Pagina documente » Stiinte Economice » Cooperarea internationala in retehnologizarea industriei

Cuprins

lucrare-licenta-cooperarea-internationala-in-retehnologizarea-industriei
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-cooperarea-internationala-in-retehnologizarea-industriei


Extras din document

Cuprins
Introducere 2
Capitolul I. Importanta restructurarii industriei prin modernizare si retehnologizare 6
1.1 Cadrul general de manifestare a relatiilor economice internationale 6
1.2 Locul industriei in economie 15
1.3 Fundamentarea deciziei de restructurare prin modernizare si retehnologizare 24
Capitolul II. Politica Industriala in perspectiva cooperarii internationale 29
2.1 Dezvoltarea cooperarii industriale 29
2.2 Politica industriala in Uniunea Europeana. Concluzii pentru Republica
Moldova 33
Capitolul III. Restructurarea potentialului industrial al RM in contextul integrarii
europene 39
3.1 Platforma industriala a economiei Republicii Moldova 39
3.2 Strategii de dezvoltare economica prin restructurarea industriei 50
incheiere 61
Bibliografie 65
Anexe 68

Alte date

?Introducere

Actualitatea temei investigate si gradul de cercetare a acesteia. Industria are un rol important in realizarea si mentinerea unui ritm inalt de crestere economica durabila in orice tara. Datorita contributiei majore in procesul dezvoltarii, industria ar trebui sa fie unul din principalele sectoare ale economiei nationale. Actualmente industria Republicii Moldova asigura 14,9% din PIB si incadrarea in campul muncii a 12,3% din numarul populatiei economic active (anexa nr. 2). Marfurile industriale reprezinta 78,4% din volumul total al exportului. În sectorul industrial sint inregistrati circa 16 mii agenti economici, ceea ce constituie 12,3% din numarul total pe republica. În ramura activeaza 679 intreprinderi mari, dintre care doar circa 9% reprezinta proprietate publica.

Ca rezultat al reformelor economice, R. Moldova si-a modificat semnificativ politica de comert. În prezent, se poate afirma ca pietele moldovenesti sunt deschise competitorilor straini intr-o masura mai mare decat majoritatea pietelor occidentale. Tarifele vamale stabilite la import nu depasesc nivelul de 15% si majoritatea barierelor administrative si regulatorii la importuri au fost eliminate. În consecinta, Moldova a fost una dintre primele tari ale fostului imperiu sovietic care a aderat la OMC, in anul 2001. Rezultatul principal al reformelor economice realizate in Republica Moldova consta in crearea si functionarea reala a sectorului privat in toate domeniile economiei, inclusiv in industrie si trecerea la mecanismele economiei de piata. Reiesind din aceasta, politica industriala a statului trebuie sa poarte un caracter stimulator si sa fie orientata spre crearea mediului favorabil pentru dezvoltarea industriei.

Sarcina primordiala, de realizarea careia depinde stabilitatea statului, consta in necesitatea asigurarii competitivitatii marfurilor industriale autohtone pe pietele interna si externa. Solutionarea acestei probleme complicate depinde de multipli factori, in primul rand de competenta institutiilor statale si afirmarea in domeniul cooperarii economice internationale. Elaborarea si implementarea politicii industriale, precum si a managementului corporativ este o masura esentiala pentru continuarea reformelor orientate spre consolidarea economiei de piata. Pe langa aceasta, luand in consideratie ca obiectivul principal al politicii Republicii Moldova, pentru urmatorii 15-20 de ani, il constituie integrarea in Uniunea Europeana, este foarte necesar de a cunoaste politicile U.E. in diverse domenii, deoarece ele in cazul lansarii procesului de aderare vor deveni capitole de negocieri. Pentru a reduce in viitor problemele si perioada de negociere a acestor capitole, dar si pentru a elabora o politica industriala proprie ce va permite realizare mai multor obiective este necesar acest studiu, ce va prezenta in principal ceea ce este politica industriala, precum si posibilitatile de dezvoltare in cadrul acestei politici.

Scopul si sarcinile lucrarii constau in fundamentarea directiilor de dezvoltare a industriei precum si evidentierea rolului cooperarii internationale in restructurarea si retehnologizarii acesteia, cu ajutorul analizelor teoretice si metodologice adecvate situatiei curente si de perspectiva a comertului extern, prin elucidarea oportunitatilor de perfectionare si implementare a strategiilor de promovare a acestuia.

Scopul propus este concretizat de urmatoarele sarcini ale cercetarii:

- studierea si analiza relatiilor economice internationale;

- evaluarea starii actuale si a directiilor de dezvoltare a cooperarii economice internationale;

- analiza aspectelor definitorii ale cooperarii industriale;

- argumentarea importantei industriei pentru dezvoltarea economiei;

- fundamentarea importantei reglementarii relatiilor de export–import cu produse industriale cu participarea organizatiilor internationale;

- reflectarea politicii industriale a Uniunii Europene si conturarea unor concluzii de rigoare pentru Republica Moldova;

- estimarea rolului cooperarii economice internationale in modernizarea industriei Republicii Moldova;

- conturarea unor noi strategii si mecanisme de dezvoltare economica in RM prin prisma restructurarii si retehnologizarii industriei.

Suportul teoretico-stintific si metodologic al cercetarii este bazat pe folosirea metodelor de cercetare: analiza, sinteza, comparatie, grupari economice, metode de previziune economica si alte modalitati.

Reperul teoretic al cercetarii il constituie lucrarile fundamentale in domeniu de studiu ce apartin savantilor clasici: Smith A., Ricardo D.; au fost analizate lucrarile savantilor Suta N., Chiran A., Constantin M., Croitoru C., Ignat I.; au fost studiate amanuntit publicatiile economistilor autohtoni ca: Rosca P., Moldovan D., Osadcii V., Certan S., Railean V., Gribincea A., etc.

În calitate de materiale practice au servit diverse publicatii periodice, date statistice ale Comisiei Europene, materialele Biroului de Statistica al Republicii Moldova, datele statistice ale Ministerului Industriei si Infrastructurii al Republicii Moldova, Ministerului Economiei al Republicii Moldova, reteaua Internet, investigatiile si observatiile proprii.

Inovatia stiintifica a cercetarii. Caracterul inovator al investigatiei „Rolul cooperarii internationale in restructurarea si retehnologizarea industriei Republicii Moldova”, rezida in faptul de a construi un tablou integru a principalelor aspecte si directii de restructurare si retehnologizare a industriei, si evidentierea relatiilor de cooperare economica internationala in domeniul industriei, rolul acestora in modernizarea industriei unui stat, implicit a Republicii Moldova. Pornind de aici caracterul original al investigatiei consta in realizarea unei sinteze de ansamblu a aspectelor fundamentale de planificare strategica a politicii industriale prin restructurare si rerehnologizare in conditiile vectorilor de integrare europeana a Republicii Moldova. Noutatea cercetarii se rezuma la urmatoarele elemente:

• Prezentarea conceptelor de manifestare a relatiilor economice internationale;

• Precizarea locului industriei in economie;

• Evaluarea politicii industriale in perspectiva cooperarii internationale;

• Studierea platformei industriale a economiei Republicii Moldova;

• Aprecierea rolului cooperarii internationale in restructurarea si retehnologizarea unui stat, implicit a Republicii Moldova;

• Prezentarea strategiilor si mecanismelor privind restructurarea industriei;

Structura lucrarii. Scopul si sarcinile investigate au determinat structura tezei, care include: introducerea, trei capitole, concluzii si recomandari din incheiere, bibliografia si anexe.

În introducere este argumentata actualitatea temei de cercetare, sunt precizate gradul de cercetare a temei, scopul si obiectivele tezei, suportul teoretico-stiintific si metodologic de studiu, inovatia stiintifica, volumul si structura tezei.

În capitolul I – „Importanta restructurarii industriei prin modernizare si retehnologizare” - sunt examinate aspectele fundamentale ce vizeaza continutul relatiilor economice internationale, locul si rolul industriei in sistemul economic, fundamentarea deciziei de restructurare si retehnologizare a industriei unui stat.

Capitolul II. – „Politica Industriala in perspectiva cooperarii internationale” - scoate in evidenta cooperarea industriala, dezvoltarea acesteia prin analiza situtiei date in spatiul european. Se analizeaza politica industriala a UE, ce ne conduce spre oportunitatea de a studia experienta, de a face unele concluzii si de a elabora unele recomandari pentru Republica Moldova. Aceasta va permite apropierea Moldovei cat mai repede de normele si standardele Uniunii Europene, si va contribui in perspectiva la lansarea procesului de aderare.

În capitolul III – „Restructurarea potentialului industrial al Republicii Moldova in contextul integrarii europene” – se cerceteaza starea curenta a industriei Republicii Moldova, potentialul de resurse pentru dezvoltarea industriei. Se contureaza noile strategii si mecanisme de dezvoltare economica in RM prin prisma restructurarii si retehnologizarii industriei.

Capitolul de incheiere va sublinia inca o data principalele idei care au reiesit din analiza efectuata pe parcursul acestei lucrari.

Capitolul I. Importanta restructurarii industriei prin modernizare si retehnologizare

1.1 Cadrul general de manifestare a relatiilor economice internationale

În conditiile moderne, lumea fiind impartita in tari dezvoltate si slab dezvoltate, unul din cei mai valorosi factori ai dezvoltarii economice il constituie eliminarea decalajelor de dezvoltare si crearea conditiilor pentru ca fiecare economie nationala sa dispuna de propriile bogatii, de programe de dezvoltare care sa garanteze fortei de munca stabilitate si siguranta.

Diferentele nivelului de dezvoltare economica dintre state conduc adesea la mari miscari emigrationale ale populatiei de la statele slab dezvoltate spre cele mai dezvoltate, unde chiar si cel mai mic venit asigura imigrantului un trai superior celui avut in tara sa.

O solutionare a acestor probleme, care atrag dupa sine confruntari sociale si chiar pericole militare, nu poate avea loc decat pe seama unei ample activitati internationale de asigurare a acestor categorii de populatii cu posibilitatea accesului la bunurile materiale necesare traiului decent care, prin impactul asupra pietei, pot crea cerere de produse si stimula activitatea productiva. Libera circulatie a marfurilor, a tehnologiilor, a capitalului, si fluidizarea intregului circuit economic mondial se pot constitui in factori ai progresului general si, deci, ai linistii la scara internationala.

Importanta diviziunii internationale a muncii pentru dezvoltarea economica si sociala a oricarei tari in conditiile actuale e greu de subestimat. Acest proces implica, in primul rand, sferele mari ale economiei – industria si agricultura - care necesita folosirea unui potential uman destul de major.

Relatiile economice internationale sunt o sfera a relatiilor de piata intre tari, conditionate de diviziunea internationala a muncii si fundamentarea economica din partea partenerilor. [1 Rosca, P. Relatii economice internationale. - Ed.: Centru editorial ULIM, Chisinau, 2002. p.25.]

Particularitatile relatiilor economice internationale sunt determinate de specificul lor si decurg din dimensiunile foarte mari ale spatiului economic, mobilitatea limitata a factorilor de productie si a unor tipuri de resurse, din actiunea unor instrumente economice speciale.

Diviziunea mondiala a muncii, specializarea internationala in productie au creat necesitatea stabilirii unor raporturi economice intre statele lumii.

Relatiile economice internationale reprezinta legaturile dintre economiile nationale, dintre agentii economici de pe glob, legaturi care se formeaza in virtutea diviziunii mondiale a muncii. În practica, schimbul reciproc de activitati dintre agentii economici, la scara economiei mondiale, se desfasoara intr-un cadru economico - juridic determinat.

Istoria a cunoscut relatii internationale caracterizate fie prin dependenta unor state fata de altele, fie prin respect reciproc si colaborare.

În calitate de obiecte ale relatiilor economice internationale apar marfurile si serviciile, precum si resursele implicate in schimbul international, iar drept subiecte ale relatiilor economice internationale - firmele particulare si unii antreprenori, structurile de stat, organele administrative de diferite nivele, intreprinderile, institutiile, organizatiile si corporatiile internationale.

Relatiile economice internationale reprezinta acea parte a relatiilor internationale, ce direct exprima aspectele economice ale vietii natiunilor. [2 Osadcii V. Comert international. - Ed.: Radu, Chisinau, 1999. p.13.]