Pagina documente » Stiinte Economice » Controlul financiar propriu, forma a controlului efectuat in cadrul institutiilor publice

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-financiar-propriu-forma-a-controlului-efectuat-in-cadrul-institutiilor-publice
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-financiar-propriu-forma-a-controlului-efectuat-in-cadrul-institutiilor-publice


Cuprins

CUPRINS
Pagina
Introducere.....4
Capitolul I. Conceptul de control si audit ............6
1.1. Conceptul de control.....6
1.1.1. Definirea conceptului de control..............6
1.1.2. Controlul - functie eficienta a managementului..........7
1.1.3. Rolul, obiectul si functiile controlului......9
1.1.4. Formele controlului............12
1.2. Conceptul de audit......21
1.2.1. Scurt istoric - evolutie........21
1.2.2. Auditul public intern..........23
1.1.2.1. Obiectivele si sfera de activitate a auditului public intern....23
1.2.2.2. Organizarea si atributiile structurilor de audit intern..........24
1.2.2.3. Tipuri de audit.........27
1.3. Particularitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar la nivelul Ministerului Apararii Nationale...28
Capitolul II. Controlul financiar propriu in cadrul institutiilor publice..........31
2.1. Control financiar preventiv propriu...31
2.1.1. Organizarea controlului financiar preventiv propriu....31
2.1.2. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu.....32
2.1.2.1.Viza de control financiar preventiv propriu......32
2.1.2.2. Procedura de control...33
2.1.2.3. Refuzul de viza.........34
2.1.3. Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu........35
2.1.3.1. Conditiile necesare a fi indeplinite de persoanele ce se numesc in activitatea de control financiar preventiv propriu si principiile care stau la baza exercitarii acestei activitati...........35
2.1.3.2. Numirea, suspendarea, schimbarea sau destituirea persoanelor desemnate sa exercite activitatea de control financiar preventiv...37
2.1.3.3. Evaluarea activitatii persoanei care exercita control financiar preventiv propriu.............39
2.1.4. Particularitati privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu in unitatile militare.....39
2.2. Auditul financiar.........41
2.2.1. Definire, obiective, rol, principii............41
2.2.2. Clasificarea auditului financiar.............43
2.2.3. Auditul financiar intern.......44
2.2.3.1. Organizarea si exercitarea activitatii de audit financiar intern..............44
2.2.3.2. Desfasurarea auditului intern......45
2.2.3.3. Statutul, numirea, obligatiile si interdictiile auditorilor interni.............47
2.3. Control intern versus audit intern....48
Capitolul III. Metodologia de exercitarea a controlului financiar............50
3.1. Sistemul metodologic de exercitare a controlului financiar.....50
3.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control financiar.........51
3.2.1. Stabilirea obiectivelor controlului si determinarea tematicii de control...........51
3.2.2. Delimitarea obiectivelor pe forme de control.............52
3.2.3. Organele de control financiar competente sa efectueze controlul asupra obiectivelor stabilite.54
3.3.Orientarea actiunilor de control spre obiectivele esentiale si prioritare........56
3.3.1. Planificarea actiunilor de control...........56
3.3.2. Organizarea si pregatirea actiunilor de control..........56
3.4. Stabilirea surselor de informare necesare efectuarii controlului57
3.5. Selectarea si aplicarea procedeelor si tehnicilor necesare realizarii controlului.......59
3.5.1. Controlul documentar-contabil..............60
3.5.2. Controlul faptic..63
3.6. Sintetizarea concluziilor controlului si caracterizarea activitatilor controlate.......65
3.7. Valorificarea constatarilor si urmarirea realizarii masurilor stabilite..........66
3.7.1. Etapele valorificarii concluziilor controlului............66
3.7.2. Raspunderea materiala........67
3.7.2.1. Definirea, conditiile stabilirii si elementele raspunderii materiale........67
3.7.2.2. Trasaturile raspunderii materiale...68
3.7.2.3. Formele raspunderii materiale......69
3.7.2.4. Particularitatile privind raspunderea materiala a militarilor..71
Capitolul IV. Studiu de caz privind derularea misiunii de audit public intern in cadrul unitatilor militare......73
Concluzii si propuneri.....98
Bibliografie..100
Anexe.........103

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

În conditiile economiei libere, piata constituie locul si modalitatea prin care se dovedeste, se verifica si se realizeaza profitul scontat, dar acest deziderat depinde de inteligenta intreprinzatorului, de gradul dezvoltarii cercetarii in domeniile respective, de priceperea cu care este organizata si desfasurata activitatea economica propriu-zisa si alte elemente ale activitatii tehnice si tehnologice care sa permita, in jocul liberei concurente, realizarea profitului maxim.

Urmarind cu atentie evolutia relatiilor socio - umane, se poate observa cu usurinta pleiada incercarilor la care este supusa societatea umana in urma tuturor evenimentelor legate de existenta acesteia.

Asadar, in raza oricarui camp de activitate umana a existat, ce-i drept la inceput sub forma autoritara, o anumita forma de control, devenita indispensabila in cadrul tuturor ramurilor dezvoltarii societatii.

Acest fenomen s-a datorat nevoii acute manifestata de catre societate prin reprezentantii sai, de a cunoaste in fiecare moment situatia in detaliu, a unei ramuri a existentei sociale, atat faptic cat si scriptic.

Latura economica a unei societati a reprezentat, de la bun inceput, criteriul stabilirii unei viabilitati solide a entitatii in cauza, manifestandu-se astfel un vadit interes in aceasta directie. Astfel, controlul sub toate formele sale s-a dezvoltat extrem de mult si a luat amploare fenomenul de participare activa la restructurarea sistemului economic, din partea elementelor abilitate ce activeaza in subsistemele de control.

Periodicitatea efectuarii controlului, sub toate formele sale, fie intern sau extern, fie financiar sau fiscal, a determinat aparitia momentelor de stabilire a concluziilor necesare derularii activitatilor imediat urmatoare. De asemenea, tot controlul are menirea de a concretiza paleta de criterii luate in considerare la fundamentarea programelor si prognozelor.

În cadrul reformei institutionale, un element important il constituie ameliorarea sistemului de control financiar public existent, in care sa prevaleze principiile recunoscute conform bunei practici europene in domeniul constituirii, gestionarii si utilizarii unei terminologii adecvate in consens cu definitiile si recomandarile formulate de catre institutiile europene care evalueaza sistemul de control financiar din Romania. Trebuie amintit si faptul ca o conditie prealabila functionarii unui sistem de control financiar adecvat o reprezinta existenta unui cadru juridic ( sistemul legislativ si reglementarile secundare) coerent si exhaustiv care sa defineasca principiile, structurile si functionarea sistemului de control.

Masurile ce trebuiesc luate in acest domeniu, vizeaza, in mod evident o mai buna functionare a sistemului, catre o finalitate de bun augur pentru o mai buna pastrare a patrimoniului entitatii nationale.

Lucrarea prezinta modalitatea teoretica de organizare si exercitare a controlului financiar propriu, in cadrul institutiilor publice, reglementata de prevederile legale in vigoare la aceasta data, precum si modalitatea de transpunere in practica a actelor normative pentru desfasurarea activitatilor specifice controlului financiar propriu.

Se trateaza problematica controlului si auditului intern intr-o structura formata din patru capitole. Primele trei capitole ale lucrarii reprezinta abordarea teoretica a temei propuse, urmate si completate de studiul de caz realizat in ultimul capitol.

Se aduc clarificari pentru intelegerea mai buna, atat a conceptelor de control, audit, control financiar preventiv propriu si audit financiar intern, cat si a legaturilor dintre ele, iar in studiul de caz s-au pus in discutie cateva notiuni teoretice privind derularea misiunii de audit si aplicarea acestora in practica.

Lucrarea de licenta se finalizeaza prin prezentarea concluziilor referitoare la tema studiata, cat si a propunerilor care ar trebui respectate in vederea eficientizarii activitatilor de control si audit intern.