Pagina documente » Stiinte Economice » Crearea unei intreprinderi in Romania

Cuprins

lucrare-licenta-crearea-unei-intreprinderi-in-romania
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-crearea-unei-intreprinderi-in-romania


Extras din document

CUPRINS
INTRODUCERE ......4
CAPITOLUL I
SOCIETATI COMERCIALE 5
1.1 Notiune si clasificare ..... 5
1.1.1 Evolutie istorica ...... 5
1.1.2 Clasificarea societatilor comerciale ....... 6
1.2 Formele societatilor comerciale .... 7
1.2.1 Societatea in nume colectiv ..... 8
1.2.2 Societatea in comandita simpla ..............9
1.2.3 Societatea pe actiuni . 9
1.2.4 Societatea in comandita pe actiuni ......... 10
1.2.5 Societatea cu raspundere limitata ........... 11
1.3 Constituirea societatilor comerciale ............. 12
1.3.1 Actul constitutiv ....... 14
1.3.2 Autentificarea si publicarea in Monitorul Oficial .16
1.3.3 inmatricularea societatilor comerciale ....17
1.4 Lichidarea si dizolvarea societatilor comerciale ..........20
1.4.1 Dizolvarea. Notiuni generale ....20
1.4.2 Lichidarea ...21
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA FUNCTIONALA SI STRUCTURALA A iNTREPRINDERII ....23
2.1 Functiunile intreprinderii .... 23
2.1.1 Functiunea de cercetare - dezvoltare ............ 25
2.1.2 Functiunea de productie .. 26
2.1.3 Functiunea de marketing - comercializare ... 27
2.1.4 Functiunea financiara - contabila . 27
2.1.5 Functiunea de personal ... 28
2.2 Organizarea structurala a intreprinderii .......... 29
2.2.1 Premisele organizarii structurale .... 29
2.2.2 Continutul organizarii structurale 29
CAPITOLUL III
ACTIVITATEA DE PERSONAL .............34
3.1 Caracterizare generala .... 34
3.2 Recrutarea, selectia si incadrarea personalului ............35
3.3 Formarea si perfectionarea personalului .......37
3.4 Salarizarea personalului ..39
CAPITOLUL IV
STRUCTURA FINANCIARA A iNTREPRINDERII ............ 41
4.1 Finantarea pe termen lung ............. 41
4.1.1 Finantarea pe termen lung prin fonduri proprii ... 41
4.1.2 Finantarea prin angajamente la termen 43
4.2 Finantarea pe termen scurt sau resurse financiare a activelor circulante ..44
4.2.1 Fondul de rulment ...44
4.2.2 Credite bancare pe termen scurt .......... 45
4.3 Analiza echilibrului financiar ..... 46
4.3.1 Analiza bilantului patrimonial .46
4.3. 2 Analiza bilantului functional .. 47
4.4 Finantari SAPARD ....... 48
CAPITOLUL V
PLAN DE AFACERI .............. 50
5.1 Caracteizare generala .... 50
5.2 Continutul planului de afaceri ..... 51
SC Project Company SA........... ......... 54
CONCLUZII ......... 69
ANEXE .
CUPRINS
INTRODUCERE ......4
CAPITOLUL I
SOCIETATI COMERCIALE 5
1.1 Notiune si clasificare ..... 5
1.1.1 Evolutie istorica ...... 5
1.1.2 Clasificarea societatilor comerciale ....... 6
1.2 Formele societatilor comerciale .... 7
1.2.1 Societatea in nume colectiv ..... 8
1.2.2 Societatea in comandita simpla ..............9
1.2.3 Societatea pe actiuni . 9
1.2.4 Societatea in comandita pe actiuni ......... 10
1.2.5 Societatea cu raspundere limitata ........... 11
1.3 Constituirea societatilor comerciale ............. 12
1.3.1 Actul constitutiv ....... 14
1.3.2 Autentificarea si publicarea in Monitorul Oficial .16
1.3.3 inmatricularea societatilor comerciale ....17
1.4 Lichidarea si dizolvarea societatilor comerciale ..........20
1.4.1 Dizolvarea. Notiuni generale ....20
1.4.2 Lichidarea ...21
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA FUNCTIONALA SI STRUCTURALA A iNTREPRINDERII ....23
2.1 Functiunile intreprinderii .... 23
2.1.1 Functiunea de cercetare - dezvoltare ............ 25
2.1.2 Functiunea de productie .. 26
2.1.3 Functiunea de marketing - comercializare ... 27
2.1.4 Functiunea financiara - contabila . 27
2.1.5 Functiunea de personal ... 28
2.2 Organizarea structurala a intreprinderii .......... 29
2.2.1 Premisele organizarii structurale .... 29
2.2.2 Continutul organizarii structurale 29
CAPITOLUL III
ACTIVITATEA DE PERSONAL .............34
3.1 Caracterizare generala .... 34
3.2 Recrutarea, selectia si incadrarea personalului ............35
3.3 Formarea si perfectionarea personalului .......37
3.4 Salarizarea personalului ..39
CAPITOLUL IV
STRUCTURA FINANCIARA A iNTREPRINDERII ............ 41
4.1 Finantarea pe termen lung ............. 41
4.1.1 Finantarea pe termen lung prin fonduri proprii ... 41
4.1.2 Finantarea prin angajamente la termen 43
4.2 Finantarea pe termen scurt sau resurse financiare a activelor circulante ..44
4.2.1 Fondul de rulment ...44
4.2.2 Credite bancare pe termen scurt .......... 45
4.3 Analiza echilibrului financiar ..... 46
4.3.1 Analiza bilantului patrimonial .46
4.3. 2 Analiza bilantului functional .. 47
4.4 Finantari SAPARD ....... 48
CAPITOLUL V
PLAN DE AFACERI .............. 50
5.1 Caracteizare generala .... 50
5.2 Continutul planului de afaceri ..... 51
SC Project Company SA........... ......... 54
CONCLUZII ......... 69
ANEXE .

Alte date

?

INTRODUCERE

Lucrarea de fata trateaza anumite aspecte esentiale privitoare la societatile comerciale, organizarea constituirea si finantarea lor.

Complexitatea fenomenelor si proceselor economice precum si mutatiile ce se produc in cadrul intreprinderii de la o perioada la alta, impun analiza economico-financiara ca pe o necesitate stringenta, metodele si tehnicile utilizate de aceasta disciplina stiintifica, conducand la stabilirea unui diagnostic privind activitatea desfisurata de intreprindere iar pe baza acestuia se pot elabora programe si strategii privind imbunatatirea eficientei activitatii in viitor.

Lucrarea este axata pe organizarea si structurarea functionala a intreprinderii, structura financiara a intreprinderii si planul de afaceri.

Întreprinderea ca organism economico-social, are o structura sistemica in care diferitele elemente componente se conditioneaza reciproc in vederea atragerii scopului pentru care a fost creata. Activitatea acestui mecanism se desfasoara sub impulsul continuu al factorilor interni si externi se manifesta intr-o mare diversitate de forme, fiecare dintre ele fiind expresia autoritatii de care dispune intreprinderea in virtutea autonomiei gestionare pe care o are.

Organizarea structurala a unei intreprinderi presupune mai multe momente. Este nevoie mai intai de evidentierea unor premise prin prisma carora sa se proiecteze schema structurala generala a intreprinderii.

Organizarea consta in stabilirea principalelor categorii de munca pentru a realiza obiectivele propuse. Rezultatul organizarii sunt functiile, activitatile, atributiile si sarcinile. Organizareacreaza structurile, formele de subordonare pe baza carora se infaptuieste realizarea cooperarii intre verigile de productie.

Procedura de constituire a societatilor comerciale se realizeaza in mai multe etape:

redactarea si autentificarea actului constitutiv,autorizarea infiintarii societatii de catre judecatorul delegat de la oficiul registrului comertului,inmatricularea societatii in registrul comertului,publicarea incheierii de autorizare a infiintarii societatii pronuntate de judecatorul delegat, in Monitorul Oficial,inregistrarea societatii la Administratia financiara.

obtinerea codului fiscal.

Finantarea intreprinderilor presupune nevoi de fonduri cu caracter permanent sau pentru perioade mari de timp, operatiune care se poate realiza in diverse forme, in functie de conditiile concrete ale intreprinderii si ale pietei financiare.

Creditele sunt foarte variate in economia de piata, dar in mare se pot imparti in trei categorii : imprumuturi obligatare, credite bancare si creditul-contract de inchiriere.

Întreprinderile care solicita una din sursele de finantare sunt obligate sa prezinte creditorilor un plan de afaceri pentru ca acestia sa urmareasca evolutia societatii.

Planul de afaceri este un document care face cunoscute resursele existente si perspectivele de dezvoltare ale unei firme.

CAPITOLUL I

SOCIET?TILE COMERCIALE

1.1 Notiune si clasificare

Societatea comerciala poate fi privita cel putin in doua sensuri :

? ca o institutie publica considerata a fi un organism constituit de

regula pe baze asociative, cu scopul obtinerii unui anumit profit de catre cei care s-au asociat in vederea realizarii unei activitati comerciale;

? ca un contract cu caracteristici proprii determinate de specificul

scopului pentru care s-a realizat acordul de vointa.

Cele doua sensuri in care trebuie privita societatea comerciala explica si de altfel si natura sa juridica cu totul specifica, natura ce rezulta din intelegerea conceptelor de societate-contract si societate-institutie.

1.1.1. Evolutie

Societatea comerciala, entitate de natura contractuala, bazata asocierea libera a membrilor ei, are o istorie de mii de ani.

În dreptul roman1 societatile comerciale erau de mai multe feluri:

- societati in cadrul carora se puneau in comun toate bunurile prezente si viitoare

- societati in cadrul carora se puneau in comun veniturile

- societati cu un singur fel de afaceri.

Societatea comerciala, cu principalele ei atribute, apare in evul mediu.

În republicile italiene Florenta, Genova si Venetia comertul maritim si terestru a cunoscut o puternica inflorire la inceputul secolului al XII-lea.

Marile cuceriri coloniale din secolele XVI-XVII au solicitat importante capitaluri,care au fost obtinute din Olanda, Franta, Anglia, prin infiintarea societatilor anonime pe actiuni. Compania Olandeza a Indiilor Orientale (infiintata in 1602),Compania Olandeza a Indiilor

1 Constantin Tomulescu, Drept privat roman, Tipografia Universitatii Bucuresti, 1972, pag. 83

Occidentale, Compania Noii Frante, Societatea Franceza a Indiilor Orientale, Compania India

de Est si Compania Marilor Sudului, celebre in epoca, au jucat un rol important in procesul de colonizare.