu poate sa scape procesului general de reforma, care se desfasoara in prezent in toate sistemele si subsistemele economice si in special in cele referitoare la buget, banci, fiscalitate, contabilitate nationala.

Rolul controlului financiar a crescut si a capatat noi valente privind evaluarea dar si raspunderile, in conditiile actualului proces de privatizare, determinat de sistemul nou de relatii ce se stabilesc intre stat si agentii economici, de autonomia acestora, de aportul decisiv al agentilor economici in deciziile cu caracter financiar, bugetar si fiscal pe care le adopta, de legislatia specifica aparuta in domeniu.

Ca functie a managementului, a conducerii, controlul financiar asigura realizarea unor functii specifice, care rezida din insasi continutul si natura sa. Controlul financiar nu poate realiza obiectivele propuse fara luarea in considerare a complexitatii interdependentelor diferitelor aspecte ale vietii agentului economic si implicit a multiplelor lui obiective, controlul constituie o latura distincta, de mare anvergura si raspundere a procesului managerial, iar, privit din afara, reprezinta rigoarea pe care o pretinde comunitatea agentului economic, in respectarea obligatiilor sale fata de parteneri.

Numai din aceasta prisma cu mai multe fatete putem aprecia functiile controlului.

Cele mai importante functii specifice controlului financiar sunt : [1 Mircea Boulescu, Marcel Ghita, Control financiar, Editura Eficient, Bucuresti, 1997, pag. 24]

- Functia de prevenire si functia de perfectionare, care se materializeaza in

preintampinarea producerii unor deficiente sau pagube in desfasurarea activitatilor economico-financiare, ceea ce presupune perfectionarea acestora. Exercitarea acestor functii contribuie la prevenirea tendintelor care necesita decizii de corectii, pentru ca se bazeaza pe prevenirea posibilitatilor de aparitie a unor deficiente si anomalii. In acest fel se asigura perfectionarea modului de gestiune a patrimoniului si de organizare si conducere a activitatii agentului economic.

Aceste functii, deriva din faptul ca, controlul are menirea de a orienta atentia spre obiective majore, intr-o ordine de prioritate rationala si de perspectiva, care sa previna si sa inlature risipa de efort uman si mijloace materiale si sa asigure eficienta economica si sociala.

- Functia de constatare a situatiei si functia de corectare, in cazul in care apar dereglari. Acestea presupun ca prin control se urmareste modul in care se indeplinesc deciziile referitoare la functionarea firmei, adica se verifica si se asigura respectarea si apararea intereselor acesteia.

Insa si mai concret, prin control se urmareste modul in care se asigura echilibrul financiar intre venituri si cheltuieli si se influenteaza favorabil realizarea obiectivelor economice, care sa contribuie la cresterea tuturor activitatilor unitatii. Aceste functii se realizeaza prin procedeele specifice controlului financiar care constata nereguli, deficiente si abateri si de asemenea prin modurile de finalizare si valorificare ce contribuie la corectarea situatiilor constatate si aducerea lor la parametri de normalizare si legalitate.

- Functia de cunoastere si functia de evaluare a situatiei existente la un moment dat, a rezultatelor obtinute la sfirsitul unei perioade de gestiune, a modului de desfasurare a activitatii in conditii de normalizare, legalitate si eficienta si, totodata, de asigurare a tuturor categoriilor de colaboratori ca respectivul agent economic este solvabil.

Cunoasterea asigurata de control se bazeaza pe o analiza riguroasa in vederea sesizarii operative a eventualelor tendinte de ineficienta si trecerii imediate la evaluarea consecintelor economice, patrimoniale, financiare si sociale.

Prin functia de cunoastere si evaluare a controlului se apreciaza si se stabilesc in conditii de realitate si legalitate deficientele, abaterile, orientarile in care isi au izvorul factorii a caror actiune tinde spre rezultate negative, spre ineficienta economica.