Pagina documente » Stiinte Economice » Controlul fiscal privind impozitele indirecte

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-fiscal-privind-impozitele-indirecte
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-fiscal-privind-impozitele-indirecte


Cuprins

CUPRINS
CAP. I. T.V.A. Impozit indirect
1.1. Notiuni generale si caracteristicile T.V.A.
1.2. Avantaje si sfera de aplicare
1.3. Baza de impozitare si cote de impozare
1.4. Regimul deducerilor
1.5. Criterii pe baza carora se determina T.V.A. datorata bugetului de stat
1.6. Pierderea dreptului de deducere
1.7. Obligatiile platitorilor de T.V.A.
CAP. II. Organizarea controlului fiscal privind T.V.A.
2.1. Directia de control financiar fiscal
2.2. Atributii si sarcin ale serviciului de control fiscal.
2.3. Verificari, investigatii, masuri dispuse de organele fiscale la platitorii de T.V.A.
2.4. Contestatii privind stabilirea si incasarea T.V.A.
2.5. Corectarea erorilor si termenelor in care pot fi revendicate drepturile statului si ale platitorilor referitoare la T.V.A.
CAP. III. Exercitarea controlului fiscal privind T.V.A. de catre Directia de Control Financiar Fiscal
3.1. Tipuri de control
3.2. Obiectivele controlului
3.3. Competentele , drepturile si obligatiile inspectorilor si platitorilor de T.V.A.
3.4. Organizarea controlului si desfasurarea controlului
3.5. Actele de controlsi valorificarea constatarii controlului
CAP. IV. Accizele -obiective de control , contraventii si sanctiuni
4.1. Notiuni generale
4.2. Obiective de control
CAP. V. Concluzii si propuneri
Bibliografie

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

T.V.A. impozit indirect

l. l. Notiuni generale si caracteristicile T.V.A.

T.V.A. constituie impozit general de consum care se aplică pe fiecare stadiu al circuitului economic de productie al produsului final, asupra valorii adăugate realizată de către producătorii intermediari si de producătorul final, inclusiv distributia pană la instrăinarea către consumatorul,final.

Ca atare, pe parcursul intregului proces de productie ,si distributie, fricare agent economic incasează T.V.A. de la cumpărător, din care deduce suma reprezentind:T.V.A. aferentă materiilor prime ,si materialelor aprovizionate, serviciilor prestate, iar suma reprezentand diferenta (soldul) o varsă la bugetul public (si o adaugă la pretul de vanyare). În realitate, T.V.A. este raportată de la un stadiu la altul al procesului de productie ,si de distributie pentru a ajunge la incheierea ciclului economic, la consumatorul final. În acest. fel, producătorul care a achizitionat materiile prime, materialele, semifabricatele de la furnizori - deti odată cu livrarea lor plăteste si T. V. A. in cota aferentă - in fapt nu suferă o pagubă bănească, deoarece la vanzarea bunului va vanzarea bunului va incasa suma respectivă fiind creditat de către la nivelul T.V.A. plătite furnizorilor săi.

Consumatorul final insă nu este creditat de către stat, astfel că el va suporta integral T.V.A. aferentă produsului final. Din această cauză T.V.A. este considerata un impozit pe consum fiind suportată de către consumator.

Valoarea adăugată

Conform Ordonantei Guvernului numărul 17/2000 valoarea adăugată este "echivalentă cu diferenta dintre vanzările si cumpărările in cadrul aceluiasi stadiu al circuitului economic."

T.V.A. deductibilă (Input tax)

Este T.V.A. inclusă in pretul pe care un cumpărător il plăteste pentru bunurile sau serviciile pe care le achizitionează pentru a le utiliza pentru activitatea sa economică. Acest impozit (T.V.A.) poate fi dedus din T.V.A. colectată (brută-exigibită) datorată de aceeasi persoana asupra sumei reprezentand pretul cu care vinde produsul sau serviciul executat (respectiv preul aferent bunului sau serviciului facturat).

T.V.A. colectată (brută/exigibilă)

Concret, este vorba de T.V.A. care face obiectul facturării bunurilor livrate sau

serviciilor testate. Fiind vorba de operatiuni efectuate in contul statului, T.V.A. nu apare nici in conturile de cheltuieli, nici in conturile de venituri, ci se cuprind in conturi speciale grupate in clasa a IV-a.

T.VA. are un caracter universal deoarece se aplică asupra tuturor bunurilor si

serviciilor din economie, rezultate atat din activitatea curentă de exploatare, cat si din

activitatea financiară de fructificare a capitalurile disponibile.

În at doilea rand, T.V.A. este un impozit neutru unic. dar cu plata fractionată. Este eliminată discriminarea deoarece cotele sale se aplică asupra tuturor activitătilor economice. Faptul că plata este fractionată rezultă din aceea că se calculează pe fiecare verigă (stadiu) care intervine in realizarea si valorificarea produsului.

În al treilea rand, T.V.A. se caracterizează prin transparentă. intrucat asigură fiecărui subiect impozabil posibilitatea de a cunoaste exact si concret care este mărimea impozitutui ,si a obligatiei de plată ce-i revine.

O altă caracteristică este unicitatea. constand in faptul că indiferent de circuitul pe care il parcurge materia primă pană la realizarea produsului finit, este acelasi ca nivel al cotei si ca mărime. Ca atare, T.V.A nu este dependentă de intinderea circuitului economic.

În sfarsit, o altă trăsătură este aceea că aplicarea T.V.A. s face numai in tara in care produsul se consumă; deci nu unde se realizează produsul, ci acolo unde se consuma. În consecinlă tot ce se exportă este degrevat complet de plata acestui impozit, dar ceea ce se importă se impune in mod corespunzător.

Din caracteristicile examinate, rezultă că T.VA. nu are trăsăturile unei "taxe ", fiind de

fapt un impozit indirect pe cifra de afaceri, perceput asupra valorii adăugate in toate stadiile circuitului economic, odată cu transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor sau Iucrărilor ori prestarea unor servicii.

l. 2. Avantajele T.V.A. si sfera de aplicare

Prin stabilirea valarii adăugate ca obiect impozabil se evită inregistrările repetate a1e

consumurilor externe (de la terti) ale intreprinderilor productive. Practic, aceasta cuprinde marja comercială din revanzarea mărfurilor si aportul industrial propriu din activitatea de exploatare.

1. T.V.A. elimină efectele impozitelor clasice in cascadă prin aceea că nu se mai aplica la intreaga valoare din fiecare stadiu al circuitului produsului, inclusiv impozitele plătite in amonte, ci numai la partea adăugată.

2. Prin deducerea taxei percepute in stadiile anterioare asupra produselor ,si serviciilor achizitionate, are loc o ieftinire a produsului final stimuland agentii economici să-si extindă afacerile ,si să realizeze o cifră de afaceri cat mai mare. În aceeasi directie actionează si datorită faptului că mărimea taxei rămane neschimbată pentru aceleasi operatii (cota este aceeasi) indiferent de volumul afacerilor.

3. Deoarece taxa se percepe la fiecare stadiu al circuitului economic al M?RFII, sunt accelerate incasările la buget (nu se mai asteaptă incheierea parcursului mărfii), mai ales incită mai putin la fraudă pentru că producătarii si comerciantii primesc facturi din care deduc impozitele plătite deja (in acest fel pot controla dacă s-au vărsat sumele anterior datorate).

În concluzie, adoptarea T. V.A. in practica financiară a Romaniei poate fi considerată o premiza pentru stimularea exporturilor si diminuarea importurilor , pentru accelerarea circuitului economic din intreprinderi pentru stimularea investitiilor si cresterea productivitătii muncii, in general pentru imbunătătirea activitătii economico-financiare a unitătilor economice.

Toate aceste efecte se bazează pe faptul că, pentru a nu suporta foarte mult timp T. V.A cumpărătorii de bunuri si servicii trebuie să devină intr-un timp cat mai scurt vanzători. Orice intarziere a incasării contravalorii mărfurilor inseamnă, implicit, intarzierea recuperării sumelor vărsate statului cu titlu de T. V.A, cu efecte negative asupra vitezei de rotatie a fondurilor, asupra situatiei frnanciare a unitătii.

Trecerea la T. V.A a determinat eliminarea I.C.M.si a diferentierilor de cote ale acestuia si inlocuirii lui cu un impozit stabilit numai asupra contributiei nete a intreprinderilor la formarea produsului social final (venitul national si fondul de amortizare).

Operatii privind :