Pagina documente » Stiinte Economice » Costul capitalului unei societati comerciale

Despre lucrare

lucrare-licenta-costul-capitalului-unei-societati-comerciale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-costul-capitalului-unei-societati-comerciale


Cuprins

CUPRINS:
INTRODUCERE.........3
CAPITOLUL I: DEFINIREA SI STRUCTURAREA CAPITALULUI......5
1.1 Definirea capitalului.........6
1.2 Structuri ale capitalului - modalitati de finantare a activelor intreprinderii..10
1.2.1 Capitaluri proprii.....15
1.2.2 Capitaluri permanente..............16
CAPITOLUL II: DECIZIA DE FINANTARE. COSTUL CAPITALULUI
UNEI SOCIETATI COMERCIALE...........18
2.1 Costul indatorarii19
2.2 Criteriul VAN nula a deciziei de investitii si de finantare..............20
2.3 Costul capitalurilor proprii....22
2.4 Costul capitalurilor proprii in conditii de crestere economica.........25
2.5 Costul autofinantarii...........26
2.6 Costul capitalului imprumutat28
2.6.1 Cazul imprumutului ordinar........29
2.6.2 Cazul imprumutului obligatar cu prima de emisiune.........29
2.7 Costul leasing - ului...........30
CAPITOLUL III: COSTUL MEDIU PONDERAT AL CAPITALULUI....33
3.1 Principalele surse de finantare a investitiilor..38
3.2 Structura financiara si costul capitalului......40
3.3 Teoria costului capitalului dependent de indatorare.........42
3.4 Teoria dependentei costului indatorarii........43
CAPITOLUL IV: INFLUENTA STRUCTURII CAPITALULUI ASUPRA
VALORII iNTREPRINDERII...45
4.1 Evolutia valorii intreprinderii indatorate si conditii de
fiscalitate.............45
4.2 Evolutia costului capitalului propriu si a costului mediu
ponderat..............52
4.2.1 Efectul de levier in valori de piata ale capitalurilor..........53
4.2.2 Efectul de levier in valori de contabilitate ale
capitalurilor..54
4.2.3 Evolutia costului mediu ponderat al capitalului56
CAPITOLUL V: CONCEPTE SI INDICATORI PRIVIND EFECTELE
ECONOMICO-FINANCIARE DETERMINATE DE
UTILIZAREA CAPITALULUI.57
CAPITOLUL VI: Prezentarea S.C. NATIONALA S.A........64
CAPITOLUL VII: CONSTITUIREA, UTILIZAREA SI COSTUL
CAPITALULUI LA S.C. NATIONALA S.A.
7.1 Indicatorii determinati pe baza bilantului contabil pe anul
1999....74
7.2 Evolutia rezultatului si soldurilor intermediare de gestiune
pe baza contului de profit si pierdere pe anul 1999..........78
7.3 Determinarea si interpretarea ratelor de rentabilitate si a
ratelor de structura a capitalurilor.82
7.4 Costul capitalului si evolutia acestuia.......85
CONCLUZII SI PROPUNERI........89
BIBLIOGRAFIE ........93

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

?INTRODUCERE

Finantele intreprinderii reprezinta veriga primara, de baza a intregului sistem financiar, aceasta afirmatie bazandu-se pe faptul ca majoritatea fondurilor banesti ce se formeaza la diferite nivele isi au izvorul in veniturile create in celulele de baza ale economiei nationale. De dimensiunea acestor finante depinde in cea mai mare masura soliditatea celorlalte subsisteme financiare.

Activitatea economico-financiara a unei intreprinderi nu poate fi conceputa in afara mediului in care functioneaza si evolueaza; din acest mediu, intreprinderea isi colecteaza resursele si tot in cadrul lui efectueaza plati, restituiri de fonduri,etc. Fenomenul financiar se naste in relatiile pe care intreprinderea le are cu totii agentii economici si financiari, cu statul si alte organisme.

Întreprinderea este o combinatie de factori materiali (capital economic) cu factori umani, un agent economic, o entitate, un centru de decizie, care evolueaza intr-un mediu complex, format din patru universuri interdependente, si anume:

- universul economic;

- universul financiar;

- universul social;

- universul public, statul.

Ca agent economic, intreprinderea intra in relatii cu alti agenti pe diferite piete in care se schimba bunuri si servicii pe baza de moneda. Cantitatile de marfuri oferite si solicitate, precum si preturile sunt variabile, ceea ce influenteaza echilibrul, intreprinderea fiind supusa mecanismelor economiei de piata. Aceste schimbari dau nastere universului financiar, care apare simultan, ca o contrapare a universului economic si ca un univers autonom, organizat pe pietele sale proprii, prin care se schimba active financiare si moneda.

Într-o intreprindere se pot crea numeroase fonduri intre care fondul pentru investitii in active fixe, fondul de rulment, fondul de rezerva etc.; izvoarele acestor fonduri pot sa difere de la caz la caz, insa pentru anumite activitati, intreprinderea poate apela si la resurse imprumutate.

Principalele cai utilizate in colectarea fondurilor sunt: aportul asociatilor sau actionarilor, autofinantarea, creditarea si finantarea bugetara.

Functia intreprinderii nu are semnificatie decat in mediul complex in care ea evolueaza, intreprinderea fiind combinatia unui set de factori in scopul de a produce si de a schimba bunuri si servicii cu ceilalti agenti economici.

Capitalul intreprinderii este constituit la un moment dat dintr-un ansamblu de bunuri sau “active“, precum si cladiri, masini materii prime, evaluarea lor reprezentand activul bilantului intreprinderii.

Gestiunea financiara este functia care are ca principal obiectiv pe acela de a furniza intreprinderii, la momentul oportun, fondurile necesare exploatarii si dezvoltarii sale, asigurand in acelasi timp, rentabilitatea operatiunilor carora le sunt afectate fondurile sale.

A realiza analiza financiara pentru o intreprindere inseamna a efectua studiul sau la un moment dat pentru a obtine o sinteza a situatiei financiare ce va permite previziunea evolutiei intreprinderii in viitor.

În cadrul acestei lucrari, un loc important il ocupa echilibrul financiar al intreprinderii, inclusiv a starii de performanta financiara. De asemenea, sunt tratate probleme privind decizia de finantare a intreprinderii, costul capitalului total si costul mediu ponderat al capitalului dar si influenta structurii capitalurilor asupra valorii intreprinderii.

În incheierea lucrarii sunt urmarite modalitatile de formare, utilizare si costul capitalului la S.C. NATIONALA S.A.

CAPITOLUL I