Pagina documente » Stiinte Economice » Controlul propriu al unitatilor patrimoniale (S.C. XYZ S.A., Bacau)

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-propriu-al-unitatilor-patrimoniale-s.c.-xyz-s.a.-bacau-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-propriu-al-unitatilor-patrimoniale-s.c.-xyz-s.a.-bacau-


Cuprins

CUPRINS
pag
CAPITOLUL 1. Controlul economico - financiar, parte integranta a sistemului general de control
din Rominia ............ 4
1.1. Baza legala de desfasurare a controlului in Rominia ...... 4
1.2. Controlul economico - financiar - definitie, rol, principii 10
1.3. Functiile controlului economico - financiar .. 14
1.4. Clasificarea formelor de control 15
CAPITOLUL 2. Controlul propriu al unitatilor patrimoniale - organizare si metode de exercitare ....... 19
2.1. Structura organizatorica si functionala a sistemului de control economico - financiar ............ 19
2.1.1. Controlul propriu al unitatilor patrimoniale............ 19
2.2. Metode si metodologii de control .............. 33
2.2.1. Metodele de tehnica specifice controlului economic - financiar .. 36
2.2.2. Metodele si procedeele comune utilizate in controlul economic - financiar... 39
2.3. Controlul administrarii si al integritatii patrimoniului ...... 42
2.3.1. Stabilirea pagubelor suferite de agentii economici .. 42
2.3.2. Stabilirea raspunderilor pentru administrarea patrimoniului si pentru pagubele produse ... 45
2.3.3. Stabilirea si controlul masurilor de recuperare a pagubelor unitatilor patrimoniale ......... 50
CAPITOLUL 3. Controlul economic si financiar la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacau ...... 52
3.1. Prezentarea S.C. ROMTELECOM SA. Bacau ......... 52
3.2. Forme ale controlului economic si financiar exercitat la S.C. ROMTELECOM S.A. Bacau.. 55
3.3. Controlul administrarii patrimoniale si a recuperarii pagubelor ..... 76
CONCLUZII SI PROPUNERI ............ 80
ANEXE ......... 84
Bibliografie ... 98

EXTRAS DIN DOCUMENT

? CONTROLUL PROPRIU AL UNIT?TILOR PATRIMONIALE

CAPITOLUL 1. Controlul economico – financiar, parte integranta a sistemului general de control din romania

1.1. Baza legala de desfasurare a controlului in Romania

Caracteristica esentiala a economiei de piata este egalitatea intre agentii economici independenti si autonomi. Libera initiativa, care este motorul si dimensiunea economiei de piata, actioneaza in contextul generalizarii treptate a relatiilor specifice economice de piata intre toti agentii economici si se manifesta pentru satisfacerea anumitor interese economice.

Economia de piata functioneaza fara restrictii din partea statului. În consecinta, fiecare agent economic este liber sa cheltuiasca, utilizeze, produca, economiseasca cat si cum crede de cuviinta si urmareasca propriile interese economice in contextul general al armonizarii acestora cu interesele si nevoile reale ale societatii. Însa, piata nu este cu adevarat in intregime libera. Ea se manifesta in conformitate cu scopurile, cu telurile de ansamblu al societatii.

Controlul economico – financiar urmareste, astfel cum se arata in Normele numarul 63943/1991, sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale si producerea de pagube. El se exercita asupra documentelor care contin operatiunile de utilizare a fondurilor sau din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale.

Importanta care se acorda controlului economico – financiar rezulta si din faptul ca, prin Hotararea Guvernului numarul 720 din 10 octombrie 1991 a fost prevazuta obligatia pentru ministere, departamente, alte organe centrale de stat, prefecturi si primaria municipiului Bucuresti, institutii de stat de subordonare centrala sau locala, precum si pentru regii autonome de a emite actele administrative privind modul de organizare si exercitare a controlului economico – financiar. Aceasta obligatie rezulta din prevederile articolului 2 litera a din amintita hotarare, care contraventionalizeaza neemiterea acestor acte in termen de 30 de zile de la publicarea hotararii (Hotararea Guvernului 720 din 10 octombrie 1991 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, numarul 75 din 24 aprilie 1992). Desigur, ca sub acest aspect, nu putem trece cu vedere grava defectiune savarsita, in sensul ca Hotararea 720 a fost a probata la data de 10 octombrie 1991 si a fost data publicitatii abia la data de 24 aprilie 1992. Trecand peste acest fapt, obligatia pentru emiterea actelor administrative (ordine, norme, regulamente, instructiuni) ramane, iar neindeplinirea ei constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda contraventionala.

Dat fiind scopul controlului economico – financiar, operatiunile supuse acestui control prevazute la punctul 4 din „Normele metodologice generale referitoare la exercitarea controlului”, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, numarul 320 din 13 mai 2003, nu pot fi efectuate fara semnatura conducatorului compartimentului financiar – contabil sau a persoanei imputernicite in mod special pentru efectuarea acestui control.

Operatiunile ce se supun controlului economico –financiar nu pot fi aprobate si executate inainte de efectuarea acestui control. Conducatorii compartimentelor de specialitate, precum si celelalte persoane care intocmesc sau care participa la intocmirea documentelor pentru operatiunile care se supun controlului economico – financiar au obligatia sa prezinte in cadrul acestui control, sub semnatura, documentele respective, raspunzand de realitatea si exactitatea datelor si de legalitatea operatiunilor consemnate in acestea.

Documentele privind operatiunile din care deriva drepturi sau obligatii patrimoniale ce se prezinta la controlul economico – financiar trebuie sa fie insotite de actele justificative corespunzatoare si semnate, in prealabil, de conducatorul compartimentului de specialitate respectiv.

CONTROLUL PROPRIU AL UNIT?TILOR PATRIMONIALE

Prin semnarea acestor documente, acest conducator isi asuma raspunderea in legatura cu legalitatea, necesitatea, oportunitatea, economicitatea si realitatea operatiunilor. Documentele enumerate mai sus trebuie sa fie vizate, totodata, de catre jurisconsult.

Persoanele care exercita controlul economico – financiar au obligatia sa refuze motivat, in scris, vizarea documentelor, daca operatiunile nu sunt legale, reale, exacte, necesare, economice. În situatia in care s – a refuzat viza de control financiar, conducatorul unitatii poate dispune, in scris, pe propria raspundere, efectuarea operatiunilor; intr –o asemenea situatie compartimentului de control financiar ii revine obligatia sa informeze in scris atat consiliul de administratie al unitatii, cat si Directia generala a controlului financiar de stat a judetului sau a municipiului Bucuresti, dupa caz , in scopul luarii masurilor care se impun.

Documentele neavizate de controlul economico – financiar nu se pot evidentia in contabilitate, ci vor fi evidentiate separat, distinct, chiar si in ipoteza vizarii documentelor din dispozitia conducatorului unitatii.

În domeniul economic, controlul vizeaza in primul rand cele trei laturi de baza a activitatilor care se desfasoara in unitatile patrimoniale: latura tehnica (care se refera la specificul propriu – zis al activitatii); latura economica (legate de ansamblul mijloacelor antrenate in realizarea respectivei activitati); latura financiara (care vizeaza procurarea resurselor, eficienta muncii si rezultatele obtinute). Corespunzator acestor trei laturi, vom avea un control tehnic, un control economic si un control financiar, ale caror sarcini de baza vizeaza masurarea eforturilor si al efectelor, prevenirea dezechilibrelor si aprecierea realista a starilor calitative.

Controlul tehnic are in vedere aspectele tehnologice ale proceselor de productie si de circulatie, proprietatile fizice si chimice ale bunurilor si caracteristicile mijloacelor ce participa la desfasurarea unei activitati. El se exercita de catre cadre sau organe specializate, in imprejurari cum sunt: receptionarea materialelor, utilajelor sau marfurilor achizitionate, obtinerea unor produse sau semifabricate din productia proprie, terminarea unor operatiuni, procese, lucrari sau ale unor faze ale acestuia. Mai pot fi incluse in cadrul controlului tehnic si controlul unor documente sau proiecte, urmarirea pe parcurs a desfasurarii proceselor tehnologice, asistenta tehnica de specialitate.

Controlul tehnic nu poate fi limitat la activitatile productive sau comerciale. El trebuie extins la toate activitatile sociale care au un continut specific si un mod propriu de desfasurare. În acest sens putem aminti de tehnologiile procesului de invatamant sau tehnicile deosebit de complexe prin care se realizeaza ocrotirea sanatatii. Controlul profesional al activitatilor didactice sau ale actului medical, in toate momentele lui, genereaza forme particulare ale controlului tehnic.

Aspectele tehnice sau profesionale au nenumarate legaturi, directe si indirecte, cu activitatea economica si financiara a unitatilor patrimoniale, astfel incat controlul lor capata adesea un caracter mixt, de factura tehnico – economica, sau implicatii economico – financiare ale fenomenelor tehnice verificate.

Prin controlul economic se urmareste activitatea de productie si pe cea gestionara a agentilor economici, modul de gospodarire si de utilizare a resurselor materiale si umane, realizarea integrala si la timp a obiectivelor propuse. În cadrul acestui control includem modul de utilizare a bazei tehnice, organizarea muncii si productivitatea acesteia, nivelul si structura costurilor, specializarea unitatilor si subunitatilor economice si raporturile lor de cooperare, respectarea angajamentelor economice si a disciplinei contractuale. La nivel macroeconomic, un asemenea control poate viza indeplinirea programelor nationale de dezvoltare economico – sociala sau respectarea proportiilor, nivelurilor si ritmurilor de dezvoltare a diferitelor ramuri si subramuri, in cadrul politicii de stabilizare economica.

Controlul economic poate fi efectuat in unitati naturale, in unitati valorice, unitati conventionale sau in unitati de munca, tinandu – se cont de natura mijloacelor sau proceselor supuse verificarii, de

CONTROLUL PROPRIU AL UNIT?TILOR PATRIMONIALE

modul de reflectare a acestora in sistemele de evidenta si de obiectivele pe care le urmareste fiecare actiune de control.

Controlul financiar apare in sfera relatiilor financiare, fiscale si de credit, urmarind cu precadere constituirea si utilizarea fondurilor la toate nivelurile economiei nationale si asigurarea unei eficiente maxime. La nivelul unitatilor patrimoniale controlul financiar urmareste: elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli si executia acestora; rentabilizarea tuturor activitatilor, produselor si sectoarelor; sporirea rezervelor banesti si asigurarea capacitatii de plata; cresterea resurselor proprii de finantare; integritatea patrimoniului, prevenirea, descoperirea si recuperarea pagubelor suferite; lichidarea cheltuielilor supradimensionate si stoparea cazurilor de risipa; respectarea disciplinei financiare si fiscale.

Acest control financiar nu se rezuma numai la ceea ce se petrece in intreprindere si nu se limiteaza la perimetrul acesteia, el vizeaza relatiile financiare ale unitatilor patrimoniale cu exteriorul, cu mediul economic, administrativ si social in care aceasta isi desfasoara activitatea. În acest sens sunt incluse obligatiile financiare si fiscale ale intreprinderilor si institutiilor, raporturile lor cu organismele si institutiilor de asigurare sociala precum si eventualele subventii primite.

Controlul financiar se realizeaza numai cu ajutorul indicatorilor valorici, de catre organele proprii ale unitatilor patrimoniale, dar mai ales de catre organe specializate di afara, apartinand statului sau alte organisme publice.

Urmarind aspectele controlului economic si cel financiar se observa numeroase apropieri si interferente, ceea ce face ca activitatile specifice lor sa nu poata fi, in toate cazurile, precis delimitate. Astfel, controlul financiar este o parte a controlului economic, limitat la sfera raporturilor financiare si de credit. La randul lor, toate aceste probleme, ce fac obiect al controlului economic au, consecinte sau implicatii financiare, astfel incat ele trebuie urmarite si sub aspectul aportului pe care il aduc la desfasurarea eficienta a muncii, la obtinerea unor rezultate financiare pozitive.

Astfel, in economia noastra nationala, se exercita de fapt si de drept un control economic – financiar, care cumuleaza atat prerogativele controlului economic, cat si pe cele ale controlului financiar. Mai mult decat atat, sfera de cuprindere a controlului economic – financiar depaseste adesea perimetrul miscarilor de valori si al relatiilor economice exprimate in bani; multe actiuni de control au in vedere aspecte tehnico – economice, sociale sau administrative, precum si raporturile economico – juridice ale unitatilor de orice tip. În asemenea cazuri, controlul utilizeaza forme si procedee ale controlului tehnic, metode socio – statistice si analize comparative, folosind in procesul conducerii pentru orientarea strategica si tactica sau pentru realizarea unor obiective de ordin calitativ. Schematic, elementele componente si sfera de actiune a controlului economic – financiar pot fi reprezentate ca in figura numarul 1.

Ceea ce merita observat si retinut de aici este faptul ca, sub raport teoretic, controlul economic – financiar este reprezentat prin functia de control a finantelor si mai ales prin functiile de control gestionar si informational ale contabilitatii.

Din punct de vedere practic – aplicativ, controlul economic – financiar are ca domeniu de manifestare perimetrul foarte intins al economiei nationale, viata economica in ansamblul sau, privita prin prisma corectitudinii si eficientei, atat din unghiul de vedere al gospodaririi, utilizarii sau cheltuirii resurselor, al onorarii obligatiilor fata de societatea reprezentata prin Stat, cat si din perspectiva sistemelor de calcul, comunicare si raportare a informatiilor financiar – contabile.

Dintre trasaturile fundamentale ale controlului, retinem in primul rand pe cele care reprezinta o latura inseparabila a conducerii stiintifice a societatii. Evidentierea necesitatii obiective a controlului, precum si locul si rolul acestuia in conducerea stiintifica a societatii, imprima controlului un caracter stiintific in ansamblul stiintei „Conducerea activitatii economico – sociale”

CONTROLUL PROPRIU AL UNIT?TILOR PATRIMONIALE